Làm đẹp giấy cao su dải sơn Shadow Beauty Stone Real Stone Paint Paper Đẹp Phim dính Nghệ thuật Đặc biệt Diatom Mud 50 mét băng dính giấy vàng

MÃ SẢN PHẨM: TD-588661365253
184,000 đ
Số lượng:
Phân loại màu: rộng 8 mm * Độ nhớt cao dày 50 mét, rộng 10 mm * Độ nhớt cao dày 50 mét, rộng 12 mm * Độ nhớt cao dày 50 mét, rộng 15 mm * Độ nhớt cao dày 50 mét, rộng 18 mm * 50 mét cộng với độ nhớt cao và dày Rộng 20 mm * Độ nhớt cao dày 50 mét Rộng 25 mm * Độ nhớt cao dày 50 mét Rộng 30 mm * Độ nhớt cao dày 50 mét Rộng 35 mm * Độ nhớt cao dày 50 mét Rộng 40 mm * 50 mét cộng với Độ dày và độ nhớt cao rộng 45 mm * 50 mét) [Keo dán trung bình thông thường] rộng 10 mm * (50 mét) [Keo dán trung bình thông thường] rộng 15 mm * (50 mét) [Keo dán trung bình thông thường] rộng 18 mm * (50 mét) [Keo dán trung bình thông thường] rộng 20 mm * (50m) [Keo vừa thông thường] rộng 25mm * (50m) [Keo trung bình thông thường] rộng 30mm * (50m) [Keo vừa thông thường] rộng 50mm * (50m) [Keo trung bình thông thường] rộng 100mm * (50 mét) [ độ dính trung bình thông thường]
Thời gian đưa ra thị trường: 2019-04-15
Làm đẹp giấy cao su dải sơn Shadow Beauty Stone Real Stone Paint Paper Đẹp Phim dính Nghệ thuật Đặc biệt Diatom Mud 50 mét băng dính giấy vàng
Làm đẹp giấy cao su dải sơn Shadow Beauty Stone Real Stone Paint Paper Đẹp Phim dính Nghệ thuật Đặc biệt Diatom Mud 50 mét băng dính giấy vàng
Làm đẹp giấy cao su dải sơn Shadow Beauty Stone Real Stone Paint Paper Đẹp Phim dính Nghệ thuật Đặc biệt Diatom Mud 50 mét băng dính giấy vàng
Làm đẹp giấy cao su dải sơn Shadow Beauty Stone Real Stone Paint Paper Đẹp Phim dính Nghệ thuật Đặc biệt Diatom Mud 50 mét băng dính giấy vàng
Làm đẹp giấy cao su dải sơn Shadow Beauty Stone Real Stone Paint Paper Đẹp Phim dính Nghệ thuật Đặc biệt Diatom Mud 50 mét băng dính giấy vàng
Làm đẹp giấy cao su dải sơn Shadow Beauty Stone Real Stone Paint Paper Đẹp Phim dính Nghệ thuật Đặc biệt Diatom Mud 50 mét băng dính giấy vàng

0965.68.68.11