Băng dính vải hai mặt lưới chắc chắn hai mặt băng dính thảm hai mặt không đánh dấu Băng da sàn chống mài mòn băng keo 2 mặt khổ lớn

MÃ SẢN PHẨM: TD-552080721122
201,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Owen
Mã số: 07
Phân loại màu: Độ nhớt cao dài 10mmX10 mét (5 cuộn) Độ nhớt cao dài 15mmX10 mét (4 cuộn) Độ nhớt cao dài 20mmX10 mét (3 cuộn) Độ nhớt cao dài 25mmX10 mét (2 cuộn) Độ nhớt cao dài 30mmX10 mét (2 cuộn) Độ nhớt cao Dài 50mmX10 mét và độ nhớt cao dài 10mmX20 mét (3 cuộn) độ nhớt cao dài 15mmX20 mét (2 cuộn) độ nhớt cao dài 20mmX20 mét (2 cuộn) độ nhớt cao dài 25mmX20 mét và độ nhớt cao dài 30mmX20 mét độ nhớt cao 35mmX20 mét dài và độ nhớt cao Dài 40mmX20 mét Độ nhớt cao 45mmX20 mét Độ nhớt cao dài 50mmX20 mét Độ nhớt cao dài 60mmX20 mét Độ nhớt cao 80mmX20 mét Độ nhớt cao dài 100mmX20 mét Dài
Doanh nghiệp sản xuất: Owen
Băng dính vải hai mặt lưới chắc chắn hai mặt băng dính thảm hai mặt không đánh dấu Băng da sàn chống mài mòn băng keo 2 mặt khổ lớn
Băng dính vải hai mặt lưới chắc chắn hai mặt băng dính thảm hai mặt không đánh dấu Băng da sàn chống mài mòn băng keo 2 mặt khổ lớn
Băng dính vải hai mặt lưới chắc chắn hai mặt băng dính thảm hai mặt không đánh dấu Băng da sàn chống mài mòn băng keo 2 mặt khổ lớn
Băng dính vải hai mặt lưới chắc chắn hai mặt băng dính thảm hai mặt không đánh dấu Băng da sàn chống mài mòn băng keo 2 mặt khổ lớn
Băng dính vải hai mặt lưới chắc chắn hai mặt băng dính thảm hai mặt không đánh dấu Băng da sàn chống mài mòn băng keo 2 mặt khổ lớn
Băng dính vải hai mặt lưới chắc chắn hai mặt băng dính thảm hai mặt không đánh dấu Băng da sàn chống mài mòn băng keo 2 mặt khổ lớn
Băng dính vải hai mặt lưới chắc chắn hai mặt băng dính thảm hai mặt không đánh dấu Băng da sàn chống mài mòn băng keo 2 mặt khổ lớn
Băng dính vải hai mặt lưới chắc chắn hai mặt băng dính thảm hai mặt không đánh dấu Băng da sàn chống mài mòn băng keo 2 mặt khổ lớn

0965.68.68.11