Băng dính hai mặt chắc chắn, đồ dùng giáo dục sớm cho trẻ em, vật liệu thủ công mẫu giáo, băng dính hai mặt mờ, cố định chắc chắn, có độ dính cao, độ dẻo cao, không để lại vết, băng keo hai mặt văn phòng dễ xé băng dính 2 mặt giá

MÃ SẢN PHẨM: TD-654791997838
455,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Ben Yida
Mã số: ptsmj0907
Loại băng: băng keo hai mặt
Phân loại màu: Rộng 5mm * dài 20m (48 cuộn) Rộng 8mm * dài 20m (30 cuộn) Rộng 10mm * dài 20m (24 cuộn) Rộng 12mm * dài 20m (20 cuộn) Rộng 15mm * dài 20 mét (16 cuộn) Chiều rộng Chiều dài 18 mm * 20 mét (14 cuộn) chiều rộng 20 mm * dài 20 mét (12 cuộn) chiều rộng 24 mm * dài 20 mét (10 cuộn) chiều rộng 30 mm * dài 20 mét (8 cuộn) Chiều rộng 40mm * dài 20m (6 cuộn) Rộng 50mm * dài 20m (6 cuộn) Rộng 10mm * dài 50m (15 cuộn) Rộng 15mm * dài 50m (10 cuộn) Rộng 18mm * dài 50m (8 cuộn) Rộng 24mm * dài 50m (6 cuộn) Rộng 30mm * Dài 50m (5 cuộn) Rộng 36mm * dài 50m (4 cuộn) Rộng 50mm * dài 50m (3 cuộn))
Doanh nghiệp sản xuất: Ben Yida
Thời gian đưa ra thị trường: 2021-09-07
Băng dính hai mặt chắc chắn, đồ dùng giáo dục sớm cho trẻ em, vật liệu thủ công mẫu giáo, băng dính hai mặt mờ, cố định chắc chắn, có độ dính cao, độ dẻo cao, không để lại vết, băng keo hai mặt văn phòng dễ xé băng dính 2 mặt giá
Băng dính hai mặt chắc chắn, đồ dùng giáo dục sớm cho trẻ em, vật liệu thủ công mẫu giáo, băng dính hai mặt mờ, cố định chắc chắn, có độ dính cao, độ dẻo cao, không để lại vết, băng keo hai mặt văn phòng dễ xé băng dính 2 mặt giá
Băng dính hai mặt chắc chắn, đồ dùng giáo dục sớm cho trẻ em, vật liệu thủ công mẫu giáo, băng dính hai mặt mờ, cố định chắc chắn, có độ dính cao, độ dẻo cao, không để lại vết, băng keo hai mặt văn phòng dễ xé băng dính 2 mặt giá
Băng dính hai mặt chắc chắn, đồ dùng giáo dục sớm cho trẻ em, vật liệu thủ công mẫu giáo, băng dính hai mặt mờ, cố định chắc chắn, có độ dính cao, độ dẻo cao, không để lại vết, băng keo hai mặt văn phòng dễ xé băng dính 2 mặt giá
Băng dính hai mặt chắc chắn, đồ dùng giáo dục sớm cho trẻ em, vật liệu thủ công mẫu giáo, băng dính hai mặt mờ, cố định chắc chắn, có độ dính cao, độ dẻo cao, không để lại vết, băng keo hai mặt văn phòng dễ xé băng dính 2 mặt giá
Băng dính hai mặt chắc chắn, đồ dùng giáo dục sớm cho trẻ em, vật liệu thủ công mẫu giáo, băng dính hai mặt mờ, cố định chắc chắn, có độ dính cao, độ dẻo cao, không để lại vết, băng keo hai mặt văn phòng dễ xé băng dính 2 mặt giá
Băng dính hai mặt chắc chắn, đồ dùng giáo dục sớm cho trẻ em, vật liệu thủ công mẫu giáo, băng dính hai mặt mờ, cố định chắc chắn, có độ dính cao, độ dẻo cao, không để lại vết, băng keo hai mặt văn phòng dễ xé băng dính 2 mặt giá
Băng dính hai mặt chắc chắn, đồ dùng giáo dục sớm cho trẻ em, vật liệu thủ công mẫu giáo, băng dính hai mặt mờ, cố định chắc chắn, có độ dính cao, độ dẻo cao, không để lại vết, băng keo hai mặt văn phòng dễ xé băng dính 2 mặt giá
Băng dính hai mặt chắc chắn, đồ dùng giáo dục sớm cho trẻ em, vật liệu thủ công mẫu giáo, băng dính hai mặt mờ, cố định chắc chắn, có độ dính cao, độ dẻo cao, không để lại vết, băng keo hai mặt văn phòng dễ xé băng dính 2 mặt giá
Băng dính hai mặt chắc chắn, đồ dùng giáo dục sớm cho trẻ em, vật liệu thủ công mẫu giáo, băng dính hai mặt mờ, cố định chắc chắn, có độ dính cao, độ dẻo cao, không để lại vết, băng keo hai mặt văn phòng dễ xé băng dính 2 mặt giá
Băng dính hai mặt chắc chắn, đồ dùng giáo dục sớm cho trẻ em, vật liệu thủ công mẫu giáo, băng dính hai mặt mờ, cố định chắc chắn, có độ dính cao, độ dẻo cao, không để lại vết, băng keo hai mặt văn phòng dễ xé băng dính 2 mặt giá
Băng dính hai mặt chắc chắn, đồ dùng giáo dục sớm cho trẻ em, vật liệu thủ công mẫu giáo, băng dính hai mặt mờ, cố định chắc chắn, có độ dính cao, độ dẻo cao, không để lại vết, băng keo hai mặt văn phòng dễ xé băng dính 2 mặt giá
Băng dính hai mặt chắc chắn, đồ dùng giáo dục sớm cho trẻ em, vật liệu thủ công mẫu giáo, băng dính hai mặt mờ, cố định chắc chắn, có độ dính cao, độ dẻo cao, không để lại vết, băng keo hai mặt văn phòng dễ xé băng dính 2 mặt giá

0965.68.68.11