Băng keo dán mặt nạ nhập khẩu chịu nhiệt độ cao 90 độ trong 1 giờ, băng keo dán, sơn xe, đường may mặt nạ, băng keo dán gia dụng có độ dẻo cao, không có cặn của băng keo bang keo giay

MÃ SẢN PHẨM: TD-610533711029
222,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Bạn sẽ thắng
Khoản mục: Giấy kết cấu nhiệt độ cao 57A
Phân loại màu sắc: [Giấy có kết cấu nhập khẩu] Chiều rộng 8mm * dài 50 mét (5 cuộn) [Giấy có kết cấu nhập khẩu] Chiều rộng 10mm * dài 50 mét * (5 cuộn) [Giấy có kết cấu nhập khẩu] Chiều rộng 12mm * dài 50 mét * (5 cuộn) [Giấy có kết cấu nhập khẩu] Chiều rộng 15mm * dài 50m (5 cuộn) [Giấy có kết cấu nhập khẩu] Chiều rộng 18mm * dài 50m (5 cuộn) [Giấy có kết cấu nhập khẩu] Chiều rộng 20mm * dài 50m (5 cuộn) [Giấy có kết cấu nhập khẩu] Chiều rộng 25mm * Dài 50 mét (2 cuộn) [Giấy có kết cấu nhập khẩu] Chiều rộng 30mm * dài 50 mét (2 cuộn) [Giấy có kết cấu nhập khẩu] Chiều rộng 40mm * dài 50 mét [2 cuộn] [Giấy có kết cấu nhập khẩu] Chiều rộng 50mm * dài 50 mét [ Giấy có kết cấu nhập khẩu] Chiều rộng 60mm * dài 50 mét [Giấy kết cấu nhập khẩu] Chiều rộng 100mm * dài 50 mét [Giấy kết cấu nhập khẩu] Chiều rộng 150mm * dài 50 mét cho các thông số kỹ thuật tùy chỉnh, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc để lại tin nhắn
Nhà sản xuất: Ubisheng Adhesive Tape (Hangzhou) Co., Ltd.
Băng keo dán mặt nạ nhập khẩu chịu nhiệt độ cao 90 độ trong 1 giờ, băng keo dán, sơn xe, đường may mặt nạ, băng keo dán gia dụng có độ dẻo cao, không có cặn của băng keo bang keo giay
Băng keo dán mặt nạ nhập khẩu chịu nhiệt độ cao 90 độ trong 1 giờ, băng keo dán, sơn xe, đường may mặt nạ, băng keo dán gia dụng có độ dẻo cao, không có cặn của băng keo bang keo giay
Băng keo dán mặt nạ nhập khẩu chịu nhiệt độ cao 90 độ trong 1 giờ, băng keo dán, sơn xe, đường may mặt nạ, băng keo dán gia dụng có độ dẻo cao, không có cặn của băng keo bang keo giay
Băng keo dán mặt nạ nhập khẩu chịu nhiệt độ cao 90 độ trong 1 giờ, băng keo dán, sơn xe, đường may mặt nạ, băng keo dán gia dụng có độ dẻo cao, không có cặn của băng keo bang keo giay
Băng keo dán mặt nạ nhập khẩu chịu nhiệt độ cao 90 độ trong 1 giờ, băng keo dán, sơn xe, đường may mặt nạ, băng keo dán gia dụng có độ dẻo cao, không có cặn của băng keo bang keo giay
Băng keo dán mặt nạ nhập khẩu chịu nhiệt độ cao 90 độ trong 1 giờ, băng keo dán, sơn xe, đường may mặt nạ, băng keo dán gia dụng có độ dẻo cao, không có cặn của băng keo bang keo giay
Băng keo dán mặt nạ nhập khẩu chịu nhiệt độ cao 90 độ trong 1 giờ, băng keo dán, sơn xe, đường may mặt nạ, băng keo dán gia dụng có độ dẻo cao, không có cặn của băng keo bang keo giay
Băng keo dán mặt nạ nhập khẩu chịu nhiệt độ cao 90 độ trong 1 giờ, băng keo dán, sơn xe, đường may mặt nạ, băng keo dán gia dụng có độ dẻo cao, không có cặn của băng keo bang keo giay

0965.68.68.11