Keo dán hai mặt Miloqi siêu bền, siêu mỏng, trong suốt, không dấu vết, độ nhớt cao, không đánh dấu Băng keo hai mặt PET dùng cho ô tô cố định, ô tô siêu dính, băng keo hai mặt chịu nhiệt độ cao, chiều rộng 12345cm * 50m keo 3m 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-622007993291
199,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Khoản mục: băng keo hai mặt 4972
Phân loại màu sắc: rộng 0,5cm * dài 50m rộng 1,0cm * dài 50m rộng 1,5cm * dài 50m rộng 2,0cm * dài 50m rộng 3,0cm * dài 50m rộng 4,0cm * dài 50m rộng 5,0cm * dài 50 mét
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Keo dán hai mặt Miloqi siêu bền, siêu mỏng, trong suốt, không dấu vết, độ nhớt cao, không đánh dấu Băng keo hai mặt PET dùng cho ô tô cố định, ô tô siêu dính, băng keo hai mặt chịu nhiệt độ cao, chiều rộng 12345cm * 50m keo 3m 2 mặt
Keo dán hai mặt Miloqi siêu bền, siêu mỏng, trong suốt, không dấu vết, độ nhớt cao, không đánh dấu Băng keo hai mặt PET dùng cho ô tô cố định, ô tô siêu dính, băng keo hai mặt chịu nhiệt độ cao, chiều rộng 12345cm * 50m keo 3m 2 mặt
Keo dán hai mặt Miloqi siêu bền, siêu mỏng, trong suốt, không dấu vết, độ nhớt cao, không đánh dấu Băng keo hai mặt PET dùng cho ô tô cố định, ô tô siêu dính, băng keo hai mặt chịu nhiệt độ cao, chiều rộng 12345cm * 50m keo 3m 2 mặt
Keo dán hai mặt Miloqi siêu bền, siêu mỏng, trong suốt, không dấu vết, độ nhớt cao, không đánh dấu Băng keo hai mặt PET dùng cho ô tô cố định, ô tô siêu dính, băng keo hai mặt chịu nhiệt độ cao, chiều rộng 12345cm * 50m keo 3m 2 mặt
Keo dán hai mặt Miloqi siêu bền, siêu mỏng, trong suốt, không dấu vết, độ nhớt cao, không đánh dấu Băng keo hai mặt PET dùng cho ô tô cố định, ô tô siêu dính, băng keo hai mặt chịu nhiệt độ cao, chiều rộng 12345cm * 50m keo 3m 2 mặt
Keo dán hai mặt Miloqi siêu bền, siêu mỏng, trong suốt, không dấu vết, độ nhớt cao, không đánh dấu Băng keo hai mặt PET dùng cho ô tô cố định, ô tô siêu dính, băng keo hai mặt chịu nhiệt độ cao, chiều rộng 12345cm * 50m keo 3m 2 mặt
Keo dán hai mặt Miloqi siêu bền, siêu mỏng, trong suốt, không dấu vết, độ nhớt cao, không đánh dấu Băng keo hai mặt PET dùng cho ô tô cố định, ô tô siêu dính, băng keo hai mặt chịu nhiệt độ cao, chiều rộng 12345cm * 50m keo 3m 2 mặt
Keo dán hai mặt Miloqi siêu bền, siêu mỏng, trong suốt, không dấu vết, độ nhớt cao, không đánh dấu Băng keo hai mặt PET dùng cho ô tô cố định, ô tô siêu dính, băng keo hai mặt chịu nhiệt độ cao, chiều rộng 12345cm * 50m keo 3m 2 mặt
Keo dán hai mặt Miloqi siêu bền, siêu mỏng, trong suốt, không dấu vết, độ nhớt cao, không đánh dấu Băng keo hai mặt PET dùng cho ô tô cố định, ô tô siêu dính, băng keo hai mặt chịu nhiệt độ cao, chiều rộng 12345cm * 50m keo 3m 2 mặt
Keo dán hai mặt Miloqi siêu bền, siêu mỏng, trong suốt, không dấu vết, độ nhớt cao, không đánh dấu Băng keo hai mặt PET dùng cho ô tô cố định, ô tô siêu dính, băng keo hai mặt chịu nhiệt độ cao, chiều rộng 12345cm * 50m keo 3m 2 mặt
Keo dán hai mặt Miloqi siêu bền, siêu mỏng, trong suốt, không dấu vết, độ nhớt cao, không đánh dấu Băng keo hai mặt PET dùng cho ô tô cố định, ô tô siêu dính, băng keo hai mặt chịu nhiệt độ cao, chiều rộng 12345cm * 50m keo 3m 2 mặt

0965.68.68.11