Băng dán Deli, Dán xe, Sơn xịt, dán, keo dán, sinh viên có thể viết, Phác hoạ, nghệ thuật, Vẽ liền mạch, Sơn đường may đẹp, Băng giấy xé tay, Trang trí mặt nạ, Mặt nạ, Giấy crepe băng keo giấy 5f

MÃ SẢN PHẨM: TD-575612409456
209,000 đ
Phân loại màu:
Băng dán Deli, Dán xe, Sơn xịt, dán, keo dán, sinh viên có thể viết, Phác hoạ, nghệ thuật, Vẽ liền mạch, Sơn đường may đẹp, Băng giấy xé tay, Trang trí mặt nạ, Mặt nạ, Giấy crepe băng keo giấy 5f
Băng dán Deli, Dán xe, Sơn xịt, dán, keo dán, sinh viên có thể viết, Phác hoạ, nghệ thuật, Vẽ liền mạch, Sơn đường may đẹp, Băng giấy xé tay, Trang trí mặt nạ, Mặt nạ, Giấy crepe băng keo giấy 5f
Băng dán Deli, Dán xe, Sơn xịt, dán, keo dán, sinh viên có thể viết, Phác hoạ, nghệ thuật, Vẽ liền mạch, Sơn đường may đẹp, Băng giấy xé tay, Trang trí mặt nạ, Mặt nạ, Giấy crepe băng keo giấy 5f
Băng dán Deli, Dán xe, Sơn xịt, dán, keo dán, sinh viên có thể viết, Phác hoạ, nghệ thuật, Vẽ liền mạch, Sơn đường may đẹp, Băng giấy xé tay, Trang trí mặt nạ, Mặt nạ, Giấy crepe băng keo giấy 5f
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Deli / hiệu quả
Mô hình: 30670-30672
Phân loại màu: 2,4 cm (3 cuộn) 2,4 cm (6 cuộn) 3,6 cm (3 cuộn) rộng 1,5 cm * dài 18,2 mét (10 cuộn)
Doanh nghiệp sản xuất: Công ty TNHH Tập đoàn Deli.
Băng dán Deli, Dán xe, Sơn xịt, dán, keo dán, sinh viên có thể viết, Phác hoạ, nghệ thuật, Vẽ liền mạch, Sơn đường may đẹp, Băng giấy xé tay, Trang trí mặt nạ, Mặt nạ, Giấy crepe băng keo giấy 5f
Băng dán Deli, Dán xe, Sơn xịt, dán, keo dán, sinh viên có thể viết, Phác hoạ, nghệ thuật, Vẽ liền mạch, Sơn đường may đẹp, Băng giấy xé tay, Trang trí mặt nạ, Mặt nạ, Giấy crepe băng keo giấy 5f
Băng dán Deli, Dán xe, Sơn xịt, dán, keo dán, sinh viên có thể viết, Phác hoạ, nghệ thuật, Vẽ liền mạch, Sơn đường may đẹp, Băng giấy xé tay, Trang trí mặt nạ, Mặt nạ, Giấy crepe băng keo giấy 5f
Băng dán Deli, Dán xe, Sơn xịt, dán, keo dán, sinh viên có thể viết, Phác hoạ, nghệ thuật, Vẽ liền mạch, Sơn đường may đẹp, Băng giấy xé tay, Trang trí mặt nạ, Mặt nạ, Giấy crepe băng keo giấy 5f
Băng dán Deli, Dán xe, Sơn xịt, dán, keo dán, sinh viên có thể viết, Phác hoạ, nghệ thuật, Vẽ liền mạch, Sơn đường may đẹp, Băng giấy xé tay, Trang trí mặt nạ, Mặt nạ, Giấy crepe băng keo giấy 5f
Băng dán Deli, Dán xe, Sơn xịt, dán, keo dán, sinh viên có thể viết, Phác hoạ, nghệ thuật, Vẽ liền mạch, Sơn đường may đẹp, Băng giấy xé tay, Trang trí mặt nạ, Mặt nạ, Giấy crepe băng keo giấy 5f
Băng dán Deli, Dán xe, Sơn xịt, dán, keo dán, sinh viên có thể viết, Phác hoạ, nghệ thuật, Vẽ liền mạch, Sơn đường may đẹp, Băng giấy xé tay, Trang trí mặt nạ, Mặt nạ, Giấy crepe băng keo giấy 5f
Băng dán Deli, Dán xe, Sơn xịt, dán, keo dán, sinh viên có thể viết, Phác hoạ, nghệ thuật, Vẽ liền mạch, Sơn đường may đẹp, Băng giấy xé tay, Trang trí mặt nạ, Mặt nạ, Giấy crepe băng keo giấy 5f

0965.68.68.11