Băng che ô tô 50 mét bán buôn phun sơn băng trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách băng giấy thực đá sơn mặt nạ phác thảo nghệ thuật học sinh băng dán mặt nạ băng nhiệt độ cao băng che giấy băng keo giấy trang trí

MÃ SẢN PHẨM: TD-619897344458
2,494,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Tongyi
Mã số: 2020.6.11
Phân loại màu sắc: chiều rộng 1CM, chiều dài 50 mét (240 cuộn), chiều rộng 2CM, chiều dài 50 mét (120 cuộn), chiều rộng 2.4CM, chiều dài 50 mét (96 cuộn), chiều rộng 3CM, chiều dài 50 mét (80 cuộn), chiều rộng 4CM , chiều dài 50 mét (56 cuộn), chiều rộng 5CM chiều dài 50 mét (48 cuộn) chiều rộng 6CM chiều dài 50 mét (40 cuộn)
Doanh nghiệp sản xuất: Tongyi
Thời gian đưa ra thị trường: 2020-06-11
Băng che ô tô 50 mét bán buôn phun sơn băng trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách băng giấy thực đá sơn mặt nạ phác thảo nghệ thuật học sinh băng dán mặt nạ băng nhiệt độ cao băng che giấy băng keo giấy trang trí
Băng che ô tô 50 mét bán buôn phun sơn băng trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách băng giấy thực đá sơn mặt nạ phác thảo nghệ thuật học sinh băng dán mặt nạ băng nhiệt độ cao băng che giấy băng keo giấy trang trí
Băng che ô tô 50 mét bán buôn phun sơn băng trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách băng giấy thực đá sơn mặt nạ phác thảo nghệ thuật học sinh băng dán mặt nạ băng nhiệt độ cao băng che giấy băng keo giấy trang trí
Băng che ô tô 50 mét bán buôn phun sơn băng trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách băng giấy thực đá sơn mặt nạ phác thảo nghệ thuật học sinh băng dán mặt nạ băng nhiệt độ cao băng che giấy băng keo giấy trang trí
Băng che ô tô 50 mét bán buôn phun sơn băng trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách băng giấy thực đá sơn mặt nạ phác thảo nghệ thuật học sinh băng dán mặt nạ băng nhiệt độ cao băng che giấy băng keo giấy trang trí
Băng che ô tô 50 mét bán buôn phun sơn băng trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách băng giấy thực đá sơn mặt nạ phác thảo nghệ thuật học sinh băng dán mặt nạ băng nhiệt độ cao băng che giấy băng keo giấy trang trí
Băng che ô tô 50 mét bán buôn phun sơn băng trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách băng giấy thực đá sơn mặt nạ phác thảo nghệ thuật học sinh băng dán mặt nạ băng nhiệt độ cao băng che giấy băng keo giấy trang trí
Băng che ô tô 50 mét bán buôn phun sơn băng trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách băng giấy thực đá sơn mặt nạ phác thảo nghệ thuật học sinh băng dán mặt nạ băng nhiệt độ cao băng che giấy băng keo giấy trang trí
Băng che ô tô 50 mét bán buôn phun sơn băng trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách băng giấy thực đá sơn mặt nạ phác thảo nghệ thuật học sinh băng dán mặt nạ băng nhiệt độ cao băng che giấy băng keo giấy trang trí
Băng che ô tô 50 mét bán buôn phun sơn băng trang trí mặt nạ làm đẹp đường may sơn màu tách băng giấy thực đá sơn mặt nạ phác thảo nghệ thuật học sinh băng dán mặt nạ băng nhiệt độ cao băng che giấy băng keo giấy trang trí

0965.68.68.11