Bản gốc chính hãng 3M9495L Băng hai mặt trong suốt Không theo dõi Dòng băng hai mặt siêu mỏng siêu mỏng băng dính 2 mặt loại dày

MÃ SẢN PHẨM: TD-524484922410
219,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mã số: 3M9495LEJ
Phân loại màu: 5MM * 55M 6MM * 55M 7MM * 55M 8MM * 55M 9MM * 55M 10MM * 55M 12MM * 55M 15MM * 55M 18MM * 55M 20MM * 55M 25MM * 55M 30MM * 55M 35MM * 55M 40MM * 55M 45MM * 55M 50MM * 55M 100MM * 55M 200MM * 55M 300MM * 55M 400MM * 55M
Bản gốc chính hãng 3M9495L Băng hai mặt trong suốt Không theo dõi Dòng băng hai mặt siêu mỏng siêu mỏng băng dính 2 mặt loại dày
Bản gốc chính hãng 3M9495L Băng hai mặt trong suốt Không theo dõi Dòng băng hai mặt siêu mỏng siêu mỏng băng dính 2 mặt loại dày
Bản gốc chính hãng 3M9495L Băng hai mặt trong suốt Không theo dõi Dòng băng hai mặt siêu mỏng siêu mỏng băng dính 2 mặt loại dày
Bản gốc chính hãng 3M9495L Băng hai mặt trong suốt Không theo dõi Dòng băng hai mặt siêu mỏng siêu mỏng băng dính 2 mặt loại dày
Bản gốc chính hãng 3M9495L Băng hai mặt trong suốt Không theo dõi Dòng băng hai mặt siêu mỏng siêu mỏng băng dính 2 mặt loại dày
Bản gốc chính hãng 3M9495L Băng hai mặt trong suốt Không theo dõi Dòng băng hai mặt siêu mỏng siêu mỏng băng dính 2 mặt loại dày
Bản gốc chính hãng 3M9495L Băng hai mặt trong suốt Không theo dõi Dòng băng hai mặt siêu mỏng siêu mỏng băng dính 2 mặt loại dày
Bản gốc chính hãng 3M9495L Băng hai mặt trong suốt Không theo dõi Dòng băng hai mặt siêu mỏng siêu mỏng băng dính 2 mặt loại dày
Bản gốc chính hãng 3M9495L Băng hai mặt trong suốt Không theo dõi Dòng băng hai mặt siêu mỏng siêu mỏng băng dính 2 mặt loại dày
Bản gốc chính hãng 3M9495L Băng hai mặt trong suốt Không theo dõi Dòng băng hai mặt siêu mỏng siêu mỏng băng dính 2 mặt loại dày
Bản gốc chính hãng 3M9495L Băng hai mặt trong suốt Không theo dõi Dòng băng hai mặt siêu mỏng siêu mỏng băng dính 2 mặt loại dày
Bản gốc chính hãng 3M9495L Băng hai mặt trong suốt Không theo dõi Dòng băng hai mặt siêu mỏng siêu mỏng băng dính 2 mặt loại dày
Bản gốc chính hãng 3M9495L Băng hai mặt trong suốt Không theo dõi Dòng băng hai mặt siêu mỏng siêu mỏng băng dính 2 mặt loại dày
Bản gốc chính hãng 3M9495L Băng hai mặt trong suốt Không theo dõi Dòng băng hai mặt siêu mỏng siêu mỏng băng dính 2 mặt loại dày
Bản gốc chính hãng 3M9495L Băng hai mặt trong suốt Không theo dõi Dòng băng hai mặt siêu mỏng siêu mỏng băng dính 2 mặt loại dày
Bản gốc chính hãng 3M9495L Băng hai mặt trong suốt Không theo dõi Dòng băng hai mặt siêu mỏng siêu mỏng băng dính 2 mặt loại dày
Bản gốc chính hãng 3M9495L Băng hai mặt trong suốt Không theo dõi Dòng băng hai mặt siêu mỏng siêu mỏng băng dính 2 mặt loại dày
Bản gốc chính hãng 3M9495L Băng hai mặt trong suốt Không theo dõi Dòng băng hai mặt siêu mỏng siêu mỏng băng dính 2 mặt loại dày

0965.68.68.11