Băng keo dán 3M244 chống nóng xe hơi phun sơn tàu tách màu giấy in 3D lò nướng mặt nạ trang trí gạch men đường may đẹp giấy học sinh sơn welt trống che băng giấy băng keo 2 mặt dán tường

MÃ SẢN PHẨM: TD-580218362408
203,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mã số: 244
Phân loại màu sắc: Nhỏ rộng 5mm * dài 50m (2 cuộn) rộng 8mm * dài 50m (2 cuộn) rộng 10mm * dài 50m rộng 12mm * dài 50m rộng 15mm * dài 50m rộng 18mm * dài 50m rộng 20mm * dài 50m rộng 25mm * Dài 50 m, rộng 30mm * Dài 50m, rộng 35mm * Dài 50mm, Rộng 40mm * Dài 50m, Rộng 45mm * Dài 50mm, Rộng 50mm * Dài 50m
Doanh nghiệp sản xuất: 3M
Băng keo dán 3M244 chống nóng xe hơi phun sơn tàu tách màu giấy in 3D lò nướng mặt nạ trang trí gạch men đường may đẹp giấy học sinh sơn welt trống che băng giấy băng keo 2 mặt dán tường
Băng keo dán 3M244 chống nóng xe hơi phun sơn tàu tách màu giấy in 3D lò nướng mặt nạ trang trí gạch men đường may đẹp giấy học sinh sơn welt trống che băng giấy băng keo 2 mặt dán tường
Băng keo dán 3M244 chống nóng xe hơi phun sơn tàu tách màu giấy in 3D lò nướng mặt nạ trang trí gạch men đường may đẹp giấy học sinh sơn welt trống che băng giấy băng keo 2 mặt dán tường
Băng keo dán 3M244 chống nóng xe hơi phun sơn tàu tách màu giấy in 3D lò nướng mặt nạ trang trí gạch men đường may đẹp giấy học sinh sơn welt trống che băng giấy băng keo 2 mặt dán tường
Băng keo dán 3M244 chống nóng xe hơi phun sơn tàu tách màu giấy in 3D lò nướng mặt nạ trang trí gạch men đường may đẹp giấy học sinh sơn welt trống che băng giấy băng keo 2 mặt dán tường
Băng keo dán 3M244 chống nóng xe hơi phun sơn tàu tách màu giấy in 3D lò nướng mặt nạ trang trí gạch men đường may đẹp giấy học sinh sơn welt trống che băng giấy băng keo 2 mặt dán tường
Băng keo dán 3M244 chống nóng xe hơi phun sơn tàu tách màu giấy in 3D lò nướng mặt nạ trang trí gạch men đường may đẹp giấy học sinh sơn welt trống che băng giấy băng keo 2 mặt dán tường
Băng keo dán 3M244 chống nóng xe hơi phun sơn tàu tách màu giấy in 3D lò nướng mặt nạ trang trí gạch men đường may đẹp giấy học sinh sơn welt trống che băng giấy băng keo 2 mặt dán tường
Băng keo dán 3M244 chống nóng xe hơi phun sơn tàu tách màu giấy in 3D lò nướng mặt nạ trang trí gạch men đường may đẹp giấy học sinh sơn welt trống che băng giấy băng keo 2 mặt dán tường
Băng keo dán 3M244 chống nóng xe hơi phun sơn tàu tách màu giấy in 3D lò nướng mặt nạ trang trí gạch men đường may đẹp giấy học sinh sơn welt trống che băng giấy băng keo 2 mặt dán tường
Băng keo dán 3M244 chống nóng xe hơi phun sơn tàu tách màu giấy in 3D lò nướng mặt nạ trang trí gạch men đường may đẹp giấy học sinh sơn welt trống che băng giấy băng keo 2 mặt dán tường
Băng keo dán 3M244 chống nóng xe hơi phun sơn tàu tách màu giấy in 3D lò nướng mặt nạ trang trí gạch men đường may đẹp giấy học sinh sơn welt trống che băng giấy băng keo 2 mặt dán tường
Băng keo dán 3M244 chống nóng xe hơi phun sơn tàu tách màu giấy in 3D lò nướng mặt nạ trang trí gạch men đường may đẹp giấy học sinh sơn welt trống che băng giấy băng keo 2 mặt dán tường
Băng keo dán 3M244 chống nóng xe hơi phun sơn tàu tách màu giấy in 3D lò nướng mặt nạ trang trí gạch men đường may đẹp giấy học sinh sơn welt trống che băng giấy băng keo 2 mặt dán tường
Băng keo dán 3M244 chống nóng xe hơi phun sơn tàu tách màu giấy in 3D lò nướng mặt nạ trang trí gạch men đường may đẹp giấy học sinh sơn welt trống che băng giấy băng keo 2 mặt dán tường
Băng keo dán 3M244 chống nóng xe hơi phun sơn tàu tách màu giấy in 3D lò nướng mặt nạ trang trí gạch men đường may đẹp giấy học sinh sơn welt trống che băng giấy băng keo 2 mặt dán tường
Băng keo dán 3M244 chống nóng xe hơi phun sơn tàu tách màu giấy in 3D lò nướng mặt nạ trang trí gạch men đường may đẹp giấy học sinh sơn welt trống che băng giấy băng keo 2 mặt dán tường
Băng keo dán 3M244 chống nóng xe hơi phun sơn tàu tách màu giấy in 3D lò nướng mặt nạ trang trí gạch men đường may đẹp giấy học sinh sơn welt trống che băng giấy băng keo 2 mặt dán tường

0965.68.68.11