Băng dính giấy họa tiết, băng keo giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dán giấy đường may đẹp liền mạch, keo dán mặt nạ phun sơn phủ giấy crepe, trang trí tường, tranh xé tay, bìa, bỏ trống cuộn băng keo giấy

MÃ SẢN PHẨM: TD-654085015371
186,000 đ
Phân loại màu:
Băng dính giấy họa tiết, băng keo giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dán giấy đường may đẹp liền mạch, keo dán mặt nạ phun sơn phủ giấy crepe, trang trí tường, tranh xé tay, bìa, bỏ trống cuộn băng keo giấy
Băng dính giấy họa tiết, băng keo giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dán giấy đường may đẹp liền mạch, keo dán mặt nạ phun sơn phủ giấy crepe, trang trí tường, tranh xé tay, bìa, bỏ trống cuộn băng keo giấy
Băng dính giấy họa tiết, băng keo giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dán giấy đường may đẹp liền mạch, keo dán mặt nạ phun sơn phủ giấy crepe, trang trí tường, tranh xé tay, bìa, bỏ trống cuộn băng keo giấy
Băng dính giấy họa tiết, băng keo giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dán giấy đường may đẹp liền mạch, keo dán mặt nạ phun sơn phủ giấy crepe, trang trí tường, tranh xé tay, bìa, bỏ trống cuộn băng keo giấy
Băng dính giấy họa tiết, băng keo giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dán giấy đường may đẹp liền mạch, keo dán mặt nạ phun sơn phủ giấy crepe, trang trí tường, tranh xé tay, bìa, bỏ trống cuộn băng keo giấy
Băng dính giấy họa tiết, băng keo giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dán giấy đường may đẹp liền mạch, keo dán mặt nạ phun sơn phủ giấy crepe, trang trí tường, tranh xé tay, bìa, bỏ trống cuộn băng keo giấy
Băng dính giấy họa tiết, băng keo giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dán giấy đường may đẹp liền mạch, keo dán mặt nạ phun sơn phủ giấy crepe, trang trí tường, tranh xé tay, bìa, bỏ trống cuộn băng keo giấy
Băng dính giấy họa tiết, băng keo giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dán giấy đường may đẹp liền mạch, keo dán mặt nạ phun sơn phủ giấy crepe, trang trí tường, tranh xé tay, bìa, bỏ trống cuộn băng keo giấy
Băng dính giấy họa tiết, băng keo giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dán giấy đường may đẹp liền mạch, keo dán mặt nạ phun sơn phủ giấy crepe, trang trí tường, tranh xé tay, bìa, bỏ trống cuộn băng keo giấy
Băng dính giấy họa tiết, băng keo giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dán giấy đường may đẹp liền mạch, keo dán mặt nạ phun sơn phủ giấy crepe, trang trí tường, tranh xé tay, bìa, bỏ trống cuộn băng keo giấy
Băng dính giấy họa tiết, băng keo giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dán giấy đường may đẹp liền mạch, keo dán mặt nạ phun sơn phủ giấy crepe, trang trí tường, tranh xé tay, bìa, bỏ trống cuộn băng keo giấy
Băng dính giấy họa tiết, băng keo giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dán giấy đường may đẹp liền mạch, keo dán mặt nạ phun sơn phủ giấy crepe, trang trí tường, tranh xé tay, bìa, bỏ trống cuộn băng keo giấy
Băng dính giấy họa tiết, băng keo giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dán giấy đường may đẹp liền mạch, keo dán mặt nạ phun sơn phủ giấy crepe, trang trí tường, tranh xé tay, bìa, bỏ trống cuộn băng keo giấy
