Băng dính chống thấm cho mái nhà Miếng dán chống thấm chắc chắn băng keo nâu

MÃ SẢN PHẨM: TD-592113758218
270,000 đ
Phân loại màu:
Băng dính chống thấm cho mái nhà Miếng dán chống thấm chắc chắn băng keo nâu
Băng dính chống thấm cho mái nhà Miếng dán chống thấm chắc chắn băng keo nâu
Băng dính chống thấm cho mái nhà Miếng dán chống thấm chắc chắn băng keo nâu
Băng dính chống thấm cho mái nhà Miếng dán chống thấm chắc chắn băng keo nâu
Băng dính chống thấm cho mái nhà Miếng dán chống thấm chắc chắn băng keo nâu
Băng dính chống thấm cho mái nhà Miếng dán chống thấm chắc chắn băng keo nâu
Băng dính chống thấm cho mái nhà Miếng dán chống thấm chắc chắn băng keo nâu
Băng dính chống thấm cho mái nhà Miếng dán chống thấm chắc chắn băng keo nâu
Băng dính chống thấm cho mái nhà Miếng dán chống thấm chắc chắn băng keo nâu
Băng dính chống thấm cho mái nhà Miếng dán chống thấm chắc chắn băng keo nâu
Băng dính chống thấm cho mái nhà Miếng dán chống thấm chắc chắn băng keo nâu
Băng dính chống thấm cho mái nhà Miếng dán chống thấm chắc chắn băng keo nâu
Băng dính chống thấm cho mái nhà Miếng dán chống thấm chắc chắn băng keo nâu
Băng dính chống thấm cho mái nhà Miếng dán chống thấm chắc chắn băng keo nâu
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Tongyi
Mã số: 20190417
Loại băng: băng công nghiệp
Phân loại màu sắc: khổ lưới rộng 5 cm dài 10 mét chiều rộng lưới 10 cm dài 10 mét chiều rộng lưới 15 cm dài 10 mét chiều rộng mịn 5 cm dài 10 mét chiều rộng mịn 10 cm dài 10 mét chiều rộng mịn dài 15 cm dài 10 mét nâng cấp cộng với phiên bản lưới dày có chiều rộng 5 cm và chiều dài 10 mét Chiều dài 5 mét, chiều rộng mịn 10 cm, chiều dài 5 mét, chiều rộng mịn 15 cm, chiều dài 5 mét, chiều rộng lưới 20CM, chiều dài 10 mét, chiều rộng lưới 30CM, chiều dài 10 mét, chiều rộng lưới 40cm, chiều dài 10 mét, chiều rộng lưới 50CM, chiều dài 10 mét
Doanh nghiệp sản xuất: Cửa hàng hàng đầu Tongyi
Thời gian bán ra thị trường: 2019-04-17
Băng dính chống thấm cho mái nhà Miếng dán chống thấm chắc chắn băng keo nâu
Băng dính chống thấm cho mái nhà Miếng dán chống thấm chắc chắn băng keo nâu
Băng dính chống thấm cho mái nhà Miếng dán chống thấm chắc chắn băng keo nâu
Băng dính chống thấm cho mái nhà Miếng dán chống thấm chắc chắn băng keo nâu
Băng dính chống thấm cho mái nhà Miếng dán chống thấm chắc chắn băng keo nâu
Băng dính chống thấm cho mái nhà Miếng dán chống thấm chắc chắn băng keo nâu
Băng dính chống thấm cho mái nhà Miếng dán chống thấm chắc chắn băng keo nâu
Băng dính chống thấm cho mái nhà Miếng dán chống thấm chắc chắn băng keo nâu
Băng dính chống thấm cho mái nhà Miếng dán chống thấm chắc chắn băng keo nâu
Băng dính chống thấm cho mái nhà Miếng dán chống thấm chắc chắn băng keo nâu
Băng dính chống thấm cho mái nhà Miếng dán chống thấm chắc chắn băng keo nâu
Băng dính chống thấm cho mái nhà Miếng dán chống thấm chắc chắn băng keo nâu

0965.68.68.11