Băng dính lưới hai mặt vải không để lại keo, không thấm nước và vô giá keo 2 mặt 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-641379220708
203,000 đ
Phân loại màu:
Băng dính lưới hai mặt vải không để lại keo, không thấm nước và vô giá keo 2 mặt 3m
Băng dính lưới hai mặt vải không để lại keo, không thấm nước và vô giá keo 2 mặt 3m
Băng dính lưới hai mặt vải không để lại keo, không thấm nước và vô giá keo 2 mặt 3m
Băng dính lưới hai mặt vải không để lại keo, không thấm nước và vô giá keo 2 mặt 3m
Băng dính lưới hai mặt vải không để lại keo, không thấm nước và vô giá keo 2 mặt 3m
Băng dính lưới hai mặt vải không để lại keo, không thấm nước và vô giá keo 2 mặt 3m
Băng dính lưới hai mặt vải không để lại keo, không thấm nước và vô giá keo 2 mặt 3m
Băng dính lưới hai mặt vải không để lại keo, không thấm nước và vô giá keo 2 mặt 3m
Băng dính lưới hai mặt vải không để lại keo, không thấm nước và vô giá keo 2 mặt 3m
Băng dính lưới hai mặt vải không để lại keo, không thấm nước và vô giá keo 2 mặt 3m
Băng dính lưới hai mặt vải không để lại keo, không thấm nước và vô giá keo 2 mặt 3m
Băng dính lưới hai mặt vải không để lại keo, không thấm nước và vô giá keo 2 mặt 3m
Băng dính lưới hai mặt vải không để lại keo, không thấm nước và vô giá keo 2 mặt 3m
Băng dính lưới hai mặt vải không để lại keo, không thấm nước và vô giá keo 2 mặt 3m
Băng dính lưới hai mặt vải không để lại keo, không thấm nước và vô giá keo 2 mặt 3m
Băng dính lưới hai mặt vải không để lại keo, không thấm nước và vô giá keo 2 mặt 3m
Băng dính lưới hai mặt vải không để lại keo, không thấm nước và vô giá keo 2 mặt 3m
Băng dính lưới hai mặt vải không để lại keo, không thấm nước và vô giá keo 2 mặt 3m
Băng dính lưới hai mặt vải không để lại keo, không thấm nước và vô giá keo 2 mặt 3m
Băng dính lưới hai mặt vải không để lại keo, không thấm nước và vô giá keo 2 mặt 3m
Băng dính lưới hai mặt vải không để lại keo, không thấm nước và vô giá keo 2 mặt 3m
Băng dính lưới hai mặt vải không để lại keo, không thấm nước và vô giá keo 2 mặt 3m
Băng dính lưới hai mặt vải không để lại keo, không thấm nước và vô giá keo 2 mặt 3m
Băng dính lưới hai mặt vải không để lại keo, không thấm nước và vô giá keo 2 mặt 3m
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Yongyu
Khoản mục: YY-vàng da trắng đế vải da băng hai mặt 20 mét
Loại băng: băng keo hai mặt
Phân loại màu: Kiểu da vàng siêu dính: rộng 10mm * dài 20m (giá 2 cuộn) Kiểu da vàng siêu dính: rộng 12mm * dài 20m (giá 2 cuộn) Kiểu da vàng siêu dính: rộng 15mm * dài 20m (giá 2 cuộn ) Kiểu da vàng siêu nhớt: rộng 18mm * dài 20m (giá cho 2 cuộn) Kiểu da vàng siêu nhớt: rộng 20mm * dài 20m (giá 1 cuộn) Kiểu da vàng siêu nhớt: rộng 30mm * dài 20m (giá cho 1 cuộn) Da vàng siêu dính: rộng 35mm * dài 20m (giá cho 1 cuộn) Da vàng siêu dính: rộng 40mm * dài 20m (giá cho 1 cuộn) Da vàng siêu dính: rộng 50mm * dài 20m (giá cho 1 cuộn) Da vàng siêu dính: rộng 60mm * dài 20m (giá cho 1 cuộn) Da vàng siêu dính: rộng 80mm * dài 20m (giá cho 1 cuộn) Da vàng siêu dính: rộng 100mm * dài 20m (giá cho 1 cuộn) Siêu dính da trắng : Rộng 10mm * dài 20m (giá 2 cuộn) Da trắng siêu dính: rộng 12mm * dài 20m (giá 2 cuộn) Da trắng siêu dính: rộng 15mm * dài 20m (giá 2 cuộn) Da siêu dính trắng : Rộng 18mm * dài 20m (giá cho 2 cuộn) Da trắng siêu dính: Rộng 20mm * dài 20m (giá cho một cuộn) Da trắng siêu dính: rộng 30mm * dài 20m (giá cho một cuộn) Da trắng siêu dính: 35mm rộng * dài 20m (giá 1 cuộn) Mẫu da siêu dính trắng: rộng 40mm * dài 20m (giá 1 cuộn) Mẫu da siêu dính trắng: rộng 50mm * dài 20m (giá 1 cuộn) Mẫu da siêu dính trắng: rộng 60mm * Dài 20m (giá 1 cuộn) Mẫu da siêu dính trắng: rộng 80mm * dài 20m (giá 1 cuộn) Mẫu da siêu dính trắng: rộng 100mm * dài 20m (giá 1 cuộn)
Nhà sản xuất: Shenzhen Yongyu Adhesive Products Technology Co., Ltd.
Băng dính lưới hai mặt vải không để lại keo, không thấm nước và vô giá keo 2 mặt 3m
Băng dính lưới hai mặt vải không để lại keo, không thấm nước và vô giá keo 2 mặt 3m
Băng dính lưới hai mặt vải không để lại keo, không thấm nước và vô giá keo 2 mặt 3m
Băng dính lưới hai mặt vải không để lại keo, không thấm nước và vô giá keo 2 mặt 3m
Băng dính lưới hai mặt vải không để lại keo, không thấm nước và vô giá keo 2 mặt 3m
Băng dính lưới hai mặt vải không để lại keo, không thấm nước và vô giá keo 2 mặt 3m
Băng dính lưới hai mặt vải không để lại keo, không thấm nước và vô giá keo 2 mặt 3m
Băng dính lưới hai mặt vải không để lại keo, không thấm nước và vô giá keo 2 mặt 3m
Băng dính lưới hai mặt vải không để lại keo, không thấm nước và vô giá keo 2 mặt 3m
Băng dính lưới hai mặt vải không để lại keo, không thấm nước và vô giá keo 2 mặt 3m

0965.68.68.11