Băng che màu đỏ phun sơn trang trí mặt nạ che màu keo in 3D văn phòng Tự làm màu không còn băng keo giấy loại nhỏ

MÃ SẢN PHẨM: TD-631016056025
214,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Bạn sẽ thắng
Khoản mục: Giấy kết cấu màu đỏ 25 mét
Phân loại màu: rộng 10MM * dài 25M (6 cuộn) rộng 12MM * dài 25M (6 cuộn) rộng 15MM * dài 25M (4 cuộn) rộng 18MM * dài 25M (4 cuộn) rộng 20MM * dài 25M (4 cuộn) rộng 25MM * Dài 25M (2 cuộn) Rộng 30 MÉT * Dài 25M (2 Cuộn) Rộng 35 MÉT * Dài 25M (2 Cuộn) Rộng 40 MÉT * Dài 25M (2 Cuộn) Rộng 50 MÉT * Dài 25M (2 Cuộn) Rộng 60 MÉT * Dài 25M (2 cuộn) cuộn)
Nhà sản xuất: Ubisheng Adhesive Tape (Hangzhou) Co., Ltd.
Băng che màu đỏ phun sơn trang trí mặt nạ che màu keo in 3D văn phòng Tự làm màu không còn băng keo giấy loại nhỏ
Băng che màu đỏ phun sơn trang trí mặt nạ che màu keo in 3D văn phòng Tự làm màu không còn băng keo giấy loại nhỏ
Băng che màu đỏ phun sơn trang trí mặt nạ che màu keo in 3D văn phòng Tự làm màu không còn băng keo giấy loại nhỏ
Băng che màu đỏ phun sơn trang trí mặt nạ che màu keo in 3D văn phòng Tự làm màu không còn băng keo giấy loại nhỏ
Băng che màu đỏ phun sơn trang trí mặt nạ che màu keo in 3D văn phòng Tự làm màu không còn băng keo giấy loại nhỏ
Băng che màu đỏ phun sơn trang trí mặt nạ che màu keo in 3D văn phòng Tự làm màu không còn băng keo giấy loại nhỏ
Băng che màu đỏ phun sơn trang trí mặt nạ che màu keo in 3D văn phòng Tự làm màu không còn băng keo giấy loại nhỏ
Băng che màu đỏ phun sơn trang trí mặt nạ che màu keo in 3D văn phòng Tự làm màu không còn băng keo giấy loại nhỏ
Băng che màu đỏ phun sơn trang trí mặt nạ che màu keo in 3D văn phòng Tự làm màu không còn băng keo giấy loại nhỏ
Băng che màu đỏ phun sơn trang trí mặt nạ che màu keo in 3D văn phòng Tự làm màu không còn băng keo giấy loại nhỏ
Băng che màu đỏ phun sơn trang trí mặt nạ che màu keo in 3D văn phòng Tự làm màu không còn băng keo giấy loại nhỏ
Băng che màu đỏ phun sơn trang trí mặt nạ che màu keo in 3D văn phòng Tự làm màu không còn băng keo giấy loại nhỏ

0965.68.68.11