Băng che màu xanh, sơn phun làm đẹp xe hơi che phủ nhiệt độ cao Giấy đường may đẹp, chuyên dụng cho sinh viên mỹ thuật vẽ tranh, xé tay, độ nhớt thấp, sơn trang trí có độ nhớt thấp, tường ngoài, băng keo che màu không đánh dấu băng keo giấy da bò

MÃ SẢN PHẨM: TD-535860427011
209,000 đ
Phân loại màu:
Băng che màu xanh, sơn phun làm đẹp xe hơi che phủ nhiệt độ cao Giấy đường may đẹp, chuyên dụng cho sinh viên mỹ thuật vẽ tranh, xé tay, độ nhớt thấp, sơn trang trí có độ nhớt thấp, tường ngoài, băng keo che màu không đánh dấu băng keo giấy da bò
Băng che màu xanh, sơn phun làm đẹp xe hơi che phủ nhiệt độ cao Giấy đường may đẹp, chuyên dụng cho sinh viên mỹ thuật vẽ tranh, xé tay, độ nhớt thấp, sơn trang trí có độ nhớt thấp, tường ngoài, băng keo che màu không đánh dấu băng keo giấy da bò
Băng che màu xanh, sơn phun làm đẹp xe hơi che phủ nhiệt độ cao Giấy đường may đẹp, chuyên dụng cho sinh viên mỹ thuật vẽ tranh, xé tay, độ nhớt thấp, sơn trang trí có độ nhớt thấp, tường ngoài, băng keo che màu không đánh dấu băng keo giấy da bò
Băng che màu xanh, sơn phun làm đẹp xe hơi che phủ nhiệt độ cao Giấy đường may đẹp, chuyên dụng cho sinh viên mỹ thuật vẽ tranh, xé tay, độ nhớt thấp, sơn trang trí có độ nhớt thấp, tường ngoài, băng keo che màu không đánh dấu băng keo giấy da bò
Băng che màu xanh, sơn phun làm đẹp xe hơi che phủ nhiệt độ cao Giấy đường may đẹp, chuyên dụng cho sinh viên mỹ thuật vẽ tranh, xé tay, độ nhớt thấp, sơn trang trí có độ nhớt thấp, tường ngoài, băng keo che màu không đánh dấu băng keo giấy da bò
Băng che màu xanh, sơn phun làm đẹp xe hơi che phủ nhiệt độ cao Giấy đường may đẹp, chuyên dụng cho sinh viên mỹ thuật vẽ tranh, xé tay, độ nhớt thấp, sơn trang trí có độ nhớt thấp, tường ngoài, băng keo che màu không đánh dấu băng keo giấy da bò
Băng che màu xanh, sơn phun làm đẹp xe hơi che phủ nhiệt độ cao Giấy đường may đẹp, chuyên dụng cho sinh viên mỹ thuật vẽ tranh, xé tay, độ nhớt thấp, sơn trang trí có độ nhớt thấp, tường ngoài, băng keo che màu không đánh dấu băng keo giấy da bò
Băng che màu xanh, sơn phun làm đẹp xe hơi che phủ nhiệt độ cao Giấy đường may đẹp, chuyên dụng cho sinh viên mỹ thuật vẽ tranh, xé tay, độ nhớt thấp, sơn trang trí có độ nhớt thấp, tường ngoài, băng keo che màu không đánh dấu băng keo giấy da bò
Băng che màu xanh, sơn phun làm đẹp xe hơi che phủ nhiệt độ cao Giấy đường may đẹp, chuyên dụng cho sinh viên mỹ thuật vẽ tranh, xé tay, độ nhớt thấp, sơn trang trí có độ nhớt thấp, tường ngoài, băng keo che màu không đánh dấu băng keo giấy da bò
Băng che màu xanh, sơn phun làm đẹp xe hơi che phủ nhiệt độ cao Giấy đường may đẹp, chuyên dụng cho sinh viên mỹ thuật vẽ tranh, xé tay, độ nhớt thấp, sơn trang trí có độ nhớt thấp, tường ngoài, băng keo che màu không đánh dấu băng keo giấy da bò
Băng che màu xanh, sơn phun làm đẹp xe hơi che phủ nhiệt độ cao Giấy đường may đẹp, chuyên dụng cho sinh viên mỹ thuật vẽ tranh, xé tay, độ nhớt thấp, sơn trang trí có độ nhớt thấp, tường ngoài, băng keo che màu không đánh dấu băng keo giấy da bò
Băng che màu xanh, sơn phun làm đẹp xe hơi che phủ nhiệt độ cao Giấy đường may đẹp, chuyên dụng cho sinh viên mỹ thuật vẽ tranh, xé tay, độ nhớt thấp, sơn trang trí có độ nhớt thấp, tường ngoài, băng keo che màu không đánh dấu băng keo giấy da bò
Băng che màu xanh, sơn phun làm đẹp xe hơi che phủ nhiệt độ cao Giấy đường may đẹp, chuyên dụng cho sinh viên mỹ thuật vẽ tranh, xé tay, độ nhớt thấp, sơn trang trí có độ nhớt thấp, tường ngoài, băng keo che màu không đánh dấu băng keo giấy da bò
