12 tập Băng giấy Bản vẽ Sử dụng Nghệ thuật Studios Vẽ tranh Bột Cottage Dụng cụ làm đẹp liền mạch băng dính giấy dán tường

MÃ SẢN PHẨM: TD-590937597940
191,000 đ
Phân loại màu:
12 tập Băng giấy Bản vẽ Sử dụng Nghệ thuật Studios Vẽ tranh Bột Cottage Dụng cụ làm đẹp liền mạch băng dính giấy dán tường
12 tập Băng giấy Bản vẽ Sử dụng Nghệ thuật Studios Vẽ tranh Bột Cottage Dụng cụ làm đẹp liền mạch băng dính giấy dán tường
12 tập Băng giấy Bản vẽ Sử dụng Nghệ thuật Studios Vẽ tranh Bột Cottage Dụng cụ làm đẹp liền mạch băng dính giấy dán tường
12 tập Băng giấy Bản vẽ Sử dụng Nghệ thuật Studios Vẽ tranh Bột Cottage Dụng cụ làm đẹp liền mạch băng dính giấy dán tường
12 tập Băng giấy Bản vẽ Sử dụng Nghệ thuật Studios Vẽ tranh Bột Cottage Dụng cụ làm đẹp liền mạch băng dính giấy dán tường
12 tập Băng giấy Bản vẽ Sử dụng Nghệ thuật Studios Vẽ tranh Bột Cottage Dụng cụ làm đẹp liền mạch băng dính giấy dán tường
12 tập Băng giấy Bản vẽ Sử dụng Nghệ thuật Studios Vẽ tranh Bột Cottage Dụng cụ làm đẹp liền mạch băng dính giấy dán tường
12 tập Băng giấy Bản vẽ Sử dụng Nghệ thuật Studios Vẽ tranh Bột Cottage Dụng cụ làm đẹp liền mạch băng dính giấy dán tường
12 tập Băng giấy Bản vẽ Sử dụng Nghệ thuật Studios Vẽ tranh Bột Cottage Dụng cụ làm đẹp liền mạch băng dính giấy dán tường
12 tập Băng giấy Bản vẽ Sử dụng Nghệ thuật Studios Vẽ tranh Bột Cottage Dụng cụ làm đẹp liền mạch băng dính giấy dán tường
12 tập Băng giấy Bản vẽ Sử dụng Nghệ thuật Studios Vẽ tranh Bột Cottage Dụng cụ làm đẹp liền mạch băng dính giấy dán tường
12 tập Băng giấy Bản vẽ Sử dụng Nghệ thuật Studios Vẽ tranh Bột Cottage Dụng cụ làm đẹp liền mạch băng dính giấy dán tường
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Nhà in Lê Mù
Mã số: 3007
Loại băng: băng văn phòng phẩm
Phân loại màu sắc: chiều rộng 1,2 cm * chiều dài 20 mét (12 cuộn) chiều rộng 1,2 cm * chiều dài 20 mét (6 cuộn) chiều rộng 2,4 cm * chiều dài 20 mét (6 cuộn) chiều rộng 2,4 cm * chiều dài 20 mét (12 cuộn)) Chiều rộng 1,2 cm * Chiều dài 20 mét (1 cuộn) Chiều rộng 1,2 cm * Chiều dài 20 mét (2 cuộn) Chiều rộng 2,4 cm * Chiều dài 20 mét (1 cuộn) Chiều rộng 2,4 cm * Chiều dài 20 mét (2 cuộn) Chiều rộng 3,6 cm * chiều dài 20 mét ( 1 cuộn) chiều rộng 3,6 cm * chiều dài 20 mét (2 cuộn) chiều rộng 3,6 cm * chiều dài 20 mét (6 cuộn) chiều rộng 3,6 cm * chiều dài 20 mét (12 cuộn)
12 tập Băng giấy Bản vẽ Sử dụng Nghệ thuật Studios Vẽ tranh Bột Cottage Dụng cụ làm đẹp liền mạch băng dính giấy dán tường
12 tập Băng giấy Bản vẽ Sử dụng Nghệ thuật Studios Vẽ tranh Bột Cottage Dụng cụ làm đẹp liền mạch băng dính giấy dán tường
12 tập Băng giấy Bản vẽ Sử dụng Nghệ thuật Studios Vẽ tranh Bột Cottage Dụng cụ làm đẹp liền mạch băng dính giấy dán tường
12 tập Băng giấy Bản vẽ Sử dụng Nghệ thuật Studios Vẽ tranh Bột Cottage Dụng cụ làm đẹp liền mạch băng dính giấy dán tường
12 tập Băng giấy Bản vẽ Sử dụng Nghệ thuật Studios Vẽ tranh Bột Cottage Dụng cụ làm đẹp liền mạch băng dính giấy dán tường
12 tập Băng giấy Bản vẽ Sử dụng Nghệ thuật Studios Vẽ tranh Bột Cottage Dụng cụ làm đẹp liền mạch băng dính giấy dán tường
12 tập Băng giấy Bản vẽ Sử dụng Nghệ thuật Studios Vẽ tranh Bột Cottage Dụng cụ làm đẹp liền mạch băng dính giấy dán tường
12 tập Băng giấy Bản vẽ Sử dụng Nghệ thuật Studios Vẽ tranh Bột Cottage Dụng cụ làm đẹp liền mạch băng dính giấy dán tường
12 tập Băng giấy Bản vẽ Sử dụng Nghệ thuật Studios Vẽ tranh Bột Cottage Dụng cụ làm đẹp liền mạch băng dính giấy dán tường
12 tập Băng giấy Bản vẽ Sử dụng Nghệ thuật Studios Vẽ tranh Bột Cottage Dụng cụ làm đẹp liền mạch băng dính giấy dán tường

0965.68.68.11