Băng che màu đen, sơn che màu, băng giấy có độ dẻo cao xé tay, nhãn dán in, giấy che màu có độ nhớt cao, sơn trang trí, băng giấy crepe che băng dính hai mặt 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-35344180892
218,000 đ
Phân loại màu:
Băng che màu đen, sơn che màu, băng giấy có độ dẻo cao xé tay, nhãn dán in, giấy che màu có độ nhớt cao, sơn trang trí, băng giấy crepe che băng dính hai mặt 3m
Băng che màu đen, sơn che màu, băng giấy có độ dẻo cao xé tay, nhãn dán in, giấy che màu có độ nhớt cao, sơn trang trí, băng giấy crepe che băng dính hai mặt 3m
Băng che màu đen, sơn che màu, băng giấy có độ dẻo cao xé tay, nhãn dán in, giấy che màu có độ nhớt cao, sơn trang trí, băng giấy crepe che băng dính hai mặt 3m
Băng che màu đen, sơn che màu, băng giấy có độ dẻo cao xé tay, nhãn dán in, giấy che màu có độ nhớt cao, sơn trang trí, băng giấy crepe che băng dính hai mặt 3m
Băng che màu đen, sơn che màu, băng giấy có độ dẻo cao xé tay, nhãn dán in, giấy che màu có độ nhớt cao, sơn trang trí, băng giấy crepe che băng dính hai mặt 3m
Băng che màu đen, sơn che màu, băng giấy có độ dẻo cao xé tay, nhãn dán in, giấy che màu có độ nhớt cao, sơn trang trí, băng giấy crepe che băng dính hai mặt 3m
Băng che màu đen, sơn che màu, băng giấy có độ dẻo cao xé tay, nhãn dán in, giấy che màu có độ nhớt cao, sơn trang trí, băng giấy crepe che băng dính hai mặt 3m
Băng che màu đen, sơn che màu, băng giấy có độ dẻo cao xé tay, nhãn dán in, giấy che màu có độ nhớt cao, sơn trang trí, băng giấy crepe che băng dính hai mặt 3m
Băng che màu đen, sơn che màu, băng giấy có độ dẻo cao xé tay, nhãn dán in, giấy che màu có độ nhớt cao, sơn trang trí, băng giấy crepe che băng dính hai mặt 3m
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Bạn sẽ thắng
Khoản mục: băng che mặt màu đen
Phân loại màu: 10mm * 50 mét (3 cuộn) 12mm * 50 mét (3 cuộn) 15mm * 50 mét (2 cuộn) 20mm * 50 mét (2 cuộn) 25mm * 50 mét (1 cuộn) 30mm * 50 mét (1 cuộn )) 40mm * 50m (1 cuộn) 50mm * 50m (1 cuộn) 60mm * 50m (1 cuộn) Dài dưới 25 mét "" "20mm * 25m (2 cuộn) 30mm * 25m (2 cuộn) 35mm * 25 mét ( 2 cuộn) 40mm * 25 mét (2 cuộn) 50mm * 25 mét (2 cuộn)
Nhà sản xuất: Ubisheng Adhesive Tape (Hangzhou) Co., Ltd.
Băng che màu đen, sơn che màu, băng giấy có độ dẻo cao xé tay, nhãn dán in, giấy che màu có độ nhớt cao, sơn trang trí, băng giấy crepe che băng dính hai mặt 3m
Băng che màu đen, sơn che màu, băng giấy có độ dẻo cao xé tay, nhãn dán in, giấy che màu có độ nhớt cao, sơn trang trí, băng giấy crepe che băng dính hai mặt 3m
Băng che màu đen, sơn che màu, băng giấy có độ dẻo cao xé tay, nhãn dán in, giấy che màu có độ nhớt cao, sơn trang trí, băng giấy crepe che băng dính hai mặt 3m
Băng che màu đen, sơn che màu, băng giấy có độ dẻo cao xé tay, nhãn dán in, giấy che màu có độ nhớt cao, sơn trang trí, băng giấy crepe che băng dính hai mặt 3m
Băng che màu đen, sơn che màu, băng giấy có độ dẻo cao xé tay, nhãn dán in, giấy che màu có độ nhớt cao, sơn trang trí, băng giấy crepe che băng dính hai mặt 3m
Băng che màu đen, sơn che màu, băng giấy có độ dẻo cao xé tay, nhãn dán in, giấy che màu có độ nhớt cao, sơn trang trí, băng giấy crepe che băng dính hai mặt 3m
Băng che màu đen, sơn che màu, băng giấy có độ dẻo cao xé tay, nhãn dán in, giấy che màu có độ nhớt cao, sơn trang trí, băng giấy crepe che băng dính hai mặt 3m

0965.68.68.11