Băng che màu, nghệ thuật, sắc đẹp, vẻ đẹp, nghệ thuật, Tách màu, giấy dính, Đỏ, đen, màu tím, Chất liệu tài khoản cầm tay và giấy dán, màu đỏ ròng, Dày, trắng, chảy [rộng 1 cm] băng keo giấy che sơn

MÃ SẢN PHẨM: TD-623042891179
219,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Bạn sẽ thắng
Khoản mục: Băng che màu 1 cm
Phân loại màu sắc: đen + trắng + đỏ + vàng [bốn cuộn] màu cà phê + đỏ + màu cà phê + màu cà phê [bốn cuộn] vàng + vàng + xanh lá cây + xanh lam [bốn cuộn] xanh lá cây đậm + xanh lá cây đậm + xanh lam đậm + xanh lam đậm [Bốn cuộn] đỏ + đỏ + vàng + vàng [bốn cuộn] vàng + vàng + màu cà phê + cà phê [bốn cuộn] trắng + trắng + đen + đen bốn cuộn] đỏ + đỏ + đỏ + đỏ [bốn cuộn] Những người khác làm ơn để lại lời nhắn
Nhà sản xuất: Ubisheng Adhesive Tape (Hangzhou) Co., Ltd.
Băng che màu, nghệ thuật, sắc đẹp, vẻ đẹp, nghệ thuật, Tách màu, giấy dính, Đỏ, đen, màu tím, Chất liệu tài khoản cầm tay và giấy dán, màu đỏ ròng, Dày, trắng, chảy [rộng 1 cm] băng keo giấy che sơn
Băng che màu, nghệ thuật, sắc đẹp, vẻ đẹp, nghệ thuật, Tách màu, giấy dính, Đỏ, đen, màu tím, Chất liệu tài khoản cầm tay và giấy dán, màu đỏ ròng, Dày, trắng, chảy [rộng 1 cm] băng keo giấy che sơn
Băng che màu, nghệ thuật, sắc đẹp, vẻ đẹp, nghệ thuật, Tách màu, giấy dính, Đỏ, đen, màu tím, Chất liệu tài khoản cầm tay và giấy dán, màu đỏ ròng, Dày, trắng, chảy [rộng 1 cm] băng keo giấy che sơn
Băng che màu, nghệ thuật, sắc đẹp, vẻ đẹp, nghệ thuật, Tách màu, giấy dính, Đỏ, đen, màu tím, Chất liệu tài khoản cầm tay và giấy dán, màu đỏ ròng, Dày, trắng, chảy [rộng 1 cm] băng keo giấy che sơn
Băng che màu, nghệ thuật, sắc đẹp, vẻ đẹp, nghệ thuật, Tách màu, giấy dính, Đỏ, đen, màu tím, Chất liệu tài khoản cầm tay và giấy dán, màu đỏ ròng, Dày, trắng, chảy [rộng 1 cm] băng keo giấy che sơn
Băng che màu, nghệ thuật, sắc đẹp, vẻ đẹp, nghệ thuật, Tách màu, giấy dính, Đỏ, đen, màu tím, Chất liệu tài khoản cầm tay và giấy dán, màu đỏ ròng, Dày, trắng, chảy [rộng 1 cm] băng keo giấy che sơn
Băng che màu, nghệ thuật, sắc đẹp, vẻ đẹp, nghệ thuật, Tách màu, giấy dính, Đỏ, đen, màu tím, Chất liệu tài khoản cầm tay và giấy dán, màu đỏ ròng, Dày, trắng, chảy [rộng 1 cm] băng keo giấy che sơn
Băng che màu, nghệ thuật, sắc đẹp, vẻ đẹp, nghệ thuật, Tách màu, giấy dính, Đỏ, đen, màu tím, Chất liệu tài khoản cầm tay và giấy dán, màu đỏ ròng, Dày, trắng, chảy [rộng 1 cm] băng keo giấy che sơn
Băng che màu, nghệ thuật, sắc đẹp, vẻ đẹp, nghệ thuật, Tách màu, giấy dính, Đỏ, đen, màu tím, Chất liệu tài khoản cầm tay và giấy dán, màu đỏ ròng, Dày, trắng, chảy [rộng 1 cm] băng keo giấy che sơn
Băng che màu, nghệ thuật, sắc đẹp, vẻ đẹp, nghệ thuật, Tách màu, giấy dính, Đỏ, đen, màu tím, Chất liệu tài khoản cầm tay và giấy dán, màu đỏ ròng, Dày, trắng, chảy [rộng 1 cm] băng keo giấy che sơn
Băng che màu, nghệ thuật, sắc đẹp, vẻ đẹp, nghệ thuật, Tách màu, giấy dính, Đỏ, đen, màu tím, Chất liệu tài khoản cầm tay và giấy dán, màu đỏ ròng, Dày, trắng, chảy [rộng 1 cm] băng keo giấy che sơn
Băng che màu, nghệ thuật, sắc đẹp, vẻ đẹp, nghệ thuật, Tách màu, giấy dính, Đỏ, đen, màu tím, Chất liệu tài khoản cầm tay và giấy dán, màu đỏ ròng, Dày, trắng, chảy [rộng 1 cm] băng keo giấy che sơn
Băng che màu, nghệ thuật, sắc đẹp, vẻ đẹp, nghệ thuật, Tách màu, giấy dính, Đỏ, đen, màu tím, Chất liệu tài khoản cầm tay và giấy dán, màu đỏ ròng, Dày, trắng, chảy [rộng 1 cm] băng keo giấy che sơn
Băng che màu, nghệ thuật, sắc đẹp, vẻ đẹp, nghệ thuật, Tách màu, giấy dính, Đỏ, đen, màu tím, Chất liệu tài khoản cầm tay và giấy dán, màu đỏ ròng, Dày, trắng, chảy [rộng 1 cm] băng keo giấy che sơn
Băng che màu, nghệ thuật, sắc đẹp, vẻ đẹp, nghệ thuật, Tách màu, giấy dính, Đỏ, đen, màu tím, Chất liệu tài khoản cầm tay và giấy dán, màu đỏ ròng, Dày, trắng, chảy [rộng 1 cm] băng keo giấy che sơn
Băng che màu, nghệ thuật, sắc đẹp, vẻ đẹp, nghệ thuật, Tách màu, giấy dính, Đỏ, đen, màu tím, Chất liệu tài khoản cầm tay và giấy dán, màu đỏ ròng, Dày, trắng, chảy [rộng 1 cm] băng keo giấy che sơn
Băng che màu, nghệ thuật, sắc đẹp, vẻ đẹp, nghệ thuật, Tách màu, giấy dính, Đỏ, đen, màu tím, Chất liệu tài khoản cầm tay và giấy dán, màu đỏ ròng, Dày, trắng, chảy [rộng 1 cm] băng keo giấy che sơn

0965.68.68.11