Băng che màu xanh, sơn phun làm đẹp xe hơi che phủ nhiệt độ cao Giấy đường may đẹp, chuyên dụng cho sinh viên mỹ thuật vẽ tranh, xé tay, độ nhớt thấp, sơn trang trí có độ nhớt thấp, tường ngoài, băng keo che màu không đánh dấu băng keo giấy da bò
Băng che màu xanh, sơn phun làm đẹp xe hơi che phủ nhiệt độ cao Giấy đường may đẹp, chuyên dụng cho sinh viên mỹ thuật vẽ tranh, xé tay, độ nhớt thấp, sơn trang trí có độ nhớt thấp, tường ngoài, băng keo che màu không đánh dấu băng keo giấy da bò
Băng che màu xanh, sơn phun làm đẹp xe hơi che phủ nhiệt độ cao Giấy đường may đẹp, chuyên dụng cho sinh viên mỹ thuật vẽ tranh, xé tay, độ nhớt thấp, sơn trang trí có độ nhớt thấp, tường ngoài, băng keo che màu không đánh dấu băng keo giấy da bò
Băng che màu xanh, sơn phun làm đẹp xe hơi che phủ nhiệt độ cao Giấy đường may đẹp, chuyên dụng cho sinh viên mỹ thuật vẽ tranh, xé tay, độ nhớt thấp, sơn trang trí có độ nhớt thấp, tường ngoài, băng keo che màu không đánh dấu băng keo giấy da bò
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: NewSTAR / New Star
Khoản mục: giấy kết cấu màu xanh
Màu sắc Phân loại: Rộng 0.8cm * 20m (13 cuộn) Rộng 1cm * 20m (10 cuộn) Rộng 1.5cm * 20m (7 cuộn) Rộng 2cm * 20m (5 cuộn) Rộng 2.5cm * 20m (4 cuộn)) Rộng 3cm * Chiều rộng 20m (3 cuộn) Chiều rộng 3.5cm * 20m (3 cuộn) Chiều rộng 4cm * 20m (3 cuộn) Chiều rộng 5cm * 20m (3 cuộn) Chiều rộng 0.8cm * 50m (10 cuộn) Chiều rộng 1cm * 50m (5 cuộn) Chiều rộng 1.5cm * 50m (5 cuộn) Chiều rộng 1.8cm * 50m (5 cuộn) Chiều rộng 2cm * 50m (2 cuộn) Chiều rộng 2.5cm * 50m (2 cuộn) Chiều rộng 3cm * 50 Mét (2 cuộn) Chiều rộng 4cm * 50m (2 cuộn) Chiều rộng 5cm * 50m (1 cuộn) Các chiều rộng khác tùy chỉnh
Nhà sản xuất: Baihe Adhesive Tape Co., Ltd.
Thời gian đưa ra thị trường: 2016-05-01
Băng che màu xanh, sơn phun làm đẹp xe hơi che phủ nhiệt độ cao Giấy đường may đẹp, chuyên dụng cho sinh viên mỹ thuật vẽ tranh, xé tay, độ nhớt thấp, sơn trang trí có độ nhớt thấp, tường ngoài, băng keo che màu không đánh dấu băng keo giấy da bò
Băng che màu xanh, sơn phun làm đẹp xe hơi che phủ nhiệt độ cao Giấy đường may đẹp, chuyên dụng cho sinh viên mỹ thuật vẽ tranh, xé tay, độ nhớt thấp, sơn trang trí có độ nhớt thấp, tường ngoài, băng keo che màu không đánh dấu băng keo giấy da bò
Băng che màu xanh, sơn phun làm đẹp xe hơi che phủ nhiệt độ cao Giấy đường may đẹp, chuyên dụng cho sinh viên mỹ thuật vẽ tranh, xé tay, độ nhớt thấp, sơn trang trí có độ nhớt thấp, tường ngoài, băng keo che màu không đánh dấu băng keo giấy da bò
Băng che màu xanh, sơn phun làm đẹp xe hơi che phủ nhiệt độ cao Giấy đường may đẹp, chuyên dụng cho sinh viên mỹ thuật vẽ tranh, xé tay, độ nhớt thấp, sơn trang trí có độ nhớt thấp, tường ngoài, băng keo che màu không đánh dấu băng keo giấy da bò
Băng che màu xanh, sơn phun làm đẹp xe hơi che phủ nhiệt độ cao Giấy đường may đẹp, chuyên dụng cho sinh viên mỹ thuật vẽ tranh, xé tay, độ nhớt thấp, sơn trang trí có độ nhớt thấp, tường ngoài, băng keo che màu không đánh dấu băng keo giấy da bò
Băng che màu xanh, sơn phun làm đẹp xe hơi che phủ nhiệt độ cao Giấy đường may đẹp, chuyên dụng cho sinh viên mỹ thuật vẽ tranh, xé tay, độ nhớt thấp, sơn trang trí có độ nhớt thấp, tường ngoài, băng keo che màu không đánh dấu băng keo giấy da bò
Băng che màu xanh, sơn phun làm đẹp xe hơi che phủ nhiệt độ cao Giấy đường may đẹp, chuyên dụng cho sinh viên mỹ thuật vẽ tranh, xé tay, độ nhớt thấp, sơn trang trí có độ nhớt thấp, tường ngoài, băng keo che màu không đánh dấu băng keo giấy da bò
Băng che màu xanh, sơn phun làm đẹp xe hơi che phủ nhiệt độ cao Giấy đường may đẹp, chuyên dụng cho sinh viên mỹ thuật vẽ tranh, xé tay, độ nhớt thấp, sơn trang trí có độ nhớt thấp, tường ngoài, băng keo che màu không đánh dấu băng keo giấy da bò

0965.68.68.11