Băng keo dán mặt nạ viết được, keo tách màu, băng keo chữ mỹ, băng keo giấy không rời keo dán giấy xé tay, keo dán mặt nạ học sinh mỹ thuật chuyên dụng, phun sơn, trang trí mặt nạ đường may đẹp bán buôn tảo cát băng keo giấy 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-590441383437
199,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Ben Yida
Mã số: 1122
Loại băng: băng
Phân loại màu sắc: Chiều rộng 5mm * 50m (10 cuộn) [rất hẹp] Chiều rộng 8mm * 50m (7 cuộn) Chiều rộng 10mm * 50m (5 cuộn) Chiều rộng 12mm * 50m (4 cuộn) Chiều rộng 15mm * 50m (4 cuộn) Chiều rộng 18mm * Chiều rộng 50m (3 cuộn) Chiều rộng 20mm * 50m (2 cuộn) Chiều rộng 25mm * 50m (2 cuộn) Chiều rộng 30mm * 50m (2 cuộn) Chiều rộng 40mm * 50m (1 cuộn) Chiều rộng 50mm * 50m (1 cuộn) Chiều rộng 10mm * 50m ( 40 cuộn) Chiều rộng 20mm * 50m (20 cuộn) Kích thước tùy chỉnh số lượng liên hệ với dịch vụ khách hàng Chiều rộng 10mm * 20m (10 cuộn) Chiều rộng 15mm * 20m (8 cuộn) Chiều rộng 20mm * 20m (5 cuộn) Chiều rộng 15mm * 50m (53 cuộn) Chiều rộng 30mm * 20m (4 cuộn) Chiều rộng 40mm * 20m (3 cuộn) Chiều rộng 30mm * 50m (27 cuộn) Chiều rộng 20mm * 50m (40 cuộn)) Chiều rộng 30mm * 50m (13 cuộn) Chiều rộng 10mm * 50m (80 cuộn)
Doanh nghiệp sản xuất: Ben Yida
Băng keo dán mặt nạ viết được, keo tách màu, băng keo chữ mỹ, băng keo giấy không rời keo dán giấy xé tay, keo dán mặt nạ học sinh mỹ thuật chuyên dụng, phun sơn, trang trí mặt nạ đường may đẹp bán buôn tảo cát băng keo giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ viết được, keo tách màu, băng keo chữ mỹ, băng keo giấy không rời keo dán giấy xé tay, keo dán mặt nạ học sinh mỹ thuật chuyên dụng, phun sơn, trang trí mặt nạ đường may đẹp bán buôn tảo cát băng keo giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ viết được, keo tách màu, băng keo chữ mỹ, băng keo giấy không rời keo dán giấy xé tay, keo dán mặt nạ học sinh mỹ thuật chuyên dụng, phun sơn, trang trí mặt nạ đường may đẹp bán buôn tảo cát băng keo giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ viết được, keo tách màu, băng keo chữ mỹ, băng keo giấy không rời keo dán giấy xé tay, keo dán mặt nạ học sinh mỹ thuật chuyên dụng, phun sơn, trang trí mặt nạ đường may đẹp bán buôn tảo cát băng keo giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ viết được, keo tách màu, băng keo chữ mỹ, băng keo giấy không rời keo dán giấy xé tay, keo dán mặt nạ học sinh mỹ thuật chuyên dụng, phun sơn, trang trí mặt nạ đường may đẹp bán buôn tảo cát băng keo giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ viết được, keo tách màu, băng keo chữ mỹ, băng keo giấy không rời keo dán giấy xé tay, keo dán mặt nạ học sinh mỹ thuật chuyên dụng, phun sơn, trang trí mặt nạ đường may đẹp bán buôn tảo cát băng keo giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ viết được, keo tách màu, băng keo chữ mỹ, băng keo giấy không rời keo dán giấy xé tay, keo dán mặt nạ học sinh mỹ thuật chuyên dụng, phun sơn, trang trí mặt nạ đường may đẹp bán buôn tảo cát băng keo giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ viết được, keo tách màu, băng keo chữ mỹ, băng keo giấy không rời keo dán giấy xé tay, keo dán mặt nạ học sinh mỹ thuật chuyên dụng, phun sơn, trang trí mặt nạ đường may đẹp bán buôn tảo cát băng keo giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ viết được, keo tách màu, băng keo chữ mỹ, băng keo giấy không rời keo dán giấy xé tay, keo dán mặt nạ học sinh mỹ thuật chuyên dụng, phun sơn, trang trí mặt nạ đường may đẹp bán buôn tảo cát băng keo giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ viết được, keo tách màu, băng keo chữ mỹ, băng keo giấy không rời keo dán giấy xé tay, keo dán mặt nạ học sinh mỹ thuật chuyên dụng, phun sơn, trang trí mặt nạ đường may đẹp bán buôn tảo cát băng keo giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ viết được, keo tách màu, băng keo chữ mỹ, băng keo giấy không rời keo dán giấy xé tay, keo dán mặt nạ học sinh mỹ thuật chuyên dụng, phun sơn, trang trí mặt nạ đường may đẹp bán buôn tảo cát băng keo giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ viết được, keo tách màu, băng keo chữ mỹ, băng keo giấy không rời keo dán giấy xé tay, keo dán mặt nạ học sinh mỹ thuật chuyên dụng, phun sơn, trang trí mặt nạ đường may đẹp bán buôn tảo cát băng keo giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ viết được, keo tách màu, băng keo chữ mỹ, băng keo giấy không rời keo dán giấy xé tay, keo dán mặt nạ học sinh mỹ thuật chuyên dụng, phun sơn, trang trí mặt nạ đường may đẹp bán buôn tảo cát băng keo giấy 3m

0965.68.68.11