Keo dán tường tự dính trang trí tường phòng tắm gương khung ảnh ảnh hai bức tường acrylic siêu keo dán tường băng keo 2 mặt khổ lớn

MÃ SẢN PHẨM: TD-650181060079
429,000 đ
Phân loại màu:
[Juhui 3 cuộn] rộng 30mm * dài 1m
【Juhui 3 cuộn】 rộng 50mm * dài 1m
[Juhui 3 cuộn] rộng 30mm * dài 3 mét
[Jihui 3 cuộn] rộng 50mm * dài 3 mét
Kích thước / Phương pháp xử lý:
To lớn
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Chất liệu: Acrylic
Phân loại màu: [Jihui 3 cuộn] rộng 30mm * dài 1 mét [Jihui 3 cuộn] rộng 50mm * dài 1m [Jihui 3 cuộn] rộng 30mm * dài 3m [Jihui 3 cuộn] rộng 50mm * dài 3 mét
Kích thước / Phương pháp xử lý: Lớn
Khoản mục: Không nhãn dán tường
Keo dán tường tự dính trang trí tường phòng tắm gương khung ảnh ảnh hai bức tường acrylic siêu keo dán tường băng keo 2 mặt khổ lớn
Keo dán tường tự dính trang trí tường phòng tắm gương khung ảnh ảnh hai bức tường acrylic siêu keo dán tường băng keo 2 mặt khổ lớn
Keo dán tường tự dính trang trí tường phòng tắm gương khung ảnh ảnh hai bức tường acrylic siêu keo dán tường băng keo 2 mặt khổ lớn
Keo dán tường tự dính trang trí tường phòng tắm gương khung ảnh ảnh hai bức tường acrylic siêu keo dán tường băng keo 2 mặt khổ lớn
Keo dán tường tự dính trang trí tường phòng tắm gương khung ảnh ảnh hai bức tường acrylic siêu keo dán tường băng keo 2 mặt khổ lớn
Keo dán tường tự dính trang trí tường phòng tắm gương khung ảnh ảnh hai bức tường acrylic siêu keo dán tường băng keo 2 mặt khổ lớn
Keo dán tường tự dính trang trí tường phòng tắm gương khung ảnh ảnh hai bức tường acrylic siêu keo dán tường băng keo 2 mặt khổ lớn
Keo dán tường tự dính trang trí tường phòng tắm gương khung ảnh ảnh hai bức tường acrylic siêu keo dán tường băng keo 2 mặt khổ lớn
Keo dán tường tự dính trang trí tường phòng tắm gương khung ảnh ảnh hai bức tường acrylic siêu keo dán tường băng keo 2 mặt khổ lớn
Keo dán tường tự dính trang trí tường phòng tắm gương khung ảnh ảnh hai bức tường acrylic siêu keo dán tường băng keo 2 mặt khổ lớn
Keo dán tường tự dính trang trí tường phòng tắm gương khung ảnh ảnh hai bức tường acrylic siêu keo dán tường băng keo 2 mặt khổ lớn
Keo dán tường tự dính trang trí tường phòng tắm gương khung ảnh ảnh hai bức tường acrylic siêu keo dán tường băng keo 2 mặt khổ lớn
Keo dán tường tự dính trang trí tường phòng tắm gương khung ảnh ảnh hai bức tường acrylic siêu keo dán tường băng keo 2 mặt khổ lớn
Keo dán tường tự dính trang trí tường phòng tắm gương khung ảnh ảnh hai bức tường acrylic siêu keo dán tường băng keo 2 mặt khổ lớn
Keo dán tường tự dính trang trí tường phòng tắm gương khung ảnh ảnh hai bức tường acrylic siêu keo dán tường băng keo 2 mặt khổ lớn
Keo dán tường tự dính trang trí tường phòng tắm gương khung ảnh ảnh hai bức tường acrylic siêu keo dán tường băng keo 2 mặt khổ lớn
Keo dán tường tự dính trang trí tường phòng tắm gương khung ảnh ảnh hai bức tường acrylic siêu keo dán tường băng keo 2 mặt khổ lớn
Keo dán tường tự dính trang trí tường phòng tắm gương khung ảnh ảnh hai bức tường acrylic siêu keo dán tường băng keo 2 mặt khổ lớn

0965.68.68.11