Bảng viết dính hai mặt xốp không đánh dấu, miếng dán tường mềm trắng, keo dán rời, không làm hỏng tường, keo xốp không đánh dấu khung cố định, bảng tên, kính kim loại, băng keo trắng xốp tái sử dụng băng keo mút xốp 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-621376503499
211,000 đ
Phân loại màu:
Bảng viết dính hai mặt xốp không đánh dấu, miếng dán tường mềm trắng, keo dán rời, không làm hỏng tường, keo xốp không đánh dấu khung cố định, bảng tên, kính kim loại, băng keo trắng xốp tái sử dụng băng keo mút xốp 2 mặt
Bảng viết dính hai mặt xốp không đánh dấu, miếng dán tường mềm trắng, keo dán rời, không làm hỏng tường, keo xốp không đánh dấu khung cố định, bảng tên, kính kim loại, băng keo trắng xốp tái sử dụng băng keo mút xốp 2 mặt
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Yongyu
Mã số: YY-Băng keo hai mặt xốp không đánh dấu có thể tháo rời
Loại băng: băng keo hai mặt
Phân loại màu: dài 3m * rộng 30mm * dày 0,7mm (giá 1 cuộn) dài 5m * rộng 30mm * dày 0,7mm (giá 1 cuộn)
Nhà sản xuất: Shenzhen Yongyu Adhesive Products Technology Co., Ltd.
Thời gian đưa ra thị trường: 2020-06-22
Bảng viết dính hai mặt xốp không đánh dấu, miếng dán tường mềm trắng, keo dán rời, không làm hỏng tường, keo xốp không đánh dấu khung cố định, bảng tên, kính kim loại, băng keo trắng xốp tái sử dụng băng keo mút xốp 2 mặt
Bảng viết dính hai mặt xốp không đánh dấu, miếng dán tường mềm trắng, keo dán rời, không làm hỏng tường, keo xốp không đánh dấu khung cố định, bảng tên, kính kim loại, băng keo trắng xốp tái sử dụng băng keo mút xốp 2 mặt
Bảng viết dính hai mặt xốp không đánh dấu, miếng dán tường mềm trắng, keo dán rời, không làm hỏng tường, keo xốp không đánh dấu khung cố định, bảng tên, kính kim loại, băng keo trắng xốp tái sử dụng băng keo mút xốp 2 mặt
Bảng viết dính hai mặt xốp không đánh dấu, miếng dán tường mềm trắng, keo dán rời, không làm hỏng tường, keo xốp không đánh dấu khung cố định, bảng tên, kính kim loại, băng keo trắng xốp tái sử dụng băng keo mút xốp 2 mặt
Bảng viết dính hai mặt xốp không đánh dấu, miếng dán tường mềm trắng, keo dán rời, không làm hỏng tường, keo xốp không đánh dấu khung cố định, bảng tên, kính kim loại, băng keo trắng xốp tái sử dụng băng keo mút xốp 2 mặt
Bảng viết dính hai mặt xốp không đánh dấu, miếng dán tường mềm trắng, keo dán rời, không làm hỏng tường, keo xốp không đánh dấu khung cố định, bảng tên, kính kim loại, băng keo trắng xốp tái sử dụng băng keo mút xốp 2 mặt
Bảng viết dính hai mặt xốp không đánh dấu, miếng dán tường mềm trắng, keo dán rời, không làm hỏng tường, keo xốp không đánh dấu khung cố định, bảng tên, kính kim loại, băng keo trắng xốp tái sử dụng băng keo mút xốp 2 mặt
Bảng viết dính hai mặt xốp không đánh dấu, miếng dán tường mềm trắng, keo dán rời, không làm hỏng tường, keo xốp không đánh dấu khung cố định, bảng tên, kính kim loại, băng keo trắng xốp tái sử dụng băng keo mút xốp 2 mặt
Bảng viết dính hai mặt xốp không đánh dấu, miếng dán tường mềm trắng, keo dán rời, không làm hỏng tường, keo xốp không đánh dấu khung cố định, bảng tên, kính kim loại, băng keo trắng xốp tái sử dụng băng keo mút xốp 2 mặt
Bảng viết dính hai mặt xốp không đánh dấu, miếng dán tường mềm trắng, keo dán rời, không làm hỏng tường, keo xốp không đánh dấu khung cố định, bảng tên, kính kim loại, băng keo trắng xốp tái sử dụng băng keo mút xốp 2 mặt
Bảng viết dính hai mặt xốp không đánh dấu, miếng dán tường mềm trắng, keo dán rời, không làm hỏng tường, keo xốp không đánh dấu khung cố định, bảng tên, kính kim loại, băng keo trắng xốp tái sử dụng băng keo mút xốp 2 mặt
Bảng viết dính hai mặt xốp không đánh dấu, miếng dán tường mềm trắng, keo dán rời, không làm hỏng tường, keo xốp không đánh dấu khung cố định, bảng tên, kính kim loại, băng keo trắng xốp tái sử dụng băng keo mút xốp 2 mặt
Bảng viết dính hai mặt xốp không đánh dấu, miếng dán tường mềm trắng, keo dán rời, không làm hỏng tường, keo xốp không đánh dấu khung cố định, bảng tên, kính kim loại, băng keo trắng xốp tái sử dụng băng keo mút xốp 2 mặt
Bảng viết dính hai mặt xốp không đánh dấu, miếng dán tường mềm trắng, keo dán rời, không làm hỏng tường, keo xốp không đánh dấu khung cố định, bảng tên, kính kim loại, băng keo trắng xốp tái sử dụng băng keo mút xốp 2 mặt
Bảng viết dính hai mặt xốp không đánh dấu, miếng dán tường mềm trắng, keo dán rời, không làm hỏng tường, keo xốp không đánh dấu khung cố định, bảng tên, kính kim loại, băng keo trắng xốp tái sử dụng băng keo mút xốp 2 mặt
Bảng viết dính hai mặt xốp không đánh dấu, miếng dán tường mềm trắng, keo dán rời, không làm hỏng tường, keo xốp không đánh dấu khung cố định, bảng tên, kính kim loại, băng keo trắng xốp tái sử dụng băng keo mút xốp 2 mặt
Bảng viết dính hai mặt xốp không đánh dấu, miếng dán tường mềm trắng, keo dán rời, không làm hỏng tường, keo xốp không đánh dấu khung cố định, bảng tên, kính kim loại, băng keo trắng xốp tái sử dụng băng keo mút xốp 2 mặt

0965.68.68.11