Keo yếu và băng giấy nghệ thuật sơn màu sơn sơn trang trí sản phẩm bảo vệ mà không có dấu vết kết cấu xanh và giấy băng keo giấy giá sỉ

MÃ SẢN PHẨM: TD-652961156987
205,000 đ
Số lượng:
Phân loại màu sắc: chiều rộng 1.0CM * 50m * Chiều rộng 2 cuộn 1.2CM * 50m * Chiều rộng 2 cuộn 1.5CM * 50m * Chiều rộng 2 cuộn 2.0CM * 50m * Chiều rộng 1 cuộn 2.4CM * 50m * Chiều rộng 1 cuộn 3.0 CM * 50m * 1 cuộn tùy chỉnh kích thước khác
Hình thức bán hàng: gói phụ
Thời gian đưa ra thị trường: 2021-08-14
Keo yếu và băng giấy nghệ thuật sơn màu sơn sơn trang trí sản phẩm bảo vệ mà không có dấu vết kết cấu xanh và giấy băng keo giấy giá sỉ
Keo yếu và băng giấy nghệ thuật sơn màu sơn sơn trang trí sản phẩm bảo vệ mà không có dấu vết kết cấu xanh và giấy băng keo giấy giá sỉ
Keo yếu và băng giấy nghệ thuật sơn màu sơn sơn trang trí sản phẩm bảo vệ mà không có dấu vết kết cấu xanh và giấy băng keo giấy giá sỉ
Keo yếu và băng giấy nghệ thuật sơn màu sơn sơn trang trí sản phẩm bảo vệ mà không có dấu vết kết cấu xanh và giấy băng keo giấy giá sỉ
Keo yếu và băng giấy nghệ thuật sơn màu sơn sơn trang trí sản phẩm bảo vệ mà không có dấu vết kết cấu xanh và giấy băng keo giấy giá sỉ
Keo yếu và băng giấy nghệ thuật sơn màu sơn sơn trang trí sản phẩm bảo vệ mà không có dấu vết kết cấu xanh và giấy băng keo giấy giá sỉ
Keo yếu và băng giấy nghệ thuật sơn màu sơn sơn trang trí sản phẩm bảo vệ mà không có dấu vết kết cấu xanh và giấy băng keo giấy giá sỉ
Keo yếu và băng giấy nghệ thuật sơn màu sơn sơn trang trí sản phẩm bảo vệ mà không có dấu vết kết cấu xanh và giấy băng keo giấy giá sỉ
Keo yếu và băng giấy nghệ thuật sơn màu sơn sơn trang trí sản phẩm bảo vệ mà không có dấu vết kết cấu xanh và giấy băng keo giấy giá sỉ
Keo yếu và băng giấy nghệ thuật sơn màu sơn sơn trang trí sản phẩm bảo vệ mà không có dấu vết kết cấu xanh và giấy băng keo giấy giá sỉ
Keo yếu và băng giấy nghệ thuật sơn màu sơn sơn trang trí sản phẩm bảo vệ mà không có dấu vết kết cấu xanh và giấy băng keo giấy giá sỉ
Keo yếu và băng giấy nghệ thuật sơn màu sơn sơn trang trí sản phẩm bảo vệ mà không có dấu vết kết cấu xanh và giấy băng keo giấy giá sỉ
Keo yếu và băng giấy nghệ thuật sơn màu sơn sơn trang trí sản phẩm bảo vệ mà không có dấu vết kết cấu xanh và giấy băng keo giấy giá sỉ
Keo yếu và băng giấy nghệ thuật sơn màu sơn sơn trang trí sản phẩm bảo vệ mà không có dấu vết kết cấu xanh và giấy băng keo giấy giá sỉ
Keo yếu và băng giấy nghệ thuật sơn màu sơn sơn trang trí sản phẩm bảo vệ mà không có dấu vết kết cấu xanh và giấy băng keo giấy giá sỉ

0965.68.68.11