Keo dán hai mặt 3M5651 VHB cố định tường có độ nhớt cao không thấm nước mạnh mẽ không thấm nước Phụ kiện văn phòng ổ cắm dày dán chắc chắn đặc biệt cho các câu đối lò xo bị xé ra mà không đánh dấu băng dính 2 mặt đa năng trong suốt

MÃ SẢN PHẨM: TD-628554820796
416,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mã số: 3M5651
Phân loại màu sắc: rộng 5mm * dài 33m, rộng 8mm * dài 33m, rộng 10mm * dài 33m, rộng 15mm * dài 33m, rộng 20mm * dài 33m, rộng 30mm * dài 33m
Doanh nghiệp sản xuất: 3M
Keo dán hai mặt 3M5651 VHB cố định tường có độ nhớt cao không thấm nước mạnh mẽ không thấm nước Phụ kiện văn phòng ổ cắm dày dán chắc chắn đặc biệt cho các câu đối lò xo bị xé ra mà không đánh dấu băng dính 2 mặt đa năng trong suốt
Keo dán hai mặt 3M5651 VHB cố định tường có độ nhớt cao không thấm nước mạnh mẽ không thấm nước Phụ kiện văn phòng ổ cắm dày dán chắc chắn đặc biệt cho các câu đối lò xo bị xé ra mà không đánh dấu băng dính 2 mặt đa năng trong suốt
Keo dán hai mặt 3M5651 VHB cố định tường có độ nhớt cao không thấm nước mạnh mẽ không thấm nước Phụ kiện văn phòng ổ cắm dày dán chắc chắn đặc biệt cho các câu đối lò xo bị xé ra mà không đánh dấu băng dính 2 mặt đa năng trong suốt
Keo dán hai mặt 3M5651 VHB cố định tường có độ nhớt cao không thấm nước mạnh mẽ không thấm nước Phụ kiện văn phòng ổ cắm dày dán chắc chắn đặc biệt cho các câu đối lò xo bị xé ra mà không đánh dấu băng dính 2 mặt đa năng trong suốt
Keo dán hai mặt 3M5651 VHB cố định tường có độ nhớt cao không thấm nước mạnh mẽ không thấm nước Phụ kiện văn phòng ổ cắm dày dán chắc chắn đặc biệt cho các câu đối lò xo bị xé ra mà không đánh dấu băng dính 2 mặt đa năng trong suốt
Keo dán hai mặt 3M5651 VHB cố định tường có độ nhớt cao không thấm nước mạnh mẽ không thấm nước Phụ kiện văn phòng ổ cắm dày dán chắc chắn đặc biệt cho các câu đối lò xo bị xé ra mà không đánh dấu băng dính 2 mặt đa năng trong suốt
Keo dán hai mặt 3M5651 VHB cố định tường có độ nhớt cao không thấm nước mạnh mẽ không thấm nước Phụ kiện văn phòng ổ cắm dày dán chắc chắn đặc biệt cho các câu đối lò xo bị xé ra mà không đánh dấu băng dính 2 mặt đa năng trong suốt
Keo dán hai mặt 3M5651 VHB cố định tường có độ nhớt cao không thấm nước mạnh mẽ không thấm nước Phụ kiện văn phòng ổ cắm dày dán chắc chắn đặc biệt cho các câu đối lò xo bị xé ra mà không đánh dấu băng dính 2 mặt đa năng trong suốt
Keo dán hai mặt 3M5651 VHB cố định tường có độ nhớt cao không thấm nước mạnh mẽ không thấm nước Phụ kiện văn phòng ổ cắm dày dán chắc chắn đặc biệt cho các câu đối lò xo bị xé ra mà không đánh dấu băng dính 2 mặt đa năng trong suốt
Keo dán hai mặt 3M5651 VHB cố định tường có độ nhớt cao không thấm nước mạnh mẽ không thấm nước Phụ kiện văn phòng ổ cắm dày dán chắc chắn đặc biệt cho các câu đối lò xo bị xé ra mà không đánh dấu băng dính 2 mặt đa năng trong suốt
Keo dán hai mặt 3M5651 VHB cố định tường có độ nhớt cao không thấm nước mạnh mẽ không thấm nước Phụ kiện văn phòng ổ cắm dày dán chắc chắn đặc biệt cho các câu đối lò xo bị xé ra mà không đánh dấu băng dính 2 mặt đa năng trong suốt

0965.68.68.11