Băng keo giấy vẽ mặt nạ khổ rộng, băng keo giấy nhăn, xé tay không dấu vết, không hư giấy, băng keo giấy chuyên dụng cho học sinh mỹ thuật, trang trí tường, phun sơn, bìa, giấy trắng, đường may đẹp, xé tay không dư keo Trong tài khoản

MÃ SẢN PHẨM: TD-646055273305
211,000 đ
Phân loại màu:
Băng giấy có kết cấu chiều rộng 12mm * chiều dài 13 mét 10 cuộn
Băng giấy mặt nạ chiều rộng 18mm * chiều dài 13 mét 10 cuộn
Băng giấy mặt nạ chiều rộng 20mm * chiều dài 13 mét 10 cuộn
Băng giấy có kết cấu chiều rộng 24mm * chiều dài 13 mét 10 cuộn
Băng giấy mặt nạ chiều rộng 36mm * chiều dài 13 mét 10 cuộn
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: He Fusen
Mã số: MWZJD15689
Phân loại màu sắc: Chiều rộng băng mặt nạ 12mm * chiều dài 13 mét 10 cuộn chiều rộng băng mặt nạ 18mm * chiều dài 13 mét 10 cuộn chiều rộng băng mặt nạ 20mm * chiều dài 13 mét 10 cuộn chiều rộng băng keo 24mm * chiều dài 13 mét 10 Cuộn chiều rộng băng giấy làm mặt nạ 36mm * chiều dài 13 mét 10 cuộn
Doanh nghiệp sản xuất: Quảng Châu Baifu
Thời gian đưa ra thị trường: 2021-05-31
Băng keo giấy vẽ mặt nạ khổ rộng, băng keo giấy nhăn, xé tay không dấu vết, không hư giấy, băng keo giấy chuyên dụng cho học sinh mỹ thuật, trang trí tường, phun sơn, bìa, giấy trắng, đường may đẹp, xé tay không dư keo Trong tài khoản
Băng keo giấy vẽ mặt nạ khổ rộng, băng keo giấy nhăn, xé tay không dấu vết, không hư giấy, băng keo giấy chuyên dụng cho học sinh mỹ thuật, trang trí tường, phun sơn, bìa, giấy trắng, đường may đẹp, xé tay không dư keo Trong tài khoản
Băng keo giấy vẽ mặt nạ khổ rộng, băng keo giấy nhăn, xé tay không dấu vết, không hư giấy, băng keo giấy chuyên dụng cho học sinh mỹ thuật, trang trí tường, phun sơn, bìa, giấy trắng, đường may đẹp, xé tay không dư keo Trong tài khoản
Băng keo giấy vẽ mặt nạ khổ rộng, băng keo giấy nhăn, xé tay không dấu vết, không hư giấy, băng keo giấy chuyên dụng cho học sinh mỹ thuật, trang trí tường, phun sơn, bìa, giấy trắng, đường may đẹp, xé tay không dư keo Trong tài khoản
Băng keo giấy vẽ mặt nạ khổ rộng, băng keo giấy nhăn, xé tay không dấu vết, không hư giấy, băng keo giấy chuyên dụng cho học sinh mỹ thuật, trang trí tường, phun sơn, bìa, giấy trắng, đường may đẹp, xé tay không dư keo Trong tài khoản
Băng keo giấy vẽ mặt nạ khổ rộng, băng keo giấy nhăn, xé tay không dấu vết, không hư giấy, băng keo giấy chuyên dụng cho học sinh mỹ thuật, trang trí tường, phun sơn, bìa, giấy trắng, đường may đẹp, xé tay không dư keo Trong tài khoản
Băng keo giấy vẽ mặt nạ khổ rộng, băng keo giấy nhăn, xé tay không dấu vết, không hư giấy, băng keo giấy chuyên dụng cho học sinh mỹ thuật, trang trí tường, phun sơn, bìa, giấy trắng, đường may đẹp, xé tay không dư keo Trong tài khoản
Băng keo giấy vẽ mặt nạ khổ rộng, băng keo giấy nhăn, xé tay không dấu vết, không hư giấy, băng keo giấy chuyên dụng cho học sinh mỹ thuật, trang trí tường, phun sơn, bìa, giấy trắng, đường may đẹp, xé tay không dư keo Trong tài khoản
Băng keo giấy vẽ mặt nạ khổ rộng, băng keo giấy nhăn, xé tay không dấu vết, không hư giấy, băng keo giấy chuyên dụng cho học sinh mỹ thuật, trang trí tường, phun sơn, bìa, giấy trắng, đường may đẹp, xé tay không dư keo Trong tài khoản
Băng keo giấy vẽ mặt nạ khổ rộng, băng keo giấy nhăn, xé tay không dấu vết, không hư giấy, băng keo giấy chuyên dụng cho học sinh mỹ thuật, trang trí tường, phun sơn, bìa, giấy trắng, đường may đẹp, xé tay không dư keo Trong tài khoản
Băng keo giấy vẽ mặt nạ khổ rộng, băng keo giấy nhăn, xé tay không dấu vết, không hư giấy, băng keo giấy chuyên dụng cho học sinh mỹ thuật, trang trí tường, phun sơn, bìa, giấy trắng, đường may đẹp, xé tay không dư keo Trong tài khoản

0965.68.68.11