513 Băng keo hai mặt công nghiệp Độ dày dính siêu mỏng 160U chịu nhiệt độ cao bảng tên hộp đèn quảng cáo dán băng keo hai mặt dây kéo thùng carton giá sỉ Băng keo hai mặt chuyên dụng có thể thay thế hàng nhập khẩu băng dính nhám 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-607984099145
300,000 đ
Phân loại màu:
Rộng 3 cm và dài 50 m
513 Băng keo hai mặt công nghiệp Độ dày dính siêu mỏng 160U chịu nhiệt độ cao bảng tên hộp đèn quảng cáo dán băng keo hai mặt dây kéo thùng carton giá sỉ Băng keo hai mặt chuyên dụng có thể thay thế hàng nhập khẩu băng dính nhám 2 mặt
513 Băng keo hai mặt công nghiệp Độ dày dính siêu mỏng 160U chịu nhiệt độ cao bảng tên hộp đèn quảng cáo dán băng keo hai mặt dây kéo thùng carton giá sỉ Băng keo hai mặt chuyên dụng có thể thay thế hàng nhập khẩu băng dính nhám 2 mặt
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Huajiu
Mục: 2019.11.13
Phân loại màu sắc: chiều rộng 3 cm, chiều dài 50 mét, chiều rộng 4 cm, chiều dài 50 mét, chiều rộng 5 cm, chiều dài 50 mét
Nhà sản xuất: Fuxing Huajiu Adhesive Products Co., Ltd.
Thời gian bán ra thị trường: 2019-11-13
513 Băng keo hai mặt công nghiệp Độ dày dính siêu mỏng 160U chịu nhiệt độ cao bảng tên hộp đèn quảng cáo dán băng keo hai mặt dây kéo thùng carton giá sỉ Băng keo hai mặt chuyên dụng có thể thay thế hàng nhập khẩu băng dính nhám 2 mặt
513 Băng keo hai mặt công nghiệp Độ dày dính siêu mỏng 160U chịu nhiệt độ cao bảng tên hộp đèn quảng cáo dán băng keo hai mặt dây kéo thùng carton giá sỉ Băng keo hai mặt chuyên dụng có thể thay thế hàng nhập khẩu băng dính nhám 2 mặt
513 Băng keo hai mặt công nghiệp Độ dày dính siêu mỏng 160U chịu nhiệt độ cao bảng tên hộp đèn quảng cáo dán băng keo hai mặt dây kéo thùng carton giá sỉ Băng keo hai mặt chuyên dụng có thể thay thế hàng nhập khẩu băng dính nhám 2 mặt
513 Băng keo hai mặt công nghiệp Độ dày dính siêu mỏng 160U chịu nhiệt độ cao bảng tên hộp đèn quảng cáo dán băng keo hai mặt dây kéo thùng carton giá sỉ Băng keo hai mặt chuyên dụng có thể thay thế hàng nhập khẩu băng dính nhám 2 mặt
513 Băng keo hai mặt công nghiệp Độ dày dính siêu mỏng 160U chịu nhiệt độ cao bảng tên hộp đèn quảng cáo dán băng keo hai mặt dây kéo thùng carton giá sỉ Băng keo hai mặt chuyên dụng có thể thay thế hàng nhập khẩu băng dính nhám 2 mặt
513 Băng keo hai mặt công nghiệp Độ dày dính siêu mỏng 160U chịu nhiệt độ cao bảng tên hộp đèn quảng cáo dán băng keo hai mặt dây kéo thùng carton giá sỉ Băng keo hai mặt chuyên dụng có thể thay thế hàng nhập khẩu băng dính nhám 2 mặt
513 Băng keo hai mặt công nghiệp Độ dày dính siêu mỏng 160U chịu nhiệt độ cao bảng tên hộp đèn quảng cáo dán băng keo hai mặt dây kéo thùng carton giá sỉ Băng keo hai mặt chuyên dụng có thể thay thế hàng nhập khẩu băng dính nhám 2 mặt

0965.68.68.11