Băng keo dán mặt nạ không thấm nước và có thể xé dán học sinh mỹ thuật vẽ màu nước đặc biệt với băng keo giấy đẹp, băng keo chống nhăn, băng keo nước chảy không đánh dấu, phun sơn để che các đường may đẹp bằng nhãn dán, vẽ và vẽ không làm tổn thương giấy băng keo ghi chú

MÃ SẢN PHẨM: TD-641129286096
195,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo dán mặt nạ không thấm nước và có thể xé dán học sinh mỹ thuật vẽ màu nước đặc biệt với băng keo giấy đẹp, băng keo chống nhăn, băng keo nước chảy không đánh dấu, phun sơn để che các đường may đẹp bằng nhãn dán, vẽ và vẽ không làm tổn thương giấy băng keo ghi chú
Băng keo dán mặt nạ không thấm nước và có thể xé dán học sinh mỹ thuật vẽ màu nước đặc biệt với băng keo giấy đẹp, băng keo chống nhăn, băng keo nước chảy không đánh dấu, phun sơn để che các đường may đẹp bằng nhãn dán, vẽ và vẽ không làm tổn thương giấy băng keo ghi chú
Băng keo dán mặt nạ không thấm nước và có thể xé dán học sinh mỹ thuật vẽ màu nước đặc biệt với băng keo giấy đẹp, băng keo chống nhăn, băng keo nước chảy không đánh dấu, phun sơn để che các đường may đẹp bằng nhãn dán, vẽ và vẽ không làm tổn thương giấy băng keo ghi chú
Băng keo dán mặt nạ không thấm nước và có thể xé dán học sinh mỹ thuật vẽ màu nước đặc biệt với băng keo giấy đẹp, băng keo chống nhăn, băng keo nước chảy không đánh dấu, phun sơn để che các đường may đẹp bằng nhãn dán, vẽ và vẽ không làm tổn thương giấy băng keo ghi chú
Băng keo dán mặt nạ không thấm nước và có thể xé dán học sinh mỹ thuật vẽ màu nước đặc biệt với băng keo giấy đẹp, băng keo chống nhăn, băng keo nước chảy không đánh dấu, phun sơn để che các đường may đẹp bằng nhãn dán, vẽ và vẽ không làm tổn thương giấy băng keo ghi chú
Băng keo dán mặt nạ không thấm nước và có thể xé dán học sinh mỹ thuật vẽ màu nước đặc biệt với băng keo giấy đẹp, băng keo chống nhăn, băng keo nước chảy không đánh dấu, phun sơn để che các đường may đẹp bằng nhãn dán, vẽ và vẽ không làm tổn thương giấy băng keo ghi chú
Băng keo dán mặt nạ không thấm nước và có thể xé dán học sinh mỹ thuật vẽ màu nước đặc biệt với băng keo giấy đẹp, băng keo chống nhăn, băng keo nước chảy không đánh dấu, phun sơn để che các đường may đẹp bằng nhãn dán, vẽ và vẽ không làm tổn thương giấy băng keo ghi chú
Băng keo dán mặt nạ không thấm nước và có thể xé dán học sinh mỹ thuật vẽ màu nước đặc biệt với băng keo giấy đẹp, băng keo chống nhăn, băng keo nước chảy không đánh dấu, phun sơn để che các đường may đẹp bằng nhãn dán, vẽ và vẽ không làm tổn thương giấy băng keo ghi chú
Băng keo dán mặt nạ không thấm nước và có thể xé dán học sinh mỹ thuật vẽ màu nước đặc biệt với băng keo giấy đẹp, băng keo chống nhăn, băng keo nước chảy không đánh dấu, phun sơn để che các đường may đẹp bằng nhãn dán, vẽ và vẽ không làm tổn thương giấy băng keo ghi chú
Băng keo dán mặt nạ không thấm nước và có thể xé dán học sinh mỹ thuật vẽ màu nước đặc biệt với băng keo giấy đẹp, băng keo chống nhăn, băng keo nước chảy không đánh dấu, phun sơn để che các đường may đẹp bằng nhãn dán, vẽ và vẽ không làm tổn thương giấy băng keo ghi chú
