Băng giấy làm đẹp Băng dính mạnh mẽ Bên ngoài không có dấu vết Trang trí Làm đẹp Seam Paint Masking Art Sinh viên Đặc biệt Tranh màu nước băng keo giấy loại nhỏ

MÃ SẢN PHẨM: TD-536460541679
183,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Hongxingda
Mã số: MWZ
Phân loại màu sắc: độ nhớt trung bình-cao 0,8cm * 50 mét độ nhớt trắng trung bình-cao 1,0cm * 50 mét màu trắng độ nhớt trung bình-cao 1,2cm * 50 mét màu trắng độ nhớt trung bình-cao 1,5cm * 50 mét màu trắng độ nhớt trung bình-cao 1,8cm * 50 mét độ nhớt trắng trung bình cao 2.0 cm * 50 mét độ nhớt trắng trung bình cao 2.5 cm * 50 mét độ nhớt trắng trung bình cao 3.0 cm * 50 mét độ nhớt trắng trung bình cao 3.5 cm * 50 mét độ nhớt trắng trung bình cao 4.0 cm * 50 mét màu trắng độ nhớt trung bình cao 4,5 cm * 50 mét màu trắng độ nhớt trung bình cao 5,0 cm * 50 mét màu trắng đặc biệt Độ nhớt cao 0,8 cm * 50 mét màu vàng hơi đặc biệt độ nhớt cao 1,0 cm * 50 mét màu vàng hơi đặc biệt độ nhớt cao 1,2 cm * 50 mét màu hơi vàng độ nhớt cao đặc biệt 1,5cm * 50 mét màu vàng hơi đặc biệt độ nhớt cao 1,8cm * 50 mét màu vàng hơi đặc biệt Độ nhớt cao 2,0cm * 50 mét màu vàng hơi đặc biệt độ nhớt cao 2,5cm * 50 mét màu vàng hơi đặc biệt độ nhớt cao 3,0cm * 50 mét màu vàng hơi đặc biệt độ nhớt cao 3,5cm * 50 mét độ nhớt cao đặc biệt màu vàng 4,0 cm * 50 mét màu vàng hơi đặc biệt Độ nhớt cao 4,5 cm * 50 mét có màu hơi vàng, độ nhớt cực cao 5,0 cm * 50 mét có màu hơi vàng
Tên sản phẩm: băng che
Màu sản phẩm: trắng vàng
Chiều dài sản phẩm: 50 mét
Băng giấy làm đẹp Băng dính mạnh mẽ Bên ngoài không có dấu vết Trang trí Làm đẹp Seam Paint Masking Art Sinh viên Đặc biệt Tranh màu nước băng keo giấy loại nhỏ
Băng giấy làm đẹp Băng dính mạnh mẽ Bên ngoài không có dấu vết Trang trí Làm đẹp Seam Paint Masking Art Sinh viên Đặc biệt Tranh màu nước băng keo giấy loại nhỏ
Băng giấy làm đẹp Băng dính mạnh mẽ Bên ngoài không có dấu vết Trang trí Làm đẹp Seam Paint Masking Art Sinh viên Đặc biệt Tranh màu nước băng keo giấy loại nhỏ
Băng giấy làm đẹp Băng dính mạnh mẽ Bên ngoài không có dấu vết Trang trí Làm đẹp Seam Paint Masking Art Sinh viên Đặc biệt Tranh màu nước băng keo giấy loại nhỏ
Băng giấy làm đẹp Băng dính mạnh mẽ Bên ngoài không có dấu vết Trang trí Làm đẹp Seam Paint Masking Art Sinh viên Đặc biệt Tranh màu nước băng keo giấy loại nhỏ
Băng giấy làm đẹp Băng dính mạnh mẽ Bên ngoài không có dấu vết Trang trí Làm đẹp Seam Paint Masking Art Sinh viên Đặc biệt Tranh màu nước băng keo giấy loại nhỏ
Băng giấy làm đẹp Băng dính mạnh mẽ Bên ngoài không có dấu vết Trang trí Làm đẹp Seam Paint Masking Art Sinh viên Đặc biệt Tranh màu nước băng keo giấy loại nhỏ
Băng giấy làm đẹp Băng dính mạnh mẽ Bên ngoài không có dấu vết Trang trí Làm đẹp Seam Paint Masking Art Sinh viên Đặc biệt Tranh màu nước băng keo giấy loại nhỏ
Băng giấy làm đẹp Băng dính mạnh mẽ Bên ngoài không có dấu vết Trang trí Làm đẹp Seam Paint Masking Art Sinh viên Đặc biệt Tranh màu nước băng keo giấy loại nhỏ
Băng giấy làm đẹp Băng dính mạnh mẽ Bên ngoài không có dấu vết Trang trí Làm đẹp Seam Paint Masking Art Sinh viên Đặc biệt Tranh màu nước băng keo giấy loại nhỏ
Băng giấy làm đẹp Băng dính mạnh mẽ Bên ngoài không có dấu vết Trang trí Làm đẹp Seam Paint Masking Art Sinh viên Đặc biệt Tranh màu nước băng keo giấy loại nhỏ
Băng giấy làm đẹp Băng dính mạnh mẽ Bên ngoài không có dấu vết Trang trí Làm đẹp Seam Paint Masking Art Sinh viên Đặc biệt Tranh màu nước băng keo giấy loại nhỏ
Băng giấy làm đẹp Băng dính mạnh mẽ Bên ngoài không có dấu vết Trang trí Làm đẹp Seam Paint Masking Art Sinh viên Đặc biệt Tranh màu nước băng keo giấy loại nhỏ
Băng giấy làm đẹp Băng dính mạnh mẽ Bên ngoài không có dấu vết Trang trí Làm đẹp Seam Paint Masking Art Sinh viên Đặc biệt Tranh màu nước băng keo giấy loại nhỏ
Băng giấy làm đẹp Băng dính mạnh mẽ Bên ngoài không có dấu vết Trang trí Làm đẹp Seam Paint Masking Art Sinh viên Đặc biệt Tranh màu nước băng keo giấy loại nhỏ
Băng giấy làm đẹp Băng dính mạnh mẽ Bên ngoài không có dấu vết Trang trí Làm đẹp Seam Paint Masking Art Sinh viên Đặc biệt Tranh màu nước băng keo giấy loại nhỏ

0965.68.68.11