Băng dính thảm hai mặt gốc vải mạnh, đường nối cố định không thấm nước, keo hai mặt thảm, giấy dán hai mặt lưới siêu dính, tấm thảm có độ dẻo cao, keo dán đường may, băng dính trang trí đám cưới, 20 mét băng dính 2 mặt chuyên dụng

MÃ SẢN PHẨM: TD-553835633333
205,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Tongyi
Khoản mục: Băng keo hai mặt thảm
Loại băng: băng keo hai mặt
Phân loại màu sắc: Chiều rộng 20MM, chiều dài 20 mét, chiều rộng 24MM, chiều dài 20 mét, chiều rộng 30MM, chiều dài 20 mét, chiều rộng 40MM, chiều dài 20 mét, chiều rộng 50MM, chiều dài 20 mét, chiều rộng 60MM, chiều dài 20 mét, chiều rộng 80MM, chiều dài 20 mét, chiều rộng 100MM, chiều dài 20 mét
Doanh nghiệp sản xuất: Jiangxi Ganggao Industrial Co., Ltd.
Thời gian đưa ra thị trường: 2018-06-01
Băng dính thảm hai mặt gốc vải mạnh, đường nối cố định không thấm nước, keo hai mặt thảm, giấy dán hai mặt lưới siêu dính, tấm thảm có độ dẻo cao, keo dán đường may, băng dính trang trí đám cưới, 20 mét băng dính 2 mặt chuyên dụng
Băng dính thảm hai mặt gốc vải mạnh, đường nối cố định không thấm nước, keo hai mặt thảm, giấy dán hai mặt lưới siêu dính, tấm thảm có độ dẻo cao, keo dán đường may, băng dính trang trí đám cưới, 20 mét băng dính 2 mặt chuyên dụng
Băng dính thảm hai mặt gốc vải mạnh, đường nối cố định không thấm nước, keo hai mặt thảm, giấy dán hai mặt lưới siêu dính, tấm thảm có độ dẻo cao, keo dán đường may, băng dính trang trí đám cưới, 20 mét băng dính 2 mặt chuyên dụng
Băng dính thảm hai mặt gốc vải mạnh, đường nối cố định không thấm nước, keo hai mặt thảm, giấy dán hai mặt lưới siêu dính, tấm thảm có độ dẻo cao, keo dán đường may, băng dính trang trí đám cưới, 20 mét băng dính 2 mặt chuyên dụng
Băng dính thảm hai mặt gốc vải mạnh, đường nối cố định không thấm nước, keo hai mặt thảm, giấy dán hai mặt lưới siêu dính, tấm thảm có độ dẻo cao, keo dán đường may, băng dính trang trí đám cưới, 20 mét băng dính 2 mặt chuyên dụng
Băng dính thảm hai mặt gốc vải mạnh, đường nối cố định không thấm nước, keo hai mặt thảm, giấy dán hai mặt lưới siêu dính, tấm thảm có độ dẻo cao, keo dán đường may, băng dính trang trí đám cưới, 20 mét băng dính 2 mặt chuyên dụng
Băng dính thảm hai mặt gốc vải mạnh, đường nối cố định không thấm nước, keo hai mặt thảm, giấy dán hai mặt lưới siêu dính, tấm thảm có độ dẻo cao, keo dán đường may, băng dính trang trí đám cưới, 20 mét băng dính 2 mặt chuyên dụng
Băng dính thảm hai mặt gốc vải mạnh, đường nối cố định không thấm nước, keo hai mặt thảm, giấy dán hai mặt lưới siêu dính, tấm thảm có độ dẻo cao, keo dán đường may, băng dính trang trí đám cưới, 20 mét băng dính 2 mặt chuyên dụng
Băng dính thảm hai mặt gốc vải mạnh, đường nối cố định không thấm nước, keo hai mặt thảm, giấy dán hai mặt lưới siêu dính, tấm thảm có độ dẻo cao, keo dán đường may, băng dính trang trí đám cưới, 20 mét băng dính 2 mặt chuyên dụng
Băng dính thảm hai mặt gốc vải mạnh, đường nối cố định không thấm nước, keo hai mặt thảm, giấy dán hai mặt lưới siêu dính, tấm thảm có độ dẻo cao, keo dán đường may, băng dính trang trí đám cưới, 20 mét băng dính 2 mặt chuyên dụng

0965.68.68.11