Keo dán hai mặt siêu bền, có độ dẻo cao, độ dày, dán cố định tường, ô tô, keo bọt không vạch dấu, bọt biển đặc biệt mạnh mẽ keo 2 mặt trong suốt

MÃ SẢN PHẨM: TD-618360533336
193,000 đ
Phân loại màu:
Keo dán hai mặt siêu bền, có độ dẻo cao, độ dày, dán cố định tường, ô tô, keo bọt không vạch dấu, bọt biển đặc biệt mạnh mẽ keo 2 mặt trong suốt
Keo dán hai mặt siêu bền, có độ dẻo cao, độ dày, dán cố định tường, ô tô, keo bọt không vạch dấu, bọt biển đặc biệt mạnh mẽ keo 2 mặt trong suốt
Keo dán hai mặt siêu bền, có độ dẻo cao, độ dày, dán cố định tường, ô tô, keo bọt không vạch dấu, bọt biển đặc biệt mạnh mẽ keo 2 mặt trong suốt
Keo dán hai mặt siêu bền, có độ dẻo cao, độ dày, dán cố định tường, ô tô, keo bọt không vạch dấu, bọt biển đặc biệt mạnh mẽ keo 2 mặt trong suốt
Keo dán hai mặt siêu bền, có độ dẻo cao, độ dày, dán cố định tường, ô tô, keo bọt không vạch dấu, bọt biển đặc biệt mạnh mẽ keo 2 mặt trong suốt
Keo dán hai mặt siêu bền, có độ dẻo cao, độ dày, dán cố định tường, ô tô, keo bọt không vạch dấu, bọt biển đặc biệt mạnh mẽ keo 2 mặt trong suốt
Keo dán hai mặt siêu bền, có độ dẻo cao, độ dày, dán cố định tường, ô tô, keo bọt không vạch dấu, bọt biển đặc biệt mạnh mẽ keo 2 mặt trong suốt
Keo dán hai mặt siêu bền, có độ dẻo cao, độ dày, dán cố định tường, ô tô, keo bọt không vạch dấu, bọt biển đặc biệt mạnh mẽ keo 2 mặt trong suốt
Keo dán hai mặt siêu bền, có độ dẻo cao, độ dày, dán cố định tường, ô tô, keo bọt không vạch dấu, bọt biển đặc biệt mạnh mẽ keo 2 mặt trong suốt
Keo dán hai mặt siêu bền, có độ dẻo cao, độ dày, dán cố định tường, ô tô, keo bọt không vạch dấu, bọt biển đặc biệt mạnh mẽ keo 2 mặt trong suốt
Keo dán hai mặt siêu bền, có độ dẻo cao, độ dày, dán cố định tường, ô tô, keo bọt không vạch dấu, bọt biển đặc biệt mạnh mẽ keo 2 mặt trong suốt
Keo dán hai mặt siêu bền, có độ dẻo cao, độ dày, dán cố định tường, ô tô, keo bọt không vạch dấu, bọt biển đặc biệt mạnh mẽ keo 2 mặt trong suốt
Keo dán hai mặt siêu bền, có độ dẻo cao, độ dày, dán cố định tường, ô tô, keo bọt không vạch dấu, bọt biển đặc biệt mạnh mẽ keo 2 mặt trong suốt
Keo dán hai mặt siêu bền, có độ dẻo cao, độ dày, dán cố định tường, ô tô, keo bọt không vạch dấu, bọt biển đặc biệt mạnh mẽ keo 2 mặt trong suốt
Keo dán hai mặt siêu bền, có độ dẻo cao, độ dày, dán cố định tường, ô tô, keo bọt không vạch dấu, bọt biển đặc biệt mạnh mẽ keo 2 mặt trong suốt
Keo dán hai mặt siêu bền, có độ dẻo cao, độ dày, dán cố định tường, ô tô, keo bọt không vạch dấu, bọt biển đặc biệt mạnh mẽ keo 2 mặt trong suốt
