Băng keo dán mặt nạ màu đỏ trung tính không dấu vết trên tường ngoài, đánh bóng làm đẹp xe, sơn đá thật băng keo giấy có hình

MÃ SẢN PHẨM: TD-525786896231
195,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo dán mặt nạ màu đỏ trung tính không dấu vết trên tường ngoài, đánh bóng làm đẹp xe, sơn đá thật băng keo giấy có hình
Băng keo dán mặt nạ màu đỏ trung tính không dấu vết trên tường ngoài, đánh bóng làm đẹp xe, sơn đá thật băng keo giấy có hình
Băng keo dán mặt nạ màu đỏ trung tính không dấu vết trên tường ngoài, đánh bóng làm đẹp xe, sơn đá thật băng keo giấy có hình
Băng keo dán mặt nạ màu đỏ trung tính không dấu vết trên tường ngoài, đánh bóng làm đẹp xe, sơn đá thật băng keo giấy có hình
Băng keo dán mặt nạ màu đỏ trung tính không dấu vết trên tường ngoài, đánh bóng làm đẹp xe, sơn đá thật băng keo giấy có hình
Băng keo dán mặt nạ màu đỏ trung tính không dấu vết trên tường ngoài, đánh bóng làm đẹp xe, sơn đá thật băng keo giấy có hình
Băng keo dán mặt nạ màu đỏ trung tính không dấu vết trên tường ngoài, đánh bóng làm đẹp xe, sơn đá thật băng keo giấy có hình
Băng keo dán mặt nạ màu đỏ trung tính không dấu vết trên tường ngoài, đánh bóng làm đẹp xe, sơn đá thật băng keo giấy có hình
Băng keo dán mặt nạ màu đỏ trung tính không dấu vết trên tường ngoài, đánh bóng làm đẹp xe, sơn đá thật băng keo giấy có hình
Băng keo dán mặt nạ màu đỏ trung tính không dấu vết trên tường ngoài, đánh bóng làm đẹp xe, sơn đá thật băng keo giấy có hình
Băng keo dán mặt nạ màu đỏ trung tính không dấu vết trên tường ngoài, đánh bóng làm đẹp xe, sơn đá thật băng keo giấy có hình
Băng keo dán mặt nạ màu đỏ trung tính không dấu vết trên tường ngoài, đánh bóng làm đẹp xe, sơn đá thật băng keo giấy có hình
Băng keo dán mặt nạ màu đỏ trung tính không dấu vết trên tường ngoài, đánh bóng làm đẹp xe, sơn đá thật băng keo giấy có hình
Băng keo dán mặt nạ màu đỏ trung tính không dấu vết trên tường ngoài, đánh bóng làm đẹp xe, sơn đá thật băng keo giấy có hình
Băng keo dán mặt nạ màu đỏ trung tính không dấu vết trên tường ngoài, đánh bóng làm đẹp xe, sơn đá thật băng keo giấy có hình
Băng keo dán mặt nạ màu đỏ trung tính không dấu vết trên tường ngoài, đánh bóng làm đẹp xe, sơn đá thật băng keo giấy có hình
Băng keo dán mặt nạ màu đỏ trung tính không dấu vết trên tường ngoài, đánh bóng làm đẹp xe, sơn đá thật băng keo giấy có hình
Băng keo dán mặt nạ màu đỏ trung tính không dấu vết trên tường ngoài, đánh bóng làm đẹp xe, sơn đá thật băng keo giấy có hình
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: NewSTAR / New Star
Khoản mục: giấy kết cấu màu đỏ
Màu sắc Phân loại: Chiều rộng 0.8cm * 20m (10 cuộn) Chiều rộng 1cm * 13m (10 cuộn) Chiều rộng 1cm * 20m (5 cuộn) Chiều rộng 1.5cm * 20m (5 cuộn) Chiều rộng 2cm * 20m (5 cuộn) Chiều rộng 2.5cm * 20m (3 cuộn) Chiều rộng 3cm * 20m (3 cuộn) Chiều rộng 4cm * 20m (2 cuộn) Chiều rộng 5cm * 20m (2 cuộn) Chiều rộng 0.8cm * 50m (10 cuộn) Chiều rộng 1cm * 50m (5 cuộn) Chiều rộng 1.5cm * 50m (5 cuộn) Chiều rộng 1.8cm * 50m (5 cuộn) Chiều rộng 2cm * 50m (2 cuộn) Chiều rộng 2.5cm * 50m (2 cuộn) Chiều rộng 3cm * 50m (2 cuộn) Chiều rộng 4cm * 50m (2 cuộn) Chiều rộng 5cm * 50m (1 cuộn) Các chiều rộng khác tùy chỉnh
Nhà sản xuất: Baihe Adhesive Tape Co., Ltd.
Băng keo dán mặt nạ màu đỏ trung tính không dấu vết trên tường ngoài, đánh bóng làm đẹp xe, sơn đá thật băng keo giấy có hình
Băng keo dán mặt nạ màu đỏ trung tính không dấu vết trên tường ngoài, đánh bóng làm đẹp xe, sơn đá thật băng keo giấy có hình
Băng keo dán mặt nạ màu đỏ trung tính không dấu vết trên tường ngoài, đánh bóng làm đẹp xe, sơn đá thật băng keo giấy có hình
Băng keo dán mặt nạ màu đỏ trung tính không dấu vết trên tường ngoài, đánh bóng làm đẹp xe, sơn đá thật băng keo giấy có hình
Băng keo dán mặt nạ màu đỏ trung tính không dấu vết trên tường ngoài, đánh bóng làm đẹp xe, sơn đá thật băng keo giấy có hình
Băng keo dán mặt nạ màu đỏ trung tính không dấu vết trên tường ngoài, đánh bóng làm đẹp xe, sơn đá thật băng keo giấy có hình
Băng keo dán mặt nạ màu đỏ trung tính không dấu vết trên tường ngoài, đánh bóng làm đẹp xe, sơn đá thật băng keo giấy có hình

0965.68.68.11