Keo dán hai mặt nano dán phổ thông trên tường, miếng dán chắc chắn và không đánh dấu, miếng dán ma thuật, miếng dán chống trượt, các đồ tạo tác cố định và dán băng keo 2 mặt giá

MÃ SẢN PHẨM: TD-643256291820
207,000 đ
Phân loại màu:
Keo dán hai mặt nano dán phổ thông trên tường, miếng dán chắc chắn và không đánh dấu, miếng dán ma thuật, miếng dán chống trượt, các đồ tạo tác cố định và dán băng keo 2 mặt giá
Keo dán hai mặt nano dán phổ thông trên tường, miếng dán chắc chắn và không đánh dấu, miếng dán ma thuật, miếng dán chống trượt, các đồ tạo tác cố định và dán băng keo 2 mặt giá
Keo dán hai mặt nano dán phổ thông trên tường, miếng dán chắc chắn và không đánh dấu, miếng dán ma thuật, miếng dán chống trượt, các đồ tạo tác cố định và dán băng keo 2 mặt giá
Keo dán hai mặt nano dán phổ thông trên tường, miếng dán chắc chắn và không đánh dấu, miếng dán ma thuật, miếng dán chống trượt, các đồ tạo tác cố định và dán băng keo 2 mặt giá
Keo dán hai mặt nano dán phổ thông trên tường, miếng dán chắc chắn và không đánh dấu, miếng dán ma thuật, miếng dán chống trượt, các đồ tạo tác cố định và dán băng keo 2 mặt giá
Keo dán hai mặt nano dán phổ thông trên tường, miếng dán chắc chắn và không đánh dấu, miếng dán ma thuật, miếng dán chống trượt, các đồ tạo tác cố định và dán băng keo 2 mặt giá
Keo dán hai mặt nano dán phổ thông trên tường, miếng dán chắc chắn và không đánh dấu, miếng dán ma thuật, miếng dán chống trượt, các đồ tạo tác cố định và dán băng keo 2 mặt giá
Keo dán hai mặt nano dán phổ thông trên tường, miếng dán chắc chắn và không đánh dấu, miếng dán ma thuật, miếng dán chống trượt, các đồ tạo tác cố định và dán băng keo 2 mặt giá
Keo dán hai mặt nano dán phổ thông trên tường, miếng dán chắc chắn và không đánh dấu, miếng dán ma thuật, miếng dán chống trượt, các đồ tạo tác cố định và dán băng keo 2 mặt giá
Keo dán hai mặt nano dán phổ thông trên tường, miếng dán chắc chắn và không đánh dấu, miếng dán ma thuật, miếng dán chống trượt, các đồ tạo tác cố định và dán băng keo 2 mặt giá
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mô hình: FQ741q
Phân loại màu sắc: [Phiên bản dính mạnh] Chiều rộng 3cm * Dài 1m [1 cuộn] [Phiên bản dính mạnh] Chiều rộng 5cm * Dài 1 mét [1 cuộn] [Phiên bản dính mạnh] Chiều rộng 3cm * Dài 3 mét [1 cuộn] [Độ dính mạnh phiên bản] rộng 3cm * dài 5m [Phiên bản dính mạnh] rộng 5cm * dài 3m [1 cuộn] [Phiên bản dính mạnh] rộng 5cm * dài 5m [1 cuộn] [Phiên bản nâng cao] rộng 3 cm * dài 3 mét [1 cuộn] [Phiên bản nâng cao] rộng 3 cm * dài 3 mét [2 cuộn] [Phiên bản nâng cao] rộng 3 cm * dài 3 mét [3 cuộn] [Phiên bản nâng cao] rộng 3 cm * dài 3 mét [5 cuộn]
Keo dán hai mặt nano dán phổ thông trên tường, miếng dán chắc chắn và không đánh dấu, miếng dán ma thuật, miếng dán chống trượt, các đồ tạo tác cố định và dán băng keo 2 mặt giá
Keo dán hai mặt nano dán phổ thông trên tường, miếng dán chắc chắn và không đánh dấu, miếng dán ma thuật, miếng dán chống trượt, các đồ tạo tác cố định và dán băng keo 2 mặt giá
Keo dán hai mặt nano dán phổ thông trên tường, miếng dán chắc chắn và không đánh dấu, miếng dán ma thuật, miếng dán chống trượt, các đồ tạo tác cố định và dán băng keo 2 mặt giá
Keo dán hai mặt nano dán phổ thông trên tường, miếng dán chắc chắn và không đánh dấu, miếng dán ma thuật, miếng dán chống trượt, các đồ tạo tác cố định và dán băng keo 2 mặt giá
Keo dán hai mặt nano dán phổ thông trên tường, miếng dán chắc chắn và không đánh dấu, miếng dán ma thuật, miếng dán chống trượt, các đồ tạo tác cố định và dán băng keo 2 mặt giá
Keo dán hai mặt nano dán phổ thông trên tường, miếng dán chắc chắn và không đánh dấu, miếng dán ma thuật, miếng dán chống trượt, các đồ tạo tác cố định và dán băng keo 2 mặt giá
Keo dán hai mặt nano dán phổ thông trên tường, miếng dán chắc chắn và không đánh dấu, miếng dán ma thuật, miếng dán chống trượt, các đồ tạo tác cố định và dán băng keo 2 mặt giá

0965.68.68.11