Băng keo dán mặt nạ không thấm nước và có thể xé dán học sinh mỹ thuật vẽ màu nước đặc biệt với băng keo giấy đẹp, băng keo chống nhăn, băng keo nước chảy không đánh dấu, phun sơn để che các đường may đẹp bằng nhãn dán, vẽ và vẽ không làm tổn thương giấy băng keo ghi chú
Băng keo dán mặt nạ không thấm nước và có thể xé dán học sinh mỹ thuật vẽ màu nước đặc biệt với băng keo giấy đẹp, băng keo chống nhăn, băng keo nước chảy không đánh dấu, phun sơn để che các đường may đẹp bằng nhãn dán, vẽ và vẽ không làm tổn thương giấy băng keo ghi chú
Băng keo dán mặt nạ không thấm nước và có thể xé dán học sinh mỹ thuật vẽ màu nước đặc biệt với băng keo giấy đẹp, băng keo chống nhăn, băng keo nước chảy không đánh dấu, phun sơn để che các đường may đẹp bằng nhãn dán, vẽ và vẽ không làm tổn thương giấy băng keo ghi chú
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Together / Yihe
Số: 20210316
Loại băng: băng
Phân loại màu sắc: chiều rộng 12mm chiều dài 13 mét chiều rộng 5 cuộn chiều rộng 12mm chiều dài 13 mét chiều rộng 10 cuộn chiều dài 12mm chiều dài 13 mét chiều rộng 25 cuộn chiều dài 18mm chiều dài 13 mét chiều rộng 5 cuộn chiều rộng 18mm chiều dài 13 mét chiều rộng 10 cuộn chiều dài 18mm chiều dài 13 mét chiều rộng 25 cuộn chiều rộng 24mm chiều dài 13 mét 5 cuộn rộng 24mm dài 13 mét 10 cuộn rộng 24mm dài 13 mét 25 cuộn rộng 36mm dài 13 mét 5 cuộn rộng 36mm dài 13 mét 10 cuộn rộng 36mm dài 13 mét 25 cuộn rộng 5mm dài 8 mét (gói trải nghiệm một cuộn)
Nhà sản xuất: Zhejiang Yihe Packaging Co., Ltd.
Thời gian đưa ra thị trường: 2021-03-16
Băng keo dán mặt nạ không thấm nước và có thể xé dán học sinh mỹ thuật vẽ màu nước đặc biệt với băng keo giấy đẹp, băng keo chống nhăn, băng keo nước chảy không đánh dấu, phun sơn để che các đường may đẹp bằng nhãn dán, vẽ và vẽ không làm tổn thương giấy băng keo ghi chú
Băng keo dán mặt nạ không thấm nước và có thể xé dán học sinh mỹ thuật vẽ màu nước đặc biệt với băng keo giấy đẹp, băng keo chống nhăn, băng keo nước chảy không đánh dấu, phun sơn để che các đường may đẹp bằng nhãn dán, vẽ và vẽ không làm tổn thương giấy băng keo ghi chú
Băng keo dán mặt nạ không thấm nước và có thể xé dán học sinh mỹ thuật vẽ màu nước đặc biệt với băng keo giấy đẹp, băng keo chống nhăn, băng keo nước chảy không đánh dấu, phun sơn để che các đường may đẹp bằng nhãn dán, vẽ và vẽ không làm tổn thương giấy băng keo ghi chú
Băng keo dán mặt nạ không thấm nước và có thể xé dán học sinh mỹ thuật vẽ màu nước đặc biệt với băng keo giấy đẹp, băng keo chống nhăn, băng keo nước chảy không đánh dấu, phun sơn để che các đường may đẹp bằng nhãn dán, vẽ và vẽ không làm tổn thương giấy băng keo ghi chú
Băng keo dán mặt nạ không thấm nước và có thể xé dán học sinh mỹ thuật vẽ màu nước đặc biệt với băng keo giấy đẹp, băng keo chống nhăn, băng keo nước chảy không đánh dấu, phun sơn để che các đường may đẹp bằng nhãn dán, vẽ và vẽ không làm tổn thương giấy băng keo ghi chú
Băng keo dán mặt nạ không thấm nước và có thể xé dán học sinh mỹ thuật vẽ màu nước đặc biệt với băng keo giấy đẹp, băng keo chống nhăn, băng keo nước chảy không đánh dấu, phun sơn để che các đường may đẹp bằng nhãn dán, vẽ và vẽ không làm tổn thương giấy băng keo ghi chú

0965.68.68.11