Băng dính vải hai mặt, độ nhớt cao, mạnh, lễ cưới, triển lãm, thảm, sàn nhà, Trang trí đám cưới đặc biệt, Mẫu quần áo chống mài mòn, Vải che tường, lưới thép, Băng lưới, Bảng KT quảng cáo, Khung ảnh cố định băng dính xốp 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-634056346145
340,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mặt hàng: Băng keo hai mặt keo đế vải 37 đơn đặt hàng của khách hàng
Phân loại màu: rộng 1,0cm * dài 20m [10 cuộn] màu vàng rộng 1,5cm * dài 20m [7 cuộn] màu vàng rộng 1,8cm * dài 20m [6 cuộn] màu vàng rộng 2,0cm * dài 20m [5 cuộn] màu vàng rộng 2,5cm * Dài 20m [4 cuộn] Màu vàng rộng 3cm * dài 20m [4 cuộn] Màu vàng rộng 3,5cm * dài 20m [3 cuộn] Màu vàng rộng 4cm * dài 20m [3 cuộn] Màu vàng rộng 5cm * dài 20 mét [2 cuộn] màu vàng Rộng 6cm * dài 20 mét [2 cuộn] màu vàng rộng 8cm * dài 20 mét [2 cuộn] màu vàng rộng 10cm * dài 20 mét [1 cuộn] màu vàng rộng 1,0cm * dài 20 mét [10 cuộn] màu trắng rộng 1,5cm * 20m dài [7 cuộn] trắng rộng 1,8cm * dài 20m [6 cuộn] trắng rộng 2,0cm * dài 20m [5 cuộn] trắng rộng 2,5cm * dài 20m [4 cuộn] Trắng rộng 3cm * dài 20m [4 cuộn] trắng 3,5 rộng cm * dài 20m [3 cuộn] trắng rộng 4cm * dài 20m [3 cuộn] trắng rộng 5cm * dài 20m [2 cuộn] trắng rộng 6cm * dài 20 mét [2 cuộn] trắng rộng 8cm * dài 20 mét [2 cuộn ] trắng rộng 10cm * dài 20 mét [1 cuộn] trắng
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Băng dính vải hai mặt, độ nhớt cao, mạnh, lễ cưới, triển lãm, thảm, sàn nhà, Trang trí đám cưới đặc biệt, Mẫu quần áo chống mài mòn, Vải che tường, lưới thép, Băng lưới, Bảng KT quảng cáo, Khung ảnh cố định băng dính xốp 2 mặt
Băng dính vải hai mặt, độ nhớt cao, mạnh, lễ cưới, triển lãm, thảm, sàn nhà, Trang trí đám cưới đặc biệt, Mẫu quần áo chống mài mòn, Vải che tường, lưới thép, Băng lưới, Bảng KT quảng cáo, Khung ảnh cố định băng dính xốp 2 mặt
Băng dính vải hai mặt, độ nhớt cao, mạnh, lễ cưới, triển lãm, thảm, sàn nhà, Trang trí đám cưới đặc biệt, Mẫu quần áo chống mài mòn, Vải che tường, lưới thép, Băng lưới, Bảng KT quảng cáo, Khung ảnh cố định băng dính xốp 2 mặt
Băng dính vải hai mặt, độ nhớt cao, mạnh, lễ cưới, triển lãm, thảm, sàn nhà, Trang trí đám cưới đặc biệt, Mẫu quần áo chống mài mòn, Vải che tường, lưới thép, Băng lưới, Bảng KT quảng cáo, Khung ảnh cố định băng dính xốp 2 mặt
Băng dính vải hai mặt, độ nhớt cao, mạnh, lễ cưới, triển lãm, thảm, sàn nhà, Trang trí đám cưới đặc biệt, Mẫu quần áo chống mài mòn, Vải che tường, lưới thép, Băng lưới, Bảng KT quảng cáo, Khung ảnh cố định băng dính xốp 2 mặt
Băng dính vải hai mặt, độ nhớt cao, mạnh, lễ cưới, triển lãm, thảm, sàn nhà, Trang trí đám cưới đặc biệt, Mẫu quần áo chống mài mòn, Vải che tường, lưới thép, Băng lưới, Bảng KT quảng cáo, Khung ảnh cố định băng dính xốp 2 mặt
Băng dính vải hai mặt, độ nhớt cao, mạnh, lễ cưới, triển lãm, thảm, sàn nhà, Trang trí đám cưới đặc biệt, Mẫu quần áo chống mài mòn, Vải che tường, lưới thép, Băng lưới, Bảng KT quảng cáo, Khung ảnh cố định băng dính xốp 2 mặt

0965.68.68.11