Băng giấy trắng không để dán tường cao su mà không có dấu vết làm đẹp sơn mặt nạ phim bảo vệ khâu đẹp stick yếu băng dính giấy

MÃ SẢN PHẨM: TD-608039835358
187,000 đ
Phân loại màu:
Băng giấy trắng không để dán tường cao su mà không có dấu vết làm đẹp sơn mặt nạ phim bảo vệ khâu đẹp stick yếu băng dính giấy
Băng giấy trắng không để dán tường cao su mà không có dấu vết làm đẹp sơn mặt nạ phim bảo vệ khâu đẹp stick yếu băng dính giấy
Băng giấy trắng không để dán tường cao su mà không có dấu vết làm đẹp sơn mặt nạ phim bảo vệ khâu đẹp stick yếu băng dính giấy
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: other
Mã số: 2019111401
Phân loại màu: 12mm (chiều dài 10m) 18mm (chiều dài 10m) 24mm (chiều dài 10m) 36mm (chiều dài 10m) 48mm (chiều dài 10m)
Băng giấy trắng không để dán tường cao su mà không có dấu vết làm đẹp sơn mặt nạ phim bảo vệ khâu đẹp stick yếu băng dính giấy
Băng giấy trắng không để dán tường cao su mà không có dấu vết làm đẹp sơn mặt nạ phim bảo vệ khâu đẹp stick yếu băng dính giấy
Băng giấy trắng không để dán tường cao su mà không có dấu vết làm đẹp sơn mặt nạ phim bảo vệ khâu đẹp stick yếu băng dính giấy
Băng giấy trắng không để dán tường cao su mà không có dấu vết làm đẹp sơn mặt nạ phim bảo vệ khâu đẹp stick yếu băng dính giấy
Băng giấy trắng không để dán tường cao su mà không có dấu vết làm đẹp sơn mặt nạ phim bảo vệ khâu đẹp stick yếu băng dính giấy
Băng giấy trắng không để dán tường cao su mà không có dấu vết làm đẹp sơn mặt nạ phim bảo vệ khâu đẹp stick yếu băng dính giấy
Băng giấy trắng không để dán tường cao su mà không có dấu vết làm đẹp sơn mặt nạ phim bảo vệ khâu đẹp stick yếu băng dính giấy
Băng giấy trắng không để dán tường cao su mà không có dấu vết làm đẹp sơn mặt nạ phim bảo vệ khâu đẹp stick yếu băng dính giấy
Băng giấy trắng không để dán tường cao su mà không có dấu vết làm đẹp sơn mặt nạ phim bảo vệ khâu đẹp stick yếu băng dính giấy
Băng giấy trắng không để dán tường cao su mà không có dấu vết làm đẹp sơn mặt nạ phim bảo vệ khâu đẹp stick yếu băng dính giấy
Băng giấy trắng không để dán tường cao su mà không có dấu vết làm đẹp sơn mặt nạ phim bảo vệ khâu đẹp stick yếu băng dính giấy

0965.68.68.11