Băng dính hai mặt bọt xốp PE băng keo hai mặt có độ dẻo cao 1mm biển quảng cáo dày 1mm Băng keo hai mặt xốp mạnh băng dính 2 mặt loại tốt

MÃ SẢN PHẨM: TD-606852372316
185,000 đ
Phân loại màu:
Băng dính hai mặt bọt xốp PE băng keo hai mặt có độ dẻo cao 1mm biển quảng cáo dày 1mm Băng keo hai mặt xốp mạnh băng dính 2 mặt loại tốt
Băng dính hai mặt bọt xốp PE băng keo hai mặt có độ dẻo cao 1mm biển quảng cáo dày 1mm Băng keo hai mặt xốp mạnh băng dính 2 mặt loại tốt
Băng dính hai mặt bọt xốp PE băng keo hai mặt có độ dẻo cao 1mm biển quảng cáo dày 1mm Băng keo hai mặt xốp mạnh băng dính 2 mặt loại tốt
Băng dính hai mặt bọt xốp PE băng keo hai mặt có độ dẻo cao 1mm biển quảng cáo dày 1mm Băng keo hai mặt xốp mạnh băng dính 2 mặt loại tốt
Băng dính hai mặt bọt xốp PE băng keo hai mặt có độ dẻo cao 1mm biển quảng cáo dày 1mm Băng keo hai mặt xốp mạnh băng dính 2 mặt loại tốt
Băng dính hai mặt bọt xốp PE băng keo hai mặt có độ dẻo cao 1mm biển quảng cáo dày 1mm Băng keo hai mặt xốp mạnh băng dính 2 mặt loại tốt
Băng dính hai mặt bọt xốp PE băng keo hai mặt có độ dẻo cao 1mm biển quảng cáo dày 1mm Băng keo hai mặt xốp mạnh băng dính 2 mặt loại tốt
Băng dính hai mặt bọt xốp PE băng keo hai mặt có độ dẻo cao 1mm biển quảng cáo dày 1mm Băng keo hai mặt xốp mạnh băng dính 2 mặt loại tốt
Băng dính hai mặt bọt xốp PE băng keo hai mặt có độ dẻo cao 1mm biển quảng cáo dày 1mm Băng keo hai mặt xốp mạnh băng dính 2 mặt loại tốt
Băng dính hai mặt bọt xốp PE băng keo hai mặt có độ dẻo cao 1mm biển quảng cáo dày 1mm Băng keo hai mặt xốp mạnh băng dính 2 mặt loại tốt
Băng dính hai mặt bọt xốp PE băng keo hai mặt có độ dẻo cao 1mm biển quảng cáo dày 1mm Băng keo hai mặt xốp mạnh băng dính 2 mặt loại tốt
Băng dính hai mặt bọt xốp PE băng keo hai mặt có độ dẻo cao 1mm biển quảng cáo dày 1mm Băng keo hai mặt xốp mạnh băng dính 2 mặt loại tốt
Băng dính hai mặt bọt xốp PE băng keo hai mặt có độ dẻo cao 1mm biển quảng cáo dày 1mm Băng keo hai mặt xốp mạnh băng dính 2 mặt loại tốt
Băng dính hai mặt bọt xốp PE băng keo hai mặt có độ dẻo cao 1mm biển quảng cáo dày 1mm Băng keo hai mặt xốp mạnh băng dính 2 mặt loại tốt
Băng dính hai mặt bọt xốp PE băng keo hai mặt có độ dẻo cao 1mm biển quảng cáo dày 1mm Băng keo hai mặt xốp mạnh băng dính 2 mặt loại tốt
Băng dính hai mặt bọt xốp PE băng keo hai mặt có độ dẻo cao 1mm biển quảng cáo dày 1mm Băng keo hai mặt xốp mạnh băng dính 2 mặt loại tốt
Băng dính hai mặt bọt xốp PE băng keo hai mặt có độ dẻo cao 1mm biển quảng cáo dày 1mm Băng keo hai mặt xốp mạnh băng dính 2 mặt loại tốt
Băng dính hai mặt bọt xốp PE băng keo hai mặt có độ dẻo cao 1mm biển quảng cáo dày 1mm Băng keo hai mặt xốp mạnh băng dính 2 mặt loại tốt
