Băng keo dán mặt nạ có độ dẻo cao màu vàng chịu nhiệt độ cao xe hơi phun sơn mặt nạ trang trí sơn đá thực sơn Sơn đường may đẹp nhãn dán gạch giả gạch tường chế biến gỗ tảo cát bùn liền mạch mặt nạ giấy 50 mét băng dính dán giấy

MÃ SẢN PHẨM: TD-43977560728
218,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo dán mặt nạ có độ dẻo cao màu vàng chịu nhiệt độ cao xe hơi phun sơn mặt nạ trang trí sơn đá thực sơn Sơn đường may đẹp nhãn dán gạch giả gạch tường chế biến gỗ tảo cát bùn liền mạch mặt nạ giấy 50 mét băng dính dán giấy
Băng keo dán mặt nạ có độ dẻo cao màu vàng chịu nhiệt độ cao xe hơi phun sơn mặt nạ trang trí sơn đá thực sơn Sơn đường may đẹp nhãn dán gạch giả gạch tường chế biến gỗ tảo cát bùn liền mạch mặt nạ giấy 50 mét băng dính dán giấy
Băng keo dán mặt nạ có độ dẻo cao màu vàng chịu nhiệt độ cao xe hơi phun sơn mặt nạ trang trí sơn đá thực sơn Sơn đường may đẹp nhãn dán gạch giả gạch tường chế biến gỗ tảo cát bùn liền mạch mặt nạ giấy 50 mét băng dính dán giấy
Băng keo dán mặt nạ có độ dẻo cao màu vàng chịu nhiệt độ cao xe hơi phun sơn mặt nạ trang trí sơn đá thực sơn Sơn đường may đẹp nhãn dán gạch giả gạch tường chế biến gỗ tảo cát bùn liền mạch mặt nạ giấy 50 mét băng dính dán giấy
Băng keo dán mặt nạ có độ dẻo cao màu vàng chịu nhiệt độ cao xe hơi phun sơn mặt nạ trang trí sơn đá thực sơn Sơn đường may đẹp nhãn dán gạch giả gạch tường chế biến gỗ tảo cát bùn liền mạch mặt nạ giấy 50 mét băng dính dán giấy
Băng keo dán mặt nạ có độ dẻo cao màu vàng chịu nhiệt độ cao xe hơi phun sơn mặt nạ trang trí sơn đá thực sơn Sơn đường may đẹp nhãn dán gạch giả gạch tường chế biến gỗ tảo cát bùn liền mạch mặt nạ giấy 50 mét băng dính dán giấy
Băng keo dán mặt nạ có độ dẻo cao màu vàng chịu nhiệt độ cao xe hơi phun sơn mặt nạ trang trí sơn đá thực sơn Sơn đường may đẹp nhãn dán gạch giả gạch tường chế biến gỗ tảo cát bùn liền mạch mặt nạ giấy 50 mét băng dính dán giấy
Băng keo dán mặt nạ có độ dẻo cao màu vàng chịu nhiệt độ cao xe hơi phun sơn mặt nạ trang trí sơn đá thực sơn Sơn đường may đẹp nhãn dán gạch giả gạch tường chế biến gỗ tảo cát bùn liền mạch mặt nạ giấy 50 mét băng dính dán giấy
Băng keo dán mặt nạ có độ dẻo cao màu vàng chịu nhiệt độ cao xe hơi phun sơn mặt nạ trang trí sơn đá thực sơn Sơn đường may đẹp nhãn dán gạch giả gạch tường chế biến gỗ tảo cát bùn liền mạch mặt nạ giấy 50 mét băng dính dán giấy
Băng keo dán mặt nạ có độ dẻo cao màu vàng chịu nhiệt độ cao xe hơi phun sơn mặt nạ trang trí sơn đá thực sơn Sơn đường may đẹp nhãn dán gạch giả gạch tường chế biến gỗ tảo cát bùn liền mạch mặt nạ giấy 50 mét băng dính dán giấy
Băng keo dán mặt nạ có độ dẻo cao màu vàng chịu nhiệt độ cao xe hơi phun sơn mặt nạ trang trí sơn đá thực sơn Sơn đường may đẹp nhãn dán gạch giả gạch tường chế biến gỗ tảo cát bùn liền mạch mặt nạ giấy 50 mét băng dính dán giấy
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: NewSTAR / New Star
Khoản mục: Giấy kết cấu có độ dẻo cao
Màu sắc Phân loại: Chiều rộng 0.8cm * 50m (6 cuộn) Chiều rộng 1cm * 50m (5 cuộn) Chiều rộng 1.5cm * 50m (3 cuộn) Chiều rộng 1.8cm * 50m (3 cuộn) Chiều rộng 2cm * 50m (3 cuộn) Chiều rộng 2.5cm * 50m (3 cuộn) Chiều rộng 3cm * 50m (3 cuộn) Chiều rộng 4cm * 50m (2 cuộn) Chiều rộng 4.5cm * 50m (2 cuộn) Chiều rộng 5.5cm * 50m (2 cuộn) Chiều rộng 5cm * 20m (6 cuộn) Chiều rộng khác có thể được tùy chỉnh, liên hệ với dịch vụ khách hàng
Nhà sản xuất: Baihe Adhesive Tape Co., Ltd.
Băng keo dán mặt nạ có độ dẻo cao màu vàng chịu nhiệt độ cao xe hơi phun sơn mặt nạ trang trí sơn đá thực sơn Sơn đường may đẹp nhãn dán gạch giả gạch tường chế biến gỗ tảo cát bùn liền mạch mặt nạ giấy 50 mét băng dính dán giấy
Băng keo dán mặt nạ có độ dẻo cao màu vàng chịu nhiệt độ cao xe hơi phun sơn mặt nạ trang trí sơn đá thực sơn Sơn đường may đẹp nhãn dán gạch giả gạch tường chế biến gỗ tảo cát bùn liền mạch mặt nạ giấy 50 mét băng dính dán giấy
Băng keo dán mặt nạ có độ dẻo cao màu vàng chịu nhiệt độ cao xe hơi phun sơn mặt nạ trang trí sơn đá thực sơn Sơn đường may đẹp nhãn dán gạch giả gạch tường chế biến gỗ tảo cát bùn liền mạch mặt nạ giấy 50 mét băng dính dán giấy
Băng keo dán mặt nạ có độ dẻo cao màu vàng chịu nhiệt độ cao xe hơi phun sơn mặt nạ trang trí sơn đá thực sơn Sơn đường may đẹp nhãn dán gạch giả gạch tường chế biến gỗ tảo cát bùn liền mạch mặt nạ giấy 50 mét băng dính dán giấy
Băng keo dán mặt nạ có độ dẻo cao màu vàng chịu nhiệt độ cao xe hơi phun sơn mặt nạ trang trí sơn đá thực sơn Sơn đường may đẹp nhãn dán gạch giả gạch tường chế biến gỗ tảo cát bùn liền mạch mặt nạ giấy 50 mét băng dính dán giấy
Băng keo dán mặt nạ có độ dẻo cao màu vàng chịu nhiệt độ cao xe hơi phun sơn mặt nạ trang trí sơn đá thực sơn Sơn đường may đẹp nhãn dán gạch giả gạch tường chế biến gỗ tảo cát bùn liền mạch mặt nạ giấy 50 mét băng dính dán giấy

0965.68.68.11