Băng giấy, Băng che, Băng xé tay, Sơn phun, Tranh nghệ thuật và dính, không có dấu vết, không có hư hỏng, Trang trí giấy, Băng giấy, Tài khoản tay và Sinh viên nghệ thuật giấy, Keo dán không đánh dấu đặc biệt, chiều rộng 2cm3CM15m băng dính giấy 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-611197963828
262,000 đ
Phân loại màu:
Rộng 2cm và dài 15 m (gói 5 cái)
Rộng 3 cm và dài 15 m (gói 5 cái)
Rộng 2cm và dài 50m (gói 3 chiếc)
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mia
Mã số: 001
Phân loại màu sắc: Rộng 2cm, Dài 15m (Gói 5), Rộng 3cm, Dài 15m (Gói 5), Rộng 2cm, Dài 50m (Gói 3)
Doanh nghiệp sản xuất: gc
Băng giấy, Băng che, Băng xé tay, Sơn phun, Tranh nghệ thuật và dính, không có dấu vết, không có hư hỏng, Trang trí giấy, Băng giấy, Tài khoản tay và Sinh viên nghệ thuật giấy, Keo dán không đánh dấu đặc biệt, chiều rộng 2cm3CM15m băng dính giấy 2 mặt
Băng giấy, Băng che, Băng xé tay, Sơn phun, Tranh nghệ thuật và dính, không có dấu vết, không có hư hỏng, Trang trí giấy, Băng giấy, Tài khoản tay và Sinh viên nghệ thuật giấy, Keo dán không đánh dấu đặc biệt, chiều rộng 2cm3CM15m băng dính giấy 2 mặt
Băng giấy, Băng che, Băng xé tay, Sơn phun, Tranh nghệ thuật và dính, không có dấu vết, không có hư hỏng, Trang trí giấy, Băng giấy, Tài khoản tay và Sinh viên nghệ thuật giấy, Keo dán không đánh dấu đặc biệt, chiều rộng 2cm3CM15m băng dính giấy 2 mặt
Băng giấy, Băng che, Băng xé tay, Sơn phun, Tranh nghệ thuật và dính, không có dấu vết, không có hư hỏng, Trang trí giấy, Băng giấy, Tài khoản tay và Sinh viên nghệ thuật giấy, Keo dán không đánh dấu đặc biệt, chiều rộng 2cm3CM15m băng dính giấy 2 mặt
Băng giấy, Băng che, Băng xé tay, Sơn phun, Tranh nghệ thuật và dính, không có dấu vết, không có hư hỏng, Trang trí giấy, Băng giấy, Tài khoản tay và Sinh viên nghệ thuật giấy, Keo dán không đánh dấu đặc biệt, chiều rộng 2cm3CM15m băng dính giấy 2 mặt
Băng giấy, Băng che, Băng xé tay, Sơn phun, Tranh nghệ thuật và dính, không có dấu vết, không có hư hỏng, Trang trí giấy, Băng giấy, Tài khoản tay và Sinh viên nghệ thuật giấy, Keo dán không đánh dấu đặc biệt, chiều rộng 2cm3CM15m băng dính giấy 2 mặt
Băng giấy, Băng che, Băng xé tay, Sơn phun, Tranh nghệ thuật và dính, không có dấu vết, không có hư hỏng, Trang trí giấy, Băng giấy, Tài khoản tay và Sinh viên nghệ thuật giấy, Keo dán không đánh dấu đặc biệt, chiều rộng 2cm3CM15m băng dính giấy 2 mặt
Băng giấy, Băng che, Băng xé tay, Sơn phun, Tranh nghệ thuật và dính, không có dấu vết, không có hư hỏng, Trang trí giấy, Băng giấy, Tài khoản tay và Sinh viên nghệ thuật giấy, Keo dán không đánh dấu đặc biệt, chiều rộng 2cm3CM15m băng dính giấy 2 mặt
Băng giấy, Băng che, Băng xé tay, Sơn phun, Tranh nghệ thuật và dính, không có dấu vết, không có hư hỏng, Trang trí giấy, Băng giấy, Tài khoản tay và Sinh viên nghệ thuật giấy, Keo dán không đánh dấu đặc biệt, chiều rộng 2cm3CM15m băng dính giấy 2 mặt

0965.68.68.11