Keo dán hai mặt Benyida VHB bọt biển siêu mỏng mạnh mẽ không thấm nước, không thấm nước, nhiệt độ cao và độ nhớt cao dán tường cố định vv băng keo xốp 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-598712292736
194,000 đ
Phân loại màu:
Keo dán hai mặt Benyida VHB bọt biển siêu mỏng mạnh mẽ không thấm nước, không thấm nước, nhiệt độ cao và độ nhớt cao dán tường cố định vv băng keo xốp 2 mặt
Keo dán hai mặt Benyida VHB bọt biển siêu mỏng mạnh mẽ không thấm nước, không thấm nước, nhiệt độ cao và độ nhớt cao dán tường cố định vv băng keo xốp 2 mặt
Keo dán hai mặt Benyida VHB bọt biển siêu mỏng mạnh mẽ không thấm nước, không thấm nước, nhiệt độ cao và độ nhớt cao dán tường cố định vv băng keo xốp 2 mặt
Keo dán hai mặt Benyida VHB bọt biển siêu mỏng mạnh mẽ không thấm nước, không thấm nước, nhiệt độ cao và độ nhớt cao dán tường cố định vv băng keo xốp 2 mặt
Keo dán hai mặt Benyida VHB bọt biển siêu mỏng mạnh mẽ không thấm nước, không thấm nước, nhiệt độ cao và độ nhớt cao dán tường cố định vv băng keo xốp 2 mặt
Keo dán hai mặt Benyida VHB bọt biển siêu mỏng mạnh mẽ không thấm nước, không thấm nước, nhiệt độ cao và độ nhớt cao dán tường cố định vv băng keo xốp 2 mặt
Keo dán hai mặt Benyida VHB bọt biển siêu mỏng mạnh mẽ không thấm nước, không thấm nước, nhiệt độ cao và độ nhớt cao dán tường cố định vv băng keo xốp 2 mặt
Keo dán hai mặt Benyida VHB bọt biển siêu mỏng mạnh mẽ không thấm nước, không thấm nước, nhiệt độ cao và độ nhớt cao dán tường cố định vv băng keo xốp 2 mặt
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Ben Yida
Mã số: 029
Loại băng: băng keo hai mặt
Phân loại màu: dài 0,5 cm * 3 mét * dày 0,8 mm dày 0,8 cm * 3 mét * dày 0,8 mm dày 1,0 cm * dài 3 mét * dày 0,8 mm 1,5 cm * dài 3 mét * dày 0,8 mm 2,0 cm * dài 3 mét * Dày 0,8mm 3.0cm * dài 3m * dày 0.8mm 4.0cm * 3m dài * 0.8mm dày 5.0cm * dài 3m * dày 0.8mm
Doanh nghiệp sản xuất: Ben Yida
Keo dán hai mặt Benyida VHB bọt biển siêu mỏng mạnh mẽ không thấm nước, không thấm nước, nhiệt độ cao và độ nhớt cao dán tường cố định vv băng keo xốp 2 mặt
Keo dán hai mặt Benyida VHB bọt biển siêu mỏng mạnh mẽ không thấm nước, không thấm nước, nhiệt độ cao và độ nhớt cao dán tường cố định vv băng keo xốp 2 mặt
Keo dán hai mặt Benyida VHB bọt biển siêu mỏng mạnh mẽ không thấm nước, không thấm nước, nhiệt độ cao và độ nhớt cao dán tường cố định vv băng keo xốp 2 mặt
Keo dán hai mặt Benyida VHB bọt biển siêu mỏng mạnh mẽ không thấm nước, không thấm nước, nhiệt độ cao và độ nhớt cao dán tường cố định vv băng keo xốp 2 mặt
Keo dán hai mặt Benyida VHB bọt biển siêu mỏng mạnh mẽ không thấm nước, không thấm nước, nhiệt độ cao và độ nhớt cao dán tường cố định vv băng keo xốp 2 mặt
Keo dán hai mặt Benyida VHB bọt biển siêu mỏng mạnh mẽ không thấm nước, không thấm nước, nhiệt độ cao và độ nhớt cao dán tường cố định vv băng keo xốp 2 mặt
Keo dán hai mặt Benyida VHB bọt biển siêu mỏng mạnh mẽ không thấm nước, không thấm nước, nhiệt độ cao và độ nhớt cao dán tường cố định vv băng keo xốp 2 mặt

0965.68.68.11