Băng keo dán giấy 3M2688 màu vàng ngăn cách nhiệt độ cao băng keo giấy không đánh dấu tàu phun sơn đặc biệt sơn đá thật đường may đẹp keo dán tường ngoài đường nối gạch và giấy tay tài khoản băng dán băng keo giấy 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-640479880079
196,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo dán giấy 3M2688 màu vàng ngăn cách nhiệt độ cao băng keo giấy không đánh dấu tàu phun sơn đặc biệt sơn đá thật đường may đẹp keo dán tường ngoài đường nối gạch và giấy tay tài khoản băng dán băng keo giấy 2 mặt
Băng keo dán giấy 3M2688 màu vàng ngăn cách nhiệt độ cao băng keo giấy không đánh dấu tàu phun sơn đặc biệt sơn đá thật đường may đẹp keo dán tường ngoài đường nối gạch và giấy tay tài khoản băng dán băng keo giấy 2 mặt
Băng keo dán giấy 3M2688 màu vàng ngăn cách nhiệt độ cao băng keo giấy không đánh dấu tàu phun sơn đặc biệt sơn đá thật đường may đẹp keo dán tường ngoài đường nối gạch và giấy tay tài khoản băng dán băng keo giấy 2 mặt
Băng keo dán giấy 3M2688 màu vàng ngăn cách nhiệt độ cao băng keo giấy không đánh dấu tàu phun sơn đặc biệt sơn đá thật đường may đẹp keo dán tường ngoài đường nối gạch và giấy tay tài khoản băng dán băng keo giấy 2 mặt
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mã số: 2688-1
Phân loại màu: chiều rộng 1,8 cm * dài 18 mét [gói 1 cuộn] chiều rộng chưa mở 2,4 cm * dài 18 mét [gói 1 cuộn] chiều rộng 1,8 cm * dài 18 mét [7 cuộn] chiều rộng 2,4 cm * dài 18 mét [5 cuộn]
Doanh nghiệp sản xuất: 3M
Thời gian đưa ra thị trường: 2021-03-24
Băng keo dán giấy 3M2688 màu vàng ngăn cách nhiệt độ cao băng keo giấy không đánh dấu tàu phun sơn đặc biệt sơn đá thật đường may đẹp keo dán tường ngoài đường nối gạch và giấy tay tài khoản băng dán băng keo giấy 2 mặt
Băng keo dán giấy 3M2688 màu vàng ngăn cách nhiệt độ cao băng keo giấy không đánh dấu tàu phun sơn đặc biệt sơn đá thật đường may đẹp keo dán tường ngoài đường nối gạch và giấy tay tài khoản băng dán băng keo giấy 2 mặt
Băng keo dán giấy 3M2688 màu vàng ngăn cách nhiệt độ cao băng keo giấy không đánh dấu tàu phun sơn đặc biệt sơn đá thật đường may đẹp keo dán tường ngoài đường nối gạch và giấy tay tài khoản băng dán băng keo giấy 2 mặt
Băng keo dán giấy 3M2688 màu vàng ngăn cách nhiệt độ cao băng keo giấy không đánh dấu tàu phun sơn đặc biệt sơn đá thật đường may đẹp keo dán tường ngoài đường nối gạch và giấy tay tài khoản băng dán băng keo giấy 2 mặt
Băng keo dán giấy 3M2688 màu vàng ngăn cách nhiệt độ cao băng keo giấy không đánh dấu tàu phun sơn đặc biệt sơn đá thật đường may đẹp keo dán tường ngoài đường nối gạch và giấy tay tài khoản băng dán băng keo giấy 2 mặt
Băng keo dán giấy 3M2688 màu vàng ngăn cách nhiệt độ cao băng keo giấy không đánh dấu tàu phun sơn đặc biệt sơn đá thật đường may đẹp keo dán tường ngoài đường nối gạch và giấy tay tài khoản băng dán băng keo giấy 2 mặt
Băng keo dán giấy 3M2688 màu vàng ngăn cách nhiệt độ cao băng keo giấy không đánh dấu tàu phun sơn đặc biệt sơn đá thật đường may đẹp keo dán tường ngoài đường nối gạch và giấy tay tài khoản băng dán băng keo giấy 2 mặt
Băng keo dán giấy 3M2688 màu vàng ngăn cách nhiệt độ cao băng keo giấy không đánh dấu tàu phun sơn đặc biệt sơn đá thật đường may đẹp keo dán tường ngoài đường nối gạch và giấy tay tài khoản băng dán băng keo giấy 2 mặt
Băng keo dán giấy 3M2688 màu vàng ngăn cách nhiệt độ cao băng keo giấy không đánh dấu tàu phun sơn đặc biệt sơn đá thật đường may đẹp keo dán tường ngoài đường nối gạch và giấy tay tài khoản băng dán băng keo giấy 2 mặt
Băng keo dán giấy 3M2688 màu vàng ngăn cách nhiệt độ cao băng keo giấy không đánh dấu tàu phun sơn đặc biệt sơn đá thật đường may đẹp keo dán tường ngoài đường nối gạch và giấy tay tài khoản băng dán băng keo giấy 2 mặt
Băng keo dán giấy 3M2688 màu vàng ngăn cách nhiệt độ cao băng keo giấy không đánh dấu tàu phun sơn đặc biệt sơn đá thật đường may đẹp keo dán tường ngoài đường nối gạch và giấy tay tài khoản băng dán băng keo giấy 2 mặt
Băng keo dán giấy 3M2688 màu vàng ngăn cách nhiệt độ cao băng keo giấy không đánh dấu tàu phun sơn đặc biệt sơn đá thật đường may đẹp keo dán tường ngoài đường nối gạch và giấy tay tài khoản băng dán băng keo giấy 2 mặt

0965.68.68.11