Băng keo dán mặt nạ Benyida Băng keo giấy không đánh dấu chịu nhiệt độ cao 733 Băng keo dán mặt nạ màu vàng và giấy phân tách màu giấy băng keo giấy 2cm

MÃ SẢN PHẨM: TD-589737906893
218,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Ben Yida
Mã số: 733 Giấy kết cấu
Loại băng: băng
Phân loại màu: 8mm * 15m [20 cuộn / ống] 10mm * 15m [15 cuộn / ống] 12mm * 15m [13 cuộn / ống] 15mm * 15m [10 cuộn / ống] 18mm * 15m [9 cuộn / ống] 20mm * 15m [8 cuộn / ống] 25mm * 15m [6 cuộn / ống] 30mm * 15m [5 cuộn / ống] 35mm * 15m [5 cuộn / ống] 40mm * 15m [4 cuộn / ống] 45mm * 15m [4 cuộn / Ống] 8mm * 50m [7 cuộn / ống] 10mm * 50m [6 cuộn / ống] 12mm * 50m [5 cuộn / ống] 15mm * 50m [4 cuộn / ống] 18mm * 50m [3 cuộn / ống] 20mm * 50m 【3 cuộn / ống】 30mm * 50m 【2 cuộn / ống】 50mm * 50m 【cuộn đơn】
Doanh nghiệp sản xuất: Benyida
Băng keo dán mặt nạ Benyida Băng keo giấy không đánh dấu chịu nhiệt độ cao 733 Băng keo dán mặt nạ màu vàng và giấy phân tách màu giấy băng keo giấy 2cm
Băng keo dán mặt nạ Benyida Băng keo giấy không đánh dấu chịu nhiệt độ cao 733 Băng keo dán mặt nạ màu vàng và giấy phân tách màu giấy băng keo giấy 2cm
Băng keo dán mặt nạ Benyida Băng keo giấy không đánh dấu chịu nhiệt độ cao 733 Băng keo dán mặt nạ màu vàng và giấy phân tách màu giấy băng keo giấy 2cm
Băng keo dán mặt nạ Benyida Băng keo giấy không đánh dấu chịu nhiệt độ cao 733 Băng keo dán mặt nạ màu vàng và giấy phân tách màu giấy băng keo giấy 2cm
Băng keo dán mặt nạ Benyida Băng keo giấy không đánh dấu chịu nhiệt độ cao 733 Băng keo dán mặt nạ màu vàng và giấy phân tách màu giấy băng keo giấy 2cm
Băng keo dán mặt nạ Benyida Băng keo giấy không đánh dấu chịu nhiệt độ cao 733 Băng keo dán mặt nạ màu vàng và giấy phân tách màu giấy băng keo giấy 2cm
Băng keo dán mặt nạ Benyida Băng keo giấy không đánh dấu chịu nhiệt độ cao 733 Băng keo dán mặt nạ màu vàng và giấy phân tách màu giấy băng keo giấy 2cm
Băng keo dán mặt nạ Benyida Băng keo giấy không đánh dấu chịu nhiệt độ cao 733 Băng keo dán mặt nạ màu vàng và giấy phân tách màu giấy băng keo giấy 2cm

0965.68.68.11