3M4914VHB Băng hai mặt mạnh mẽ Milky White High Keo không thấm nước Nhiệt độ cao Không có cao su dư 0,25mm dày băng dính 2 mặt mỏng

MÃ SẢN PHẨM: TD-539743265213
350,000 đ
Số lượng:
品牌: 3M
货号: 4914
颜色分类: 3MM宽*33米*0.25MM厚 5MM宽*33米*0.25MM厚 8MM宽*33米*0.25MM厚 10MM宽*33米*0.25MM厚 12MM宽*33米*0.25MM厚 15MM宽*33米*0.25MM厚 18MM宽*33米*0.25MM厚 20MM宽*33米*0.25MM厚 25MM宽*33米*0.25MM厚 30MM宽*33米*0.25MM厚 40MM宽*33米*0.25MM厚 50MM宽*33米*0.25MM厚
生产企业: 3M
3M4914VHB Băng hai mặt mạnh mẽ Milky White High Keo không thấm nước Nhiệt độ cao Không có cao su dư 0,25mm dày băng dính 2 mặt mỏng
3M4914VHB Băng hai mặt mạnh mẽ Milky White High Keo không thấm nước Nhiệt độ cao Không có cao su dư 0,25mm dày băng dính 2 mặt mỏng
3M4914VHB Băng hai mặt mạnh mẽ Milky White High Keo không thấm nước Nhiệt độ cao Không có cao su dư 0,25mm dày băng dính 2 mặt mỏng
3M4914VHB Băng hai mặt mạnh mẽ Milky White High Keo không thấm nước Nhiệt độ cao Không có cao su dư 0,25mm dày băng dính 2 mặt mỏng
3M4914VHB Băng hai mặt mạnh mẽ Milky White High Keo không thấm nước Nhiệt độ cao Không có cao su dư 0,25mm dày băng dính 2 mặt mỏng
3M4914VHB Băng hai mặt mạnh mẽ Milky White High Keo không thấm nước Nhiệt độ cao Không có cao su dư 0,25mm dày băng dính 2 mặt mỏng
3M4914VHB Băng hai mặt mạnh mẽ Milky White High Keo không thấm nước Nhiệt độ cao Không có cao su dư 0,25mm dày băng dính 2 mặt mỏng

0965.68.68.11