Băng che màu đen phun sơn trang trí che mặt nạ keo in 3D văn phòng Tự làm màu không còn cuộn băng keo giấy

MÃ SẢN PHẨM: TD-631658702657
260,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Bạn sẽ thắng
Khoản mục: giấy kết cấu màu đen
Phân loại màu: rộng 10MM * dài 25m * 6 cuộn rộng 12MM * dài 25m * 6 cuộn rộng 15MM * dài 25m * 4 cuộn rộng 18MM * dài 25m * 4 cuộn rộng 20MM * dài 25m * 4 cuộn rộng 25MM * dài 25m * 2 cuộn rộng 30MM * dài 25m * 2 cuộn rộng 35mm * dài 25m * 2 cuộn rộng 40mm * dài 25m * 2 cuộn rộng 50mm * dài 25m * 2 cuộn rộng 60mm * dài 25m * 2 cuộn
Nhà sản xuất: Ubisheng Adhesive Tape (Hangzhou) Co., Ltd.
Băng che màu đen phun sơn trang trí che mặt nạ keo in 3D văn phòng Tự làm màu không còn cuộn băng keo giấy
Băng che màu đen phun sơn trang trí che mặt nạ keo in 3D văn phòng Tự làm màu không còn cuộn băng keo giấy
Băng che màu đen phun sơn trang trí che mặt nạ keo in 3D văn phòng Tự làm màu không còn cuộn băng keo giấy
Băng che màu đen phun sơn trang trí che mặt nạ keo in 3D văn phòng Tự làm màu không còn cuộn băng keo giấy
Băng che màu đen phun sơn trang trí che mặt nạ keo in 3D văn phòng Tự làm màu không còn cuộn băng keo giấy
Băng che màu đen phun sơn trang trí che mặt nạ keo in 3D văn phòng Tự làm màu không còn cuộn băng keo giấy
Băng che màu đen phun sơn trang trí che mặt nạ keo in 3D văn phòng Tự làm màu không còn cuộn băng keo giấy
Băng che màu đen phun sơn trang trí che mặt nạ keo in 3D văn phòng Tự làm màu không còn cuộn băng keo giấy
Băng che màu đen phun sơn trang trí che mặt nạ keo in 3D văn phòng Tự làm màu không còn cuộn băng keo giấy
Băng che màu đen phun sơn trang trí che mặt nạ keo in 3D văn phòng Tự làm màu không còn cuộn băng keo giấy
Băng che màu đen phun sơn trang trí che mặt nạ keo in 3D văn phòng Tự làm màu không còn cuộn băng keo giấy
Băng che màu đen phun sơn trang trí che mặt nạ keo in 3D văn phòng Tự làm màu không còn cuộn băng keo giấy

0965.68.68.11