Băng dính vải hai mặt khách sạn phòng cưới dán bong bóng tường trang trí giường sofa trải giường cố định băng chống trượt chống va chạm dải lưới mờ băng keo hai mặt mẫu quần áo có độ nhớt cao không dấu vết các loại băng keo 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-634211258597
491,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mã số: Bucky Glue 3200
Phân loại màu sắc: da vàng đoạn siêu dính rộng 1.0cm * dài 20m [20 cuộn] da vàng đoạn siêu dính rộng 1.5cm * dài 20m [14 cuộn] da vàng đoạn siêu dính rộng 1.8cm * dài 20m [12 cuộn] Da vàng kiểu siêu dính rộng 2.0cm * dài 20m [10 cuộn] Kiểu siêu dính da vàng rộng 2.5cm * dài 20m [8 cuộn] Kiểu siêu dính da vàng rộng 3cm * dài 20m [8 cuộn] Siêu dính da vàng rộng 3.5cm * Dài 20m [6 cuộn] Da vàng siêu dính rộng 4cm * dài 20m [6 cuộn] Da vàng siêu dính rộng 5cm * dài 20m [4 cuộn] Da vàng siêu dính Rộng 6cm * dài 20m [4 cuộn] Phần siêu dính da vàng Rộng 8cm * dài 20m [3 cuộn] Phần siêu dính da vàng rộng 10cm * dài 20m [2 cuộn] Phần da trắng cộng dính rộng 1,0cm * dài 20m [20 cuộn] Phần da trắng cộng dính rộng 1,5cm * dài 20m [ 14 cuộn] Da trắng cộng với phần dính rộng 1,8cm * dài 20m [12 cuộn] Da trắng cộng với phần dính rộng 2,0cm * dài 20m 【10 cuộn] da trắng cộng với phần dính rộng 2,5cm * dài 20m [8 cuộn] da trắng cộng với phần dính rộng 3cm * dài 20m [8 cuộn] da trắng cộng với phần dính rộng 3,5cm * dài 20m [6 cuộn] Da trắng cộng dính rộng 4cm * dài 20m [6 cuộn] Da trắng cộng dính rộng 5cm * dài 20m [ 3 cuộn] Da trắng cộng dính rộng 6cm * dài 20m [4 cuộn] Da trắng cộng dính rộng 8cm * dài 20m [3 cuộn] da trắng cộng dính rộng 10cm * dài 20m [2 cuộn]
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Băng dính vải hai mặt khách sạn phòng cưới dán bong bóng tường trang trí giường sofa trải giường cố định băng chống trượt chống va chạm dải lưới mờ băng keo hai mặt mẫu quần áo có độ nhớt cao không dấu vết các loại băng keo 2 mặt
Băng dính vải hai mặt khách sạn phòng cưới dán bong bóng tường trang trí giường sofa trải giường cố định băng chống trượt chống va chạm dải lưới mờ băng keo hai mặt mẫu quần áo có độ nhớt cao không dấu vết các loại băng keo 2 mặt
Băng dính vải hai mặt khách sạn phòng cưới dán bong bóng tường trang trí giường sofa trải giường cố định băng chống trượt chống va chạm dải lưới mờ băng keo hai mặt mẫu quần áo có độ nhớt cao không dấu vết các loại băng keo 2 mặt
Băng dính vải hai mặt khách sạn phòng cưới dán bong bóng tường trang trí giường sofa trải giường cố định băng chống trượt chống va chạm dải lưới mờ băng keo hai mặt mẫu quần áo có độ nhớt cao không dấu vết các loại băng keo 2 mặt
Băng dính vải hai mặt khách sạn phòng cưới dán bong bóng tường trang trí giường sofa trải giường cố định băng chống trượt chống va chạm dải lưới mờ băng keo hai mặt mẫu quần áo có độ nhớt cao không dấu vết các loại băng keo 2 mặt
Băng dính vải hai mặt khách sạn phòng cưới dán bong bóng tường trang trí giường sofa trải giường cố định băng chống trượt chống va chạm dải lưới mờ băng keo hai mặt mẫu quần áo có độ nhớt cao không dấu vết các loại băng keo 2 mặt
Băng dính vải hai mặt khách sạn phòng cưới dán bong bóng tường trang trí giường sofa trải giường cố định băng chống trượt chống va chạm dải lưới mờ băng keo hai mặt mẫu quần áo có độ nhớt cao không dấu vết các loại băng keo 2 mặt

0965.68.68.11