Băng cảnh báo màu vàng đen vàng sàn cột mốc dòng băng dán nhà xưởng Băng cảnh báo biểu tượng 5S Băng cảnh báo băng cảnh báo màu đen và vàng Băng cảnh báo không bụi Băng cảnh báo băng keo giấy 5f

MÃ SẢN PHẨM: TD-554736862112
199,000 đ
Phân loại màu:
Băng cảnh báo màu vàng đen vàng sàn cột mốc dòng băng dán nhà xưởng Băng cảnh báo biểu tượng 5S Băng cảnh báo băng cảnh báo màu đen và vàng Băng cảnh báo không bụi Băng cảnh báo băng keo giấy 5f
Băng cảnh báo màu vàng đen vàng sàn cột mốc dòng băng dán nhà xưởng Băng cảnh báo biểu tượng 5S Băng cảnh báo băng cảnh báo màu đen và vàng Băng cảnh báo không bụi Băng cảnh báo băng keo giấy 5f
Băng cảnh báo màu vàng đen vàng sàn cột mốc dòng băng dán nhà xưởng Băng cảnh báo biểu tượng 5S Băng cảnh báo băng cảnh báo màu đen và vàng Băng cảnh báo không bụi Băng cảnh báo băng keo giấy 5f
Băng cảnh báo màu vàng đen vàng sàn cột mốc dòng băng dán nhà xưởng Băng cảnh báo biểu tượng 5S Băng cảnh báo băng cảnh báo màu đen và vàng Băng cảnh báo không bụi Băng cảnh báo băng keo giấy 5f
Băng cảnh báo màu vàng đen vàng sàn cột mốc dòng băng dán nhà xưởng Băng cảnh báo biểu tượng 5S Băng cảnh báo băng cảnh báo màu đen và vàng Băng cảnh báo không bụi Băng cảnh báo băng keo giấy 5f
Băng cảnh báo màu vàng đen vàng sàn cột mốc dòng băng dán nhà xưởng Băng cảnh báo biểu tượng 5S Băng cảnh báo băng cảnh báo màu đen và vàng Băng cảnh báo không bụi Băng cảnh báo băng keo giấy 5f
Băng cảnh báo màu vàng đen vàng sàn cột mốc dòng băng dán nhà xưởng Băng cảnh báo biểu tượng 5S Băng cảnh báo băng cảnh báo màu đen và vàng Băng cảnh báo không bụi Băng cảnh báo băng keo giấy 5f
Băng cảnh báo màu vàng đen vàng sàn cột mốc dòng băng dán nhà xưởng Băng cảnh báo biểu tượng 5S Băng cảnh báo băng cảnh báo màu đen và vàng Băng cảnh báo không bụi Băng cảnh báo băng keo giấy 5f
Băng cảnh báo màu vàng đen vàng sàn cột mốc dòng băng dán nhà xưởng Băng cảnh báo biểu tượng 5S Băng cảnh báo băng cảnh báo màu đen và vàng Băng cảnh báo không bụi Băng cảnh báo băng keo giấy 5f
Băng cảnh báo màu vàng đen vàng sàn cột mốc dòng băng dán nhà xưởng Băng cảnh báo biểu tượng 5S Băng cảnh báo băng cảnh báo màu đen và vàng Băng cảnh báo không bụi Băng cảnh báo băng keo giấy 5f
Băng cảnh báo màu vàng đen vàng sàn cột mốc dòng băng dán nhà xưởng Băng cảnh báo biểu tượng 5S Băng cảnh báo băng cảnh báo màu đen và vàng Băng cảnh báo không bụi Băng cảnh báo băng keo giấy 5f
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Tongyi
Mã số: PVC
Loại băng: băng cảnh báo
Phân loại màu sắc: Vàng và đen 45MM, Vàng 45MM, Đỏ 45MM, Trắng Đỏ 45MM, Đen 45MM, Trắng Đen 45MM, Xanh lá 45MM, Trắng Xanh 45MM, Trắng 45MM, Xanh dương 45MM, Cam 45MM, Chiều rộng 40MM (Màu ghi chú được chụp ảnh), Chiều rộng 48MM (Màu nhận xét đã chụp ảnh), Chiều rộng 50MM (Màu nhận xét đã chụp ảnh) Chiều rộng 60MM (màu nhận xét được chụp ảnh) Chiều rộng 20MM (màu nhận xét được chụp ảnh) Chiều rộng 80MM (màu nhận xét được chụp ảnh) Chiều rộng 100MM (màu nhận xét được chụp ảnh) Chiều rộng 30MM (đã chụp ảnh) Màu ghi chú)
Doanh nghiệp sản xuất: Jiangxi Ganggao Industrial Co., Ltd.
Thời gian đưa ra thị trường: 2018-06-05
Băng cảnh báo màu vàng đen vàng sàn cột mốc dòng băng dán nhà xưởng Băng cảnh báo biểu tượng 5S Băng cảnh báo băng cảnh báo màu đen và vàng Băng cảnh báo không bụi Băng cảnh báo băng keo giấy 5f
Băng cảnh báo màu vàng đen vàng sàn cột mốc dòng băng dán nhà xưởng Băng cảnh báo biểu tượng 5S Băng cảnh báo băng cảnh báo màu đen và vàng Băng cảnh báo không bụi Băng cảnh báo băng keo giấy 5f
Băng cảnh báo màu vàng đen vàng sàn cột mốc dòng băng dán nhà xưởng Băng cảnh báo biểu tượng 5S Băng cảnh báo băng cảnh báo màu đen và vàng Băng cảnh báo không bụi Băng cảnh báo băng keo giấy 5f
Băng cảnh báo màu vàng đen vàng sàn cột mốc dòng băng dán nhà xưởng Băng cảnh báo biểu tượng 5S Băng cảnh báo băng cảnh báo màu đen và vàng Băng cảnh báo không bụi Băng cảnh báo băng keo giấy 5f
Băng cảnh báo màu vàng đen vàng sàn cột mốc dòng băng dán nhà xưởng Băng cảnh báo biểu tượng 5S Băng cảnh báo băng cảnh báo màu đen và vàng Băng cảnh báo không bụi Băng cảnh báo băng keo giấy 5f
Băng cảnh báo màu vàng đen vàng sàn cột mốc dòng băng dán nhà xưởng Băng cảnh báo biểu tượng 5S Băng cảnh báo băng cảnh báo màu đen và vàng Băng cảnh báo không bụi Băng cảnh báo băng keo giấy 5f
Băng cảnh báo màu vàng đen vàng sàn cột mốc dòng băng dán nhà xưởng Băng cảnh báo biểu tượng 5S Băng cảnh báo băng cảnh báo màu đen và vàng Băng cảnh báo không bụi Băng cảnh báo băng keo giấy 5f

0965.68.68.11