10 cuộn băng keo dán mặt nạ cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ ký họa cho sinh viên, bột màu vẽ màu nước, độ nhớt yếu, giấy xé tay, keo dán chữ đẹp, sơn phun, dán tường, đường may đẹp liền mạch, nhăn, trắng băng keo dán giấy

MÃ SẢN PHẨM: TD-588632624355
211,000 đ
Phân loại màu:
10 cuộn băng keo dán mặt nạ cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ ký họa cho sinh viên, bột màu vẽ màu nước, độ nhớt yếu, giấy xé tay, keo dán chữ đẹp, sơn phun, dán tường, đường may đẹp liền mạch, nhăn, trắng băng keo dán giấy
10 cuộn băng keo dán mặt nạ cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ ký họa cho sinh viên, bột màu vẽ màu nước, độ nhớt yếu, giấy xé tay, keo dán chữ đẹp, sơn phun, dán tường, đường may đẹp liền mạch, nhăn, trắng băng keo dán giấy
10 cuộn băng keo dán mặt nạ cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ ký họa cho sinh viên, bột màu vẽ màu nước, độ nhớt yếu, giấy xé tay, keo dán chữ đẹp, sơn phun, dán tường, đường may đẹp liền mạch, nhăn, trắng băng keo dán giấy
10 cuộn băng keo dán mặt nạ cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ ký họa cho sinh viên, bột màu vẽ màu nước, độ nhớt yếu, giấy xé tay, keo dán chữ đẹp, sơn phun, dán tường, đường may đẹp liền mạch, nhăn, trắng băng keo dán giấy
10 cuộn băng keo dán mặt nạ cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ ký họa cho sinh viên, bột màu vẽ màu nước, độ nhớt yếu, giấy xé tay, keo dán chữ đẹp, sơn phun, dán tường, đường may đẹp liền mạch, nhăn, trắng băng keo dán giấy
10 cuộn băng keo dán mặt nạ cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ ký họa cho sinh viên, bột màu vẽ màu nước, độ nhớt yếu, giấy xé tay, keo dán chữ đẹp, sơn phun, dán tường, đường may đẹp liền mạch, nhăn, trắng băng keo dán giấy
10 cuộn băng keo dán mặt nạ cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ ký họa cho sinh viên, bột màu vẽ màu nước, độ nhớt yếu, giấy xé tay, keo dán chữ đẹp, sơn phun, dán tường, đường may đẹp liền mạch, nhăn, trắng băng keo dán giấy
10 cuộn băng keo dán mặt nạ cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ ký họa cho sinh viên, bột màu vẽ màu nước, độ nhớt yếu, giấy xé tay, keo dán chữ đẹp, sơn phun, dán tường, đường may đẹp liền mạch, nhăn, trắng băng keo dán giấy
10 cuộn băng keo dán mặt nạ cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ ký họa cho sinh viên, bột màu vẽ màu nước, độ nhớt yếu, giấy xé tay, keo dán chữ đẹp, sơn phun, dán tường, đường may đẹp liền mạch, nhăn, trắng băng keo dán giấy
10 cuộn băng keo dán mặt nạ cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ ký họa cho sinh viên, bột màu vẽ màu nước, độ nhớt yếu, giấy xé tay, keo dán chữ đẹp, sơn phun, dán tường, đường may đẹp liền mạch, nhăn, trắng băng keo dán giấy
10 cuộn băng keo dán mặt nạ cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ ký họa cho sinh viên, bột màu vẽ màu nước, độ nhớt yếu, giấy xé tay, keo dán chữ đẹp, sơn phun, dán tường, đường may đẹp liền mạch, nhăn, trắng băng keo dán giấy
10 cuộn băng keo dán mặt nạ cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ ký họa cho sinh viên, bột màu vẽ màu nước, độ nhớt yếu, giấy xé tay, keo dán chữ đẹp, sơn phun, dán tường, đường may đẹp liền mạch, nhăn, trắng băng keo dán giấy
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Boglino
Mã số: MWJ # 5
Phân loại màu: [5 cuộn] [rộng 1,5 cm * dài 14 triệu] [10 cuộn] [rộng 1,8 cm * dài 14 triệu] [10 cuộn] [rộng 2,4 cm * dài 14 triệu] [20 cuộn] [rộng 1,5 cm * dài 14 triệu ] [20 cuộn] [chiều rộng 1,8CM * chiều dài 14 triệu] [20 cuộn] [chiều rộng 2,4 cm * dài 14 triệu] [30 cuộn] [chiều rộng 1,5 cm * chiều dài 14 triệu] [30 cuộn] [rộng 1,8 cm * dài 14 triệu] [ 30 cuộn] [rộng 2,4cm * dài 14M] [5 cuộn] [rộng 1,8cm * dài 14M] [5 cuộn] [rộng 2,4cm * dài 14M] [10 cuộn】 【rộng 1,5cm * dài 14M】
Doanh nghiệp sản xuất: Công ty TNHH Văn phòng phẩm Boge Hàng Châu.
10 cuộn băng keo dán mặt nạ cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ ký họa cho sinh viên, bột màu vẽ màu nước, độ nhớt yếu, giấy xé tay, keo dán chữ đẹp, sơn phun, dán tường, đường may đẹp liền mạch, nhăn, trắng băng keo dán giấy
10 cuộn băng keo dán mặt nạ cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ ký họa cho sinh viên, bột màu vẽ màu nước, độ nhớt yếu, giấy xé tay, keo dán chữ đẹp, sơn phun, dán tường, đường may đẹp liền mạch, nhăn, trắng băng keo dán giấy
10 cuộn băng keo dán mặt nạ cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ ký họa cho sinh viên, bột màu vẽ màu nước, độ nhớt yếu, giấy xé tay, keo dán chữ đẹp, sơn phun, dán tường, đường may đẹp liền mạch, nhăn, trắng băng keo dán giấy
10 cuộn băng keo dán mặt nạ cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ ký họa cho sinh viên, bột màu vẽ màu nước, độ nhớt yếu, giấy xé tay, keo dán chữ đẹp, sơn phun, dán tường, đường may đẹp liền mạch, nhăn, trắng băng keo dán giấy
10 cuộn băng keo dán mặt nạ cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ ký họa cho sinh viên, bột màu vẽ màu nước, độ nhớt yếu, giấy xé tay, keo dán chữ đẹp, sơn phun, dán tường, đường may đẹp liền mạch, nhăn, trắng băng keo dán giấy
10 cuộn băng keo dán mặt nạ cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ ký họa cho sinh viên, bột màu vẽ màu nước, độ nhớt yếu, giấy xé tay, keo dán chữ đẹp, sơn phun, dán tường, đường may đẹp liền mạch, nhăn, trắng băng keo dán giấy
10 cuộn băng keo dán mặt nạ cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ ký họa cho sinh viên, bột màu vẽ màu nước, độ nhớt yếu, giấy xé tay, keo dán chữ đẹp, sơn phun, dán tường, đường may đẹp liền mạch, nhăn, trắng băng keo dán giấy
10 cuộn băng keo dán mặt nạ cho sinh viên mỹ thuật, băng keo vẽ ký họa cho sinh viên, bột màu vẽ màu nước, độ nhớt yếu, giấy xé tay, keo dán chữ đẹp, sơn phun, dán tường, đường may đẹp liền mạch, nhăn, trắng băng keo dán giấy

0965.68.68.11