Băng keo dán mặt nạ, băng keo dán giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, giấy có đường may đẹp liền mạch, dán tranh bằng giấy crepe, dán trang trí tường, dán keo mặt nạ, phun sơn, phủ viết cuộn băng keo giấy

MÃ SẢN PHẨM: TD-18270385457
214,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo dán mặt nạ, băng keo dán giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, giấy có đường may đẹp liền mạch, dán tranh bằng giấy crepe, dán trang trí tường, dán keo mặt nạ, phun sơn, phủ viết cuộn băng keo giấy
Băng keo dán mặt nạ, băng keo dán giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, giấy có đường may đẹp liền mạch, dán tranh bằng giấy crepe, dán trang trí tường, dán keo mặt nạ, phun sơn, phủ viết cuộn băng keo giấy
Băng keo dán mặt nạ, băng keo dán giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, giấy có đường may đẹp liền mạch, dán tranh bằng giấy crepe, dán trang trí tường, dán keo mặt nạ, phun sơn, phủ viết cuộn băng keo giấy
Băng keo dán mặt nạ, băng keo dán giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, giấy có đường may đẹp liền mạch, dán tranh bằng giấy crepe, dán trang trí tường, dán keo mặt nạ, phun sơn, phủ viết cuộn băng keo giấy
Băng keo dán mặt nạ, băng keo dán giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, giấy có đường may đẹp liền mạch, dán tranh bằng giấy crepe, dán trang trí tường, dán keo mặt nạ, phun sơn, phủ viết cuộn băng keo giấy
Ghi chú

Số lượng:
Tên sản phẩm: yiranart / Art Ran MWJ15YD
Thương hiệu: yiranart / Art Ran
Mã số: MWJ15YD
Phân loại màu sắc: Dao tiện ích miễn phí rộng 1,2CM dài X13M (5 cuộn) rộng 1,8cm dài X13M (5 cuộn) dao tiện ích miễn phí rộng 2,4cm dài X13M (5 cuộn) dao tiện ích miễn phí rộng 3,6cm dài X13M (5 cuộn) nghệ thuật miễn phí Dao rộng 4,8 CM dài X13M dài (5 cuộn) dao tiện ích miễn phí
Doanh nghiệp sản xuất: Yiran
Băng keo dán mặt nạ, băng keo dán giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, giấy có đường may đẹp liền mạch, dán tranh bằng giấy crepe, dán trang trí tường, dán keo mặt nạ, phun sơn, phủ viết cuộn băng keo giấy
Băng keo dán mặt nạ, băng keo dán giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, giấy có đường may đẹp liền mạch, dán tranh bằng giấy crepe, dán trang trí tường, dán keo mặt nạ, phun sơn, phủ viết cuộn băng keo giấy
Băng keo dán mặt nạ, băng keo dán giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, giấy có đường may đẹp liền mạch, dán tranh bằng giấy crepe, dán trang trí tường, dán keo mặt nạ, phun sơn, phủ viết cuộn băng keo giấy
Băng keo dán mặt nạ, băng keo dán giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, giấy có đường may đẹp liền mạch, dán tranh bằng giấy crepe, dán trang trí tường, dán keo mặt nạ, phun sơn, phủ viết cuộn băng keo giấy
Băng keo dán mặt nạ, băng keo dán giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, giấy có đường may đẹp liền mạch, dán tranh bằng giấy crepe, dán trang trí tường, dán keo mặt nạ, phun sơn, phủ viết cuộn băng keo giấy
Băng keo dán mặt nạ, băng keo dán giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, giấy có đường may đẹp liền mạch, dán tranh bằng giấy crepe, dán trang trí tường, dán keo mặt nạ, phun sơn, phủ viết cuộn băng keo giấy
Băng keo dán mặt nạ, băng keo dán giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, giấy có đường may đẹp liền mạch, dán tranh bằng giấy crepe, dán trang trí tường, dán keo mặt nạ, phun sơn, phủ viết cuộn băng keo giấy
Băng keo dán mặt nạ, băng keo dán giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, giấy có đường may đẹp liền mạch, dán tranh bằng giấy crepe, dán trang trí tường, dán keo mặt nạ, phun sơn, phủ viết cuộn băng keo giấy

0965.68.68.11