Băng keo dán tường không có dấu vết phun sơn Băng keo dán mặt nạ không để lại vết trên tường Tạo tác mặt nạ và dán Nghệ thuật Keo Meiwen phác thảo bột màu nước gắn giấy Băng keo giấy không đánh dấu dành cho sinh viên mỹ thuật băng keo nâu

MÃ SẢN PHẨM: TD-616499236227
214,000 đ
Phân loại màu:
Rộng 1cm * dài 20m (15 cuộn)
Rộng 1,5cm * dài 20m (10 cuộn)
Rộng 2cm * dài 20m (8 cuộn)
[Khuyến nghị để gắn hình ảnh] Chiều rộng 2,5cm * Chiều dài 20 mét (6 cuộn)
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: từ cỏ
Mã số: LC6409
Phân loại màu sắc: chiều rộng 1cm * chiều dài 20 mét (15 cuộn) chiều rộng 1.5cm * chiều dài 20 mét (10 cuộn) chiều rộng 2cm * chiều dài 20 mét (8 cuộn) [khuyến nghị gắn hình ảnh] chiều rộng 2,5cm * chiều dài 20 mét (6 cuộn)
Doanh nghiệp sản xuất: ngoài bãi cỏ
Băng keo dán tường không có dấu vết phun sơn Băng keo dán mặt nạ không để lại vết trên tường Tạo tác mặt nạ và dán Nghệ thuật Keo Meiwen phác thảo bột màu nước gắn giấy Băng keo giấy không đánh dấu dành cho sinh viên mỹ thuật băng keo nâu
Băng keo dán tường không có dấu vết phun sơn Băng keo dán mặt nạ không để lại vết trên tường Tạo tác mặt nạ và dán Nghệ thuật Keo Meiwen phác thảo bột màu nước gắn giấy Băng keo giấy không đánh dấu dành cho sinh viên mỹ thuật băng keo nâu
Băng keo dán tường không có dấu vết phun sơn Băng keo dán mặt nạ không để lại vết trên tường Tạo tác mặt nạ và dán Nghệ thuật Keo Meiwen phác thảo bột màu nước gắn giấy Băng keo giấy không đánh dấu dành cho sinh viên mỹ thuật băng keo nâu
Băng keo dán tường không có dấu vết phun sơn Băng keo dán mặt nạ không để lại vết trên tường Tạo tác mặt nạ và dán Nghệ thuật Keo Meiwen phác thảo bột màu nước gắn giấy Băng keo giấy không đánh dấu dành cho sinh viên mỹ thuật băng keo nâu
Băng keo dán tường không có dấu vết phun sơn Băng keo dán mặt nạ không để lại vết trên tường Tạo tác mặt nạ và dán Nghệ thuật Keo Meiwen phác thảo bột màu nước gắn giấy Băng keo giấy không đánh dấu dành cho sinh viên mỹ thuật băng keo nâu
Băng keo dán tường không có dấu vết phun sơn Băng keo dán mặt nạ không để lại vết trên tường Tạo tác mặt nạ và dán Nghệ thuật Keo Meiwen phác thảo bột màu nước gắn giấy Băng keo giấy không đánh dấu dành cho sinh viên mỹ thuật băng keo nâu
Băng keo dán tường không có dấu vết phun sơn Băng keo dán mặt nạ không để lại vết trên tường Tạo tác mặt nạ và dán Nghệ thuật Keo Meiwen phác thảo bột màu nước gắn giấy Băng keo giấy không đánh dấu dành cho sinh viên mỹ thuật băng keo nâu
Băng keo dán tường không có dấu vết phun sơn Băng keo dán mặt nạ không để lại vết trên tường Tạo tác mặt nạ và dán Nghệ thuật Keo Meiwen phác thảo bột màu nước gắn giấy Băng keo giấy không đánh dấu dành cho sinh viên mỹ thuật băng keo nâu
Băng keo dán tường không có dấu vết phun sơn Băng keo dán mặt nạ không để lại vết trên tường Tạo tác mặt nạ và dán Nghệ thuật Keo Meiwen phác thảo bột màu nước gắn giấy Băng keo giấy không đánh dấu dành cho sinh viên mỹ thuật băng keo nâu

0965.68.68.11