Băng keo cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ màu nước đặc biệt, không keo, không dấu vết, băng keo nước, sơn phun, đường nối mặt nạ, nhãn dán, bức vẽ, bức vẽ, sơn, dán tạo tác, độ nhớt yếu băng dính giấy

MÃ SẢN PHẨM: TD-577310104342
200,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ màu nước đặc biệt, không keo, không dấu vết, băng keo nước, sơn phun, đường nối mặt nạ, nhãn dán, bức vẽ, bức vẽ, sơn, dán tạo tác, độ nhớt yếu băng dính giấy
Băng keo cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ màu nước đặc biệt, không keo, không dấu vết, băng keo nước, sơn phun, đường nối mặt nạ, nhãn dán, bức vẽ, bức vẽ, sơn, dán tạo tác, độ nhớt yếu băng dính giấy
Băng keo cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ màu nước đặc biệt, không keo, không dấu vết, băng keo nước, sơn phun, đường nối mặt nạ, nhãn dán, bức vẽ, bức vẽ, sơn, dán tạo tác, độ nhớt yếu băng dính giấy
Băng keo cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ màu nước đặc biệt, không keo, không dấu vết, băng keo nước, sơn phun, đường nối mặt nạ, nhãn dán, bức vẽ, bức vẽ, sơn, dán tạo tác, độ nhớt yếu băng dính giấy
Băng keo cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ màu nước đặc biệt, không keo, không dấu vết, băng keo nước, sơn phun, đường nối mặt nạ, nhãn dán, bức vẽ, bức vẽ, sơn, dán tạo tác, độ nhớt yếu băng dính giấy
Băng keo cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ màu nước đặc biệt, không keo, không dấu vết, băng keo nước, sơn phun, đường nối mặt nạ, nhãn dán, bức vẽ, bức vẽ, sơn, dán tạo tác, độ nhớt yếu băng dính giấy
Băng keo cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ màu nước đặc biệt, không keo, không dấu vết, băng keo nước, sơn phun, đường nối mặt nạ, nhãn dán, bức vẽ, bức vẽ, sơn, dán tạo tác, độ nhớt yếu băng dính giấy
Băng keo cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ màu nước đặc biệt, không keo, không dấu vết, băng keo nước, sơn phun, đường nối mặt nạ, nhãn dán, bức vẽ, bức vẽ, sơn, dán tạo tác, độ nhớt yếu băng dính giấy
Băng keo cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ màu nước đặc biệt, không keo, không dấu vết, băng keo nước, sơn phun, đường nối mặt nạ, nhãn dán, bức vẽ, bức vẽ, sơn, dán tạo tác, độ nhớt yếu băng dính giấy
Băng keo cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ màu nước đặc biệt, không keo, không dấu vết, băng keo nước, sơn phun, đường nối mặt nạ, nhãn dán, bức vẽ, bức vẽ, sơn, dán tạo tác, độ nhớt yếu băng dính giấy
Băng keo cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ màu nước đặc biệt, không keo, không dấu vết, băng keo nước, sơn phun, đường nối mặt nạ, nhãn dán, bức vẽ, bức vẽ, sơn, dán tạo tác, độ nhớt yếu băng dính giấy
Băng keo cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ màu nước đặc biệt, không keo, không dấu vết, băng keo nước, sơn phun, đường nối mặt nạ, nhãn dán, bức vẽ, bức vẽ, sơn, dán tạo tác, độ nhớt yếu băng dính giấy
Băng keo cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ màu nước đặc biệt, không keo, không dấu vết, băng keo nước, sơn phun, đường nối mặt nạ, nhãn dán, bức vẽ, bức vẽ, sơn, dán tạo tác, độ nhớt yếu băng dính giấy
Băng keo cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ màu nước đặc biệt, không keo, không dấu vết, băng keo nước, sơn phun, đường nối mặt nạ, nhãn dán, bức vẽ, bức vẽ, sơn, dán tạo tác, độ nhớt yếu băng dính giấy
Băng keo cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ màu nước đặc biệt, không keo, không dấu vết, băng keo nước, sơn phun, đường nối mặt nạ, nhãn dán, bức vẽ, bức vẽ, sơn, dán tạo tác, độ nhớt yếu băng dính giấy
