3M Đính keo hai mặt VHB Patch miếng dán bọt biển mạnh mẽ với máy ghi âm siêu mỏng, vv Không có dấu vết nhiệt độ cao băng dính 2 mặt công nghiệp

MÃ SẢN PHẨM: TD-553773509547
286,000 đ
Phân loại màu:
3M Đính keo hai mặt VHB Patch miếng dán bọt biển mạnh mẽ với máy ghi âm siêu mỏng, vv Không có dấu vết nhiệt độ cao băng dính 2 mặt công nghiệp
3M Đính keo hai mặt VHB Patch miếng dán bọt biển mạnh mẽ với máy ghi âm siêu mỏng, vv Không có dấu vết nhiệt độ cao băng dính 2 mặt công nghiệp
3M Đính keo hai mặt VHB Patch miếng dán bọt biển mạnh mẽ với máy ghi âm siêu mỏng, vv Không có dấu vết nhiệt độ cao băng dính 2 mặt công nghiệp
3M Đính keo hai mặt VHB Patch miếng dán bọt biển mạnh mẽ với máy ghi âm siêu mỏng, vv Không có dấu vết nhiệt độ cao băng dính 2 mặt công nghiệp
3M Đính keo hai mặt VHB Patch miếng dán bọt biển mạnh mẽ với máy ghi âm siêu mỏng, vv Không có dấu vết nhiệt độ cao băng dính 2 mặt công nghiệp
3M Đính keo hai mặt VHB Patch miếng dán bọt biển mạnh mẽ với máy ghi âm siêu mỏng, vv Không có dấu vết nhiệt độ cao băng dính 2 mặt công nghiệp
3M Đính keo hai mặt VHB Patch miếng dán bọt biển mạnh mẽ với máy ghi âm siêu mỏng, vv Không có dấu vết nhiệt độ cao băng dính 2 mặt công nghiệp
3M Đính keo hai mặt VHB Patch miếng dán bọt biển mạnh mẽ với máy ghi âm siêu mỏng, vv Không có dấu vết nhiệt độ cao băng dính 2 mặt công nghiệp
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mô hình: 3M5608A-WP
Phân loại màu: đường kính 40mm (đen 20 miếng) đường kính 60mm (đen 10 miếng) 54,5mm * 43mm (đen 10 miếng) 85mm * 54mm (đen 5 miếng) đường kính 40mm (trắng 30 miếng) đường kính 60mm (trắng 20 miếng) 54,5mm * 43mm (20 miếng trắng) 85mm * 54mm (10 miếng trắng)
3M Đính keo hai mặt VHB Patch miếng dán bọt biển mạnh mẽ với máy ghi âm siêu mỏng, vv Không có dấu vết nhiệt độ cao băng dính 2 mặt công nghiệp
3M Đính keo hai mặt VHB Patch miếng dán bọt biển mạnh mẽ với máy ghi âm siêu mỏng, vv Không có dấu vết nhiệt độ cao băng dính 2 mặt công nghiệp
3M Đính keo hai mặt VHB Patch miếng dán bọt biển mạnh mẽ với máy ghi âm siêu mỏng, vv Không có dấu vết nhiệt độ cao băng dính 2 mặt công nghiệp
3M Đính keo hai mặt VHB Patch miếng dán bọt biển mạnh mẽ với máy ghi âm siêu mỏng, vv Không có dấu vết nhiệt độ cao băng dính 2 mặt công nghiệp
3M Đính keo hai mặt VHB Patch miếng dán bọt biển mạnh mẽ với máy ghi âm siêu mỏng, vv Không có dấu vết nhiệt độ cao băng dính 2 mặt công nghiệp
3M Đính keo hai mặt VHB Patch miếng dán bọt biển mạnh mẽ với máy ghi âm siêu mỏng, vv Không có dấu vết nhiệt độ cao băng dính 2 mặt công nghiệp
3M Đính keo hai mặt VHB Patch miếng dán bọt biển mạnh mẽ với máy ghi âm siêu mỏng, vv Không có dấu vết nhiệt độ cao băng dính 2 mặt công nghiệp
3M Đính keo hai mặt VHB Patch miếng dán bọt biển mạnh mẽ với máy ghi âm siêu mỏng, vv Không có dấu vết nhiệt độ cao băng dính 2 mặt công nghiệp
3M Đính keo hai mặt VHB Patch miếng dán bọt biển mạnh mẽ với máy ghi âm siêu mỏng, vv Không có dấu vết nhiệt độ cao băng dính 2 mặt công nghiệp
3M Đính keo hai mặt VHB Patch miếng dán bọt biển mạnh mẽ với máy ghi âm siêu mỏng, vv Không có dấu vết nhiệt độ cao băng dính 2 mặt công nghiệp

0965.68.68.11