Keo dán hai mặt siêu bền, có độ dẻo cao, độ dày, dán cố định tường, ô tô, keo bọt không vạch dấu, bọt biển đặc biệt mạnh mẽ keo 2 mặt trong suốt
Keo dán hai mặt siêu bền, có độ dẻo cao, độ dày, dán cố định tường, ô tô, keo bọt không vạch dấu, bọt biển đặc biệt mạnh mẽ keo 2 mặt trong suốt
Keo dán hai mặt siêu bền, có độ dẻo cao, độ dày, dán cố định tường, ô tô, keo bọt không vạch dấu, bọt biển đặc biệt mạnh mẽ keo 2 mặt trong suốt
Keo dán hai mặt siêu bền, có độ dẻo cao, độ dày, dán cố định tường, ô tô, keo bọt không vạch dấu, bọt biển đặc biệt mạnh mẽ keo 2 mặt trong suốt
Keo dán hai mặt siêu bền, có độ dẻo cao, độ dày, dán cố định tường, ô tô, keo bọt không vạch dấu, bọt biển đặc biệt mạnh mẽ keo 2 mặt trong suốt
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Khoản mục: 2018 trắng EVA
Phân loại màu sắc: rộng 10mm * 2m * dày 5mm rộng 15mm * 2m * dày 5mm rộng 20mm * 2m * dày 5mm rộng 25mm * 2m * dày 5mm rộng 30mm * 2m * dày 5mm rộng 40mm * 2m * 5mm Dày 50mm chiều rộng * 2 mét * Độ dày 5mm Chiều rộng 10mm * 2 mét * Độ dày 8mm Chiều rộng 15mm * 2m * Độ dày 8mm Chiều rộng 20mm * 2m * Độ dày 8mm Chiều rộng 25mm * 2m * Độ dày 8mm Chiều rộng 30mm * 2m * Độ dày 8mm Chiều rộng 40mm * 2m * dày 8mm Rộng 50MM * 2m * dày 8MM rộng 10MM * 2m * dày 10MM rộng 15MM * 2m * 10MM dày 20MM rộng * 2m * 10MM dày 25MM rộng * 2m * dày 10MM rộng 30MM * 2m * 10MM dày 40MM rộng * 2m * 10MM dày 50MM rộng * 2m * dày 10MM
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Keo dán hai mặt siêu bền, có độ dẻo cao, độ dày, dán cố định tường, ô tô, keo bọt không vạch dấu, bọt biển đặc biệt mạnh mẽ keo 2 mặt trong suốt
Keo dán hai mặt siêu bền, có độ dẻo cao, độ dày, dán cố định tường, ô tô, keo bọt không vạch dấu, bọt biển đặc biệt mạnh mẽ keo 2 mặt trong suốt
Keo dán hai mặt siêu bền, có độ dẻo cao, độ dày, dán cố định tường, ô tô, keo bọt không vạch dấu, bọt biển đặc biệt mạnh mẽ keo 2 mặt trong suốt
Keo dán hai mặt siêu bền, có độ dẻo cao, độ dày, dán cố định tường, ô tô, keo bọt không vạch dấu, bọt biển đặc biệt mạnh mẽ keo 2 mặt trong suốt
Keo dán hai mặt siêu bền, có độ dẻo cao, độ dày, dán cố định tường, ô tô, keo bọt không vạch dấu, bọt biển đặc biệt mạnh mẽ keo 2 mặt trong suốt
Keo dán hai mặt siêu bền, có độ dẻo cao, độ dày, dán cố định tường, ô tô, keo bọt không vạch dấu, bọt biển đặc biệt mạnh mẽ keo 2 mặt trong suốt
Keo dán hai mặt siêu bền, có độ dẻo cao, độ dày, dán cố định tường, ô tô, keo bọt không vạch dấu, bọt biển đặc biệt mạnh mẽ keo 2 mặt trong suốt

0965.68.68.11