Băng dính giấy họa tiết, băng keo giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dán giấy đường may đẹp liền mạch, keo dán mặt nạ phun sơn phủ giấy crepe, trang trí tường, tranh xé tay, bìa, bỏ trống cuộn băng keo giấy
Băng dính giấy họa tiết, băng keo giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dán giấy đường may đẹp liền mạch, keo dán mặt nạ phun sơn phủ giấy crepe, trang trí tường, tranh xé tay, bìa, bỏ trống cuộn băng keo giấy
Băng dính giấy họa tiết, băng keo giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dán giấy đường may đẹp liền mạch, keo dán mặt nạ phun sơn phủ giấy crepe, trang trí tường, tranh xé tay, bìa, bỏ trống cuộn băng keo giấy
Băng dính giấy họa tiết, băng keo giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dán giấy đường may đẹp liền mạch, keo dán mặt nạ phun sơn phủ giấy crepe, trang trí tường, tranh xé tay, bìa, bỏ trống cuộn băng keo giấy
Quy cách đóng gói:
1 cuộn
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Huajiu
Mã số: 2021.8.20
Phân loại màu: chiều rộng 10mm chiều dài 50 mét (2 cuộn) chiều rộng 15mm chiều dài 50 mét chiều rộng 20mm chiều dài 50 mét chiều rộng 30mm chiều dài 50 mét chiều rộng 40mm chiều dài 50 mét chiều rộng 50 mét chiều rộng 50 mét chiều dài 60 mét chiều rộng 50 mét chiều dài 10MM chiều dài 13 mét [1 cuộn ] Chiều rộng 10MM và chiều dài 13 mét [2 cuộn] Chiều rộng 10MM và chiều dài 13 mét [5 cuộn] Chiều rộng 12MM và chiều dài 13 mét [5 cuộn] Chiều rộng 15MM và chiều dài 13 mét [5 cuộn] Chiều rộng 20MM và chiều dài 13 mét [5 cuộn] ] Chiều rộng 10MM và chiều dài 13 mét [10 cuộn] rộng 12mm và dài 13 mét [10 cuộn] rộng 15mm và dài 13 mét [10 cuộn] rộng 20mm và dài 13 mét [10 cuộn]
Nhà sản xuất: Hangzhou Fuxing Huajiu Stationery Co., Ltd.
Thời gian đưa ra thị trường: 2021-08-20
Quy cách đóng gói: 1 cuộn
Băng dính giấy họa tiết, băng keo giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dán giấy đường may đẹp liền mạch, keo dán mặt nạ phun sơn phủ giấy crepe, trang trí tường, tranh xé tay, bìa, bỏ trống cuộn băng keo giấy
Băng dính giấy họa tiết, băng keo giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dán giấy đường may đẹp liền mạch, keo dán mặt nạ phun sơn phủ giấy crepe, trang trí tường, tranh xé tay, bìa, bỏ trống cuộn băng keo giấy
Băng dính giấy họa tiết, băng keo giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dán giấy đường may đẹp liền mạch, keo dán mặt nạ phun sơn phủ giấy crepe, trang trí tường, tranh xé tay, bìa, bỏ trống cuộn băng keo giấy
Băng dính giấy họa tiết, băng keo giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dán giấy đường may đẹp liền mạch, keo dán mặt nạ phun sơn phủ giấy crepe, trang trí tường, tranh xé tay, bìa, bỏ trống cuộn băng keo giấy
Băng dính giấy họa tiết, băng keo giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dán giấy đường may đẹp liền mạch, keo dán mặt nạ phun sơn phủ giấy crepe, trang trí tường, tranh xé tay, bìa, bỏ trống cuộn băng keo giấy
Băng dính giấy họa tiết, băng keo giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dán giấy đường may đẹp liền mạch, keo dán mặt nạ phun sơn phủ giấy crepe, trang trí tường, tranh xé tay, bìa, bỏ trống cuộn băng keo giấy
Băng dính giấy họa tiết, băng keo giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dán giấy đường may đẹp liền mạch, keo dán mặt nạ phun sơn phủ giấy crepe, trang trí tường, tranh xé tay, bìa, bỏ trống cuộn băng keo giấy

0965.68.68.11