[Bán buôn giá rẻ] Băng keo giấy có độ dẻo thấp không để lại vết dài 50 mét, băng keo giấy sơn, băng keo giấy đường may đẹp, băng keo dán mặt nạ, phun sơn, băng keo dán mặt nạ, băng keo dán giấy, học sinh mỹ thuật băng dính giấy loại to

MÃ SẢN PHẨM: TD-618771421839
600,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Tongyi
Mã số: 2020.5.22
Phân loại màu: chiều rộng 10MM chiều dài 50 mét [80 cuộn] chiều rộng 12MM chiều dài 50 mét [64 cuộn] chiều rộng 15MM chiều dài 50 mét [52 cuộn] chiều rộng 18MM chiều dài 50 mét [44 cuộn] chiều rộng 20MM chiều dài 50 mét [40 cuộn] chiều rộng 24MM Dài 50 mét [32 cuộn] rộng 30 mm và dài 50 mét [28 cuộn] rộng 40 mm và dài 50 mét [20 cuộn] rộng 50 mm và dài 50 mét [16 cuộn] rộng 60 mm và dài 50 mét [12 cuộn ]
Doanh nghiệp sản xuất: Tongyi
Thời gian đưa ra thị trường: 2020-05-22
[Bán buôn giá rẻ] Băng keo giấy có độ dẻo thấp không để lại vết dài 50 mét, băng keo giấy sơn, băng keo giấy đường may đẹp, băng keo dán mặt nạ, phun sơn, băng keo dán mặt nạ, băng keo dán giấy, học sinh mỹ thuật băng dính giấy loại to
[Bán buôn giá rẻ] Băng keo giấy có độ dẻo thấp không để lại vết dài 50 mét, băng keo giấy sơn, băng keo giấy đường may đẹp, băng keo dán mặt nạ, phun sơn, băng keo dán mặt nạ, băng keo dán giấy, học sinh mỹ thuật băng dính giấy loại to
[Bán buôn giá rẻ] Băng keo giấy có độ dẻo thấp không để lại vết dài 50 mét, băng keo giấy sơn, băng keo giấy đường may đẹp, băng keo dán mặt nạ, phun sơn, băng keo dán mặt nạ, băng keo dán giấy, học sinh mỹ thuật băng dính giấy loại to
[Bán buôn giá rẻ] Băng keo giấy có độ dẻo thấp không để lại vết dài 50 mét, băng keo giấy sơn, băng keo giấy đường may đẹp, băng keo dán mặt nạ, phun sơn, băng keo dán mặt nạ, băng keo dán giấy, học sinh mỹ thuật băng dính giấy loại to
[Bán buôn giá rẻ] Băng keo giấy có độ dẻo thấp không để lại vết dài 50 mét, băng keo giấy sơn, băng keo giấy đường may đẹp, băng keo dán mặt nạ, phun sơn, băng keo dán mặt nạ, băng keo dán giấy, học sinh mỹ thuật băng dính giấy loại to
[Bán buôn giá rẻ] Băng keo giấy có độ dẻo thấp không để lại vết dài 50 mét, băng keo giấy sơn, băng keo giấy đường may đẹp, băng keo dán mặt nạ, phun sơn, băng keo dán mặt nạ, băng keo dán giấy, học sinh mỹ thuật băng dính giấy loại to
[Bán buôn giá rẻ] Băng keo giấy có độ dẻo thấp không để lại vết dài 50 mét, băng keo giấy sơn, băng keo giấy đường may đẹp, băng keo dán mặt nạ, phun sơn, băng keo dán mặt nạ, băng keo dán giấy, học sinh mỹ thuật băng dính giấy loại to
[Bán buôn giá rẻ] Băng keo giấy có độ dẻo thấp không để lại vết dài 50 mét, băng keo giấy sơn, băng keo giấy đường may đẹp, băng keo dán mặt nạ, phun sơn, băng keo dán mặt nạ, băng keo dán giấy, học sinh mỹ thuật băng dính giấy loại to
[Bán buôn giá rẻ] Băng keo giấy có độ dẻo thấp không để lại vết dài 50 mét, băng keo giấy sơn, băng keo giấy đường may đẹp, băng keo dán mặt nạ, phun sơn, băng keo dán mặt nạ, băng keo dán giấy, học sinh mỹ thuật băng dính giấy loại to
[Bán buôn giá rẻ] Băng keo giấy có độ dẻo thấp không để lại vết dài 50 mét, băng keo giấy sơn, băng keo giấy đường may đẹp, băng keo dán mặt nạ, phun sơn, băng keo dán mặt nạ, băng keo dán giấy, học sinh mỹ thuật băng dính giấy loại to

0965.68.68.11