Băng keo cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ màu nước đặc biệt, không keo, không dấu vết, băng keo nước, sơn phun, đường nối mặt nạ, nhãn dán, bức vẽ, bức vẽ, sơn, dán tạo tác, độ nhớt yếu băng dính giấy
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Yitong
Mã số: YT-0001
Phân loại màu: chiều rộng 12mm [5 cuộn] mỗi cuộn chiều dài 13m chiều rộng 12mm [10 cuộn] mỗi cuộn chiều dài 13m chiều rộng 12mm [25 cuộn] mỗi cuộn chiều dài 13m chiều rộng 12mm [50 cuộn] mỗi cuộn chiều dài 13m chiều rộng 18mm [5 cuộn] mỗi cuộn Chiều dài cuộn 13m chiều rộng 18mm [10 cuộn] chiều dài mỗi cuộn chiều dài 13m chiều rộng 18mm [25 cuộn] chiều dài mỗi cuộn chiều dài 13m chiều rộng 18mm [50 cuộn] chiều dài mỗi cuộn chiều dài 13m chiều rộng 24mm [5 cuộn] chiều dài mỗi cuộn chiều dài 13m chiều rộng 24mm [10 cuộn] mỗi cuộn Chiều dài cuộn 13m chiều rộng 24mm [25 cuộn] chiều dài mỗi cuộn chiều dài 13m chiều rộng 24mm [50 cuộn] chiều dài mỗi cuộn chiều dài 13m chiều rộng 36mm [5 cuộn] mỗi cuộn chiều dài 13m chiều rộng 36mm [10 cuộn] mỗi cuộn chiều dài 13m chiều rộng 36mm [25 cuộn] mỗi cuộn Chiều dài cuộn 13m, chiều rộng 36mm [50 cuộn] Mỗi cuộn dài 13m
Nhà sản xuất: Shanghai Yitong Office Materials Co., Ltd.
Băng keo cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ màu nước đặc biệt, không keo, không dấu vết, băng keo nước, sơn phun, đường nối mặt nạ, nhãn dán, bức vẽ, bức vẽ, sơn, dán tạo tác, độ nhớt yếu băng dính giấy
Băng keo cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ màu nước đặc biệt, không keo, không dấu vết, băng keo nước, sơn phun, đường nối mặt nạ, nhãn dán, bức vẽ, bức vẽ, sơn, dán tạo tác, độ nhớt yếu băng dính giấy
Băng keo cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ màu nước đặc biệt, không keo, không dấu vết, băng keo nước, sơn phun, đường nối mặt nạ, nhãn dán, bức vẽ, bức vẽ, sơn, dán tạo tác, độ nhớt yếu băng dính giấy
Băng keo cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ màu nước đặc biệt, không keo, không dấu vết, băng keo nước, sơn phun, đường nối mặt nạ, nhãn dán, bức vẽ, bức vẽ, sơn, dán tạo tác, độ nhớt yếu băng dính giấy
Băng keo cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ màu nước đặc biệt, không keo, không dấu vết, băng keo nước, sơn phun, đường nối mặt nạ, nhãn dán, bức vẽ, bức vẽ, sơn, dán tạo tác, độ nhớt yếu băng dính giấy
Băng keo cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ màu nước đặc biệt, không keo, không dấu vết, băng keo nước, sơn phun, đường nối mặt nạ, nhãn dán, bức vẽ, bức vẽ, sơn, dán tạo tác, độ nhớt yếu băng dính giấy
Băng keo cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ màu nước đặc biệt, không keo, không dấu vết, băng keo nước, sơn phun, đường nối mặt nạ, nhãn dán, bức vẽ, bức vẽ, sơn, dán tạo tác, độ nhớt yếu băng dính giấy
Băng keo cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ màu nước đặc biệt, không keo, không dấu vết, băng keo nước, sơn phun, đường nối mặt nạ, nhãn dán, bức vẽ, bức vẽ, sơn, dán tạo tác, độ nhớt yếu băng dính giấy
Băng keo cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ màu nước đặc biệt, không keo, không dấu vết, băng keo nước, sơn phun, đường nối mặt nạ, nhãn dán, bức vẽ, bức vẽ, sơn, dán tạo tác, độ nhớt yếu băng dính giấy
Băng keo cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ màu nước đặc biệt, không keo, không dấu vết, băng keo nước, sơn phun, đường nối mặt nạ, nhãn dán, bức vẽ, bức vẽ, sơn, dán tạo tác, độ nhớt yếu băng dính giấy
Băng keo cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ màu nước đặc biệt, không keo, không dấu vết, băng keo nước, sơn phun, đường nối mặt nạ, nhãn dán, bức vẽ, bức vẽ, sơn, dán tạo tác, độ nhớt yếu băng dính giấy

0965.68.68.11