Lễ hội mùa xuân cao su đặc biệt, không có dấu vết, kết dính không cạnh tranh năm mới, từ dính, fishey, cửa sổ, quảng cáo hoa, đám cưới, tường, tường, sơn, trang trí, trang trí mạnh mẽ, keo dán độ nhớt cao băng dính 2 mặt bản to

MÃ SẢN PHẨM: TD-636027470422
195,000 đ
Số lượng:
品牌: 米乐奇
型号: 春联无痕双面胶
颜色分类: 18mm宽*5m长/卷【1卷装】 18mm宽*15m长/卷【1卷装】 18mm宽*15m长/卷【2卷装】 18mm宽*15m长/卷【5卷装】 18mm宽*15m长/卷【10卷装】 18mm宽*15m长/卷【50卷装】 18mm宽*15m长/卷【100卷装】
生产企业: 深圳市标质胶粘制品有限公司
Lễ hội mùa xuân cao su đặc biệt, không có dấu vết, kết dính không cạnh tranh năm mới, từ dính, fishey, cửa sổ, quảng cáo hoa, đám cưới, tường, tường, sơn, trang trí, trang trí mạnh mẽ, keo dán độ nhớt cao băng dính 2 mặt bản to
Lễ hội mùa xuân cao su đặc biệt, không có dấu vết, kết dính không cạnh tranh năm mới, từ dính, fishey, cửa sổ, quảng cáo hoa, đám cưới, tường, tường, sơn, trang trí, trang trí mạnh mẽ, keo dán độ nhớt cao băng dính 2 mặt bản to
Lễ hội mùa xuân cao su đặc biệt, không có dấu vết, kết dính không cạnh tranh năm mới, từ dính, fishey, cửa sổ, quảng cáo hoa, đám cưới, tường, tường, sơn, trang trí, trang trí mạnh mẽ, keo dán độ nhớt cao băng dính 2 mặt bản to
Lễ hội mùa xuân cao su đặc biệt, không có dấu vết, kết dính không cạnh tranh năm mới, từ dính, fishey, cửa sổ, quảng cáo hoa, đám cưới, tường, tường, sơn, trang trí, trang trí mạnh mẽ, keo dán độ nhớt cao băng dính 2 mặt bản to
Lễ hội mùa xuân cao su đặc biệt, không có dấu vết, kết dính không cạnh tranh năm mới, từ dính, fishey, cửa sổ, quảng cáo hoa, đám cưới, tường, tường, sơn, trang trí, trang trí mạnh mẽ, keo dán độ nhớt cao băng dính 2 mặt bản to
Lễ hội mùa xuân cao su đặc biệt, không có dấu vết, kết dính không cạnh tranh năm mới, từ dính, fishey, cửa sổ, quảng cáo hoa, đám cưới, tường, tường, sơn, trang trí, trang trí mạnh mẽ, keo dán độ nhớt cao băng dính 2 mặt bản to
Lễ hội mùa xuân cao su đặc biệt, không có dấu vết, kết dính không cạnh tranh năm mới, từ dính, fishey, cửa sổ, quảng cáo hoa, đám cưới, tường, tường, sơn, trang trí, trang trí mạnh mẽ, keo dán độ nhớt cao băng dính 2 mặt bản to

0965.68.68.11