Băng dính hai mặt bọt xốp PE băng keo hai mặt có độ dẻo cao 1mm biển quảng cáo dày 1mm Băng keo hai mặt xốp mạnh băng dính 2 mặt loại tốt
Băng dính hai mặt bọt xốp PE băng keo hai mặt có độ dẻo cao 1mm biển quảng cáo dày 1mm Băng keo hai mặt xốp mạnh băng dính 2 mặt loại tốt
Băng dính hai mặt bọt xốp PE băng keo hai mặt có độ dẻo cao 1mm biển quảng cáo dày 1mm Băng keo hai mặt xốp mạnh băng dính 2 mặt loại tốt
Băng dính hai mặt bọt xốp PE băng keo hai mặt có độ dẻo cao 1mm biển quảng cáo dày 1mm Băng keo hai mặt xốp mạnh băng dính 2 mặt loại tốt
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: MS / Mingshen
Mã số: MS-PE-1MM
Loại băng: băng keo hai mặt
Phân loại màu sắc: chiều rộng 1 cm * chiều dài 10 mét chiều rộng 1,2 cm * chiều dài 10 mét chiều rộng 1,5 cm * chiều dài 10 mét chiều rộng 1,8 cm * chiều dài 10 mét chiều rộng 2 cm * chiều dài 10 mét chiều rộng 2,5 cm * chiều dài 10 mét chiều rộng 3 cm * chiều dài 10 mét rộng 3,5 cm * dài 10 mét rộng 4 cm * dài 10 mét rộng 4,5 cm * dài 10 mét rộng 5 cm * dài 10 mét rộng 5,5 cm * dài 10 mét rộng 6 cm * dài 10 mét rộng 6,5 cm * dài 10 Chiều rộng mét 7 cm * chiều dài 10 mét chiều rộng 7,5 cm * chiều dài 10 mét chiều rộng 8 cm * chiều dài 10 mét chiều rộng 8,5 cm * chiều dài 10 mét chiều rộng 9 cm * chiều dài 10 mét chiều rộng 9,5 cm * chiều dài 10 mét chiều rộng 10 cm * chiều dài 10 mét Các thông số kỹ thuật khác
Nhà sản xuất: Shanghai Mingshen Electronic Technology Development Co., Ltd.
Băng dính hai mặt bọt xốp PE băng keo hai mặt có độ dẻo cao 1mm biển quảng cáo dày 1mm Băng keo hai mặt xốp mạnh băng dính 2 mặt loại tốt
Băng dính hai mặt bọt xốp PE băng keo hai mặt có độ dẻo cao 1mm biển quảng cáo dày 1mm Băng keo hai mặt xốp mạnh băng dính 2 mặt loại tốt
Băng dính hai mặt bọt xốp PE băng keo hai mặt có độ dẻo cao 1mm biển quảng cáo dày 1mm Băng keo hai mặt xốp mạnh băng dính 2 mặt loại tốt
Băng dính hai mặt bọt xốp PE băng keo hai mặt có độ dẻo cao 1mm biển quảng cáo dày 1mm Băng keo hai mặt xốp mạnh băng dính 2 mặt loại tốt
Băng dính hai mặt bọt xốp PE băng keo hai mặt có độ dẻo cao 1mm biển quảng cáo dày 1mm Băng keo hai mặt xốp mạnh băng dính 2 mặt loại tốt
Băng dính hai mặt bọt xốp PE băng keo hai mặt có độ dẻo cao 1mm biển quảng cáo dày 1mm Băng keo hai mặt xốp mạnh băng dính 2 mặt loại tốt
Băng dính hai mặt bọt xốp PE băng keo hai mặt có độ dẻo cao 1mm biển quảng cáo dày 1mm Băng keo hai mặt xốp mạnh băng dính 2 mặt loại tốt
Băng dính hai mặt bọt xốp PE băng keo hai mặt có độ dẻo cao 1mm biển quảng cáo dày 1mm Băng keo hai mặt xốp mạnh băng dính 2 mặt loại tốt

0965.68.68.11