Băng keo dán mặt nạ sơn dầu đặc biệt cho sinh viên mỹ thuật, tranh màu nước bột màu, phác thảo, giấy trắng đẹp, băng keo, băng dính, băng keo nước chảy, che mặt, không dấu vết, viết và vẽ bằng tay băng dính giấy 5cm

MÃ SẢN PHẨM: TD-569959719378
211,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo dán mặt nạ sơn dầu đặc biệt cho sinh viên mỹ thuật, tranh màu nước bột màu, phác thảo, giấy trắng đẹp, băng keo, băng dính, băng keo nước chảy, che mặt, không dấu vết, viết và vẽ bằng tay băng dính giấy 5cm
Băng keo dán mặt nạ sơn dầu đặc biệt cho sinh viên mỹ thuật, tranh màu nước bột màu, phác thảo, giấy trắng đẹp, băng keo, băng dính, băng keo nước chảy, che mặt, không dấu vết, viết và vẽ bằng tay băng dính giấy 5cm
Băng keo dán mặt nạ sơn dầu đặc biệt cho sinh viên mỹ thuật, tranh màu nước bột màu, phác thảo, giấy trắng đẹp, băng keo, băng dính, băng keo nước chảy, che mặt, không dấu vết, viết và vẽ bằng tay băng dính giấy 5cm
Băng keo dán mặt nạ sơn dầu đặc biệt cho sinh viên mỹ thuật, tranh màu nước bột màu, phác thảo, giấy trắng đẹp, băng keo, băng dính, băng keo nước chảy, che mặt, không dấu vết, viết và vẽ bằng tay băng dính giấy 5cm
Băng keo dán mặt nạ sơn dầu đặc biệt cho sinh viên mỹ thuật, tranh màu nước bột màu, phác thảo, giấy trắng đẹp, băng keo, băng dính, băng keo nước chảy, che mặt, không dấu vết, viết và vẽ bằng tay băng dính giấy 5cm
Băng keo dán mặt nạ sơn dầu đặc biệt cho sinh viên mỹ thuật, tranh màu nước bột màu, phác thảo, giấy trắng đẹp, băng keo, băng dính, băng keo nước chảy, che mặt, không dấu vết, viết và vẽ bằng tay băng dính giấy 5cm
Băng keo dán mặt nạ sơn dầu đặc biệt cho sinh viên mỹ thuật, tranh màu nước bột màu, phác thảo, giấy trắng đẹp, băng keo, băng dính, băng keo nước chảy, che mặt, không dấu vết, viết và vẽ bằng tay băng dính giấy 5cm
Băng keo dán mặt nạ sơn dầu đặc biệt cho sinh viên mỹ thuật, tranh màu nước bột màu, phác thảo, giấy trắng đẹp, băng keo, băng dính, băng keo nước chảy, che mặt, không dấu vết, viết và vẽ bằng tay băng dính giấy 5cm
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: LEBRUN / Le Brun chất liệu sơn
Mã số: 1511
Phân loại màu sắc: chiều rộng 1.1 cm * chiều dài 18 mét (6 cuộn) chiều rộng 1.1 cm * chiều dài 18 mét (18 cuộn) chiều rộng 1.3 cm * chiều dài 18 mét (6 cuộn) chiều rộng 1.3 cm * chiều dài 18 mét (14 cuộn)) Chiều rộng 1.6 cm * Chiều dài 18 mét (6 cuộn) Chiều rộng 1,6 cm * Chiều dài 18 mét (12 cuộn) Chiều rộng 2,1 cm * Chiều dài 18 mét (9 cuộn) Chiều rộng 3,3 cm * Chiều dài 18 mét (6 cuộn)
Doanh nghiệp sản xuất: Le Brun
Băng keo dán mặt nạ sơn dầu đặc biệt cho sinh viên mỹ thuật, tranh màu nước bột màu, phác thảo, giấy trắng đẹp, băng keo, băng dính, băng keo nước chảy, che mặt, không dấu vết, viết và vẽ bằng tay băng dính giấy 5cm
Băng keo dán mặt nạ sơn dầu đặc biệt cho sinh viên mỹ thuật, tranh màu nước bột màu, phác thảo, giấy trắng đẹp, băng keo, băng dính, băng keo nước chảy, che mặt, không dấu vết, viết và vẽ bằng tay băng dính giấy 5cm
Băng keo dán mặt nạ sơn dầu đặc biệt cho sinh viên mỹ thuật, tranh màu nước bột màu, phác thảo, giấy trắng đẹp, băng keo, băng dính, băng keo nước chảy, che mặt, không dấu vết, viết và vẽ bằng tay băng dính giấy 5cm
Băng keo dán mặt nạ sơn dầu đặc biệt cho sinh viên mỹ thuật, tranh màu nước bột màu, phác thảo, giấy trắng đẹp, băng keo, băng dính, băng keo nước chảy, che mặt, không dấu vết, viết và vẽ bằng tay băng dính giấy 5cm
Băng keo dán mặt nạ sơn dầu đặc biệt cho sinh viên mỹ thuật, tranh màu nước bột màu, phác thảo, giấy trắng đẹp, băng keo, băng dính, băng keo nước chảy, che mặt, không dấu vết, viết và vẽ bằng tay băng dính giấy 5cm
Băng keo dán mặt nạ sơn dầu đặc biệt cho sinh viên mỹ thuật, tranh màu nước bột màu, phác thảo, giấy trắng đẹp, băng keo, băng dính, băng keo nước chảy, che mặt, không dấu vết, viết và vẽ bằng tay băng dính giấy 5cm
Băng keo dán mặt nạ sơn dầu đặc biệt cho sinh viên mỹ thuật, tranh màu nước bột màu, phác thảo, giấy trắng đẹp, băng keo, băng dính, băng keo nước chảy, che mặt, không dấu vết, viết và vẽ bằng tay băng dính giấy 5cm
Băng keo dán mặt nạ sơn dầu đặc biệt cho sinh viên mỹ thuật, tranh màu nước bột màu, phác thảo, giấy trắng đẹp, băng keo, băng dính, băng keo nước chảy, che mặt, không dấu vết, viết và vẽ bằng tay băng dính giấy 5cm
Băng keo dán mặt nạ sơn dầu đặc biệt cho sinh viên mỹ thuật, tranh màu nước bột màu, phác thảo, giấy trắng đẹp, băng keo, băng dính, băng keo nước chảy, che mặt, không dấu vết, viết và vẽ bằng tay băng dính giấy 5cm

0965